Trenutno razpisani seminarji, izobraževanja, delavnice

Izberite svoje področje

9. 8. 2021
Začetni tečaj Excela
Online izvedba
10. 8. 2021
Govorni razvoj otroka
Online izvedba
11. 8. 2021
Razvoj pismenosti
Online izvedba
12. 8. 2021
Paket online izobraževanj za kadrovike
Online izvedba
12. 8. 2021
Transferne cene – prakse na področju poslovanja med povezanimi osebami
Online izvedba
13. 8. 2021
Razvoj grafomotorike
Online izvedba
16. 8. 2021
Dietni kuhar v praksi
Online + Ljubljana
16. 8. 2021
Napredni tečaj Excela
Online izvedba
18. 8. 2021
Branje bilanc in analiza s kazalniki
Online izvedba
20. 8. 2021
Delovna oprema – pregledi, preizkusi in varnostne komponente
Brezovica pri Ljubljani
20. 8. 2021
Strokovnjak za davke
Online izvedba
23. 8. 2021
Ekspertni tečaj Excela
Online izvedba
23. 8. 2021
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
Online izvedba
24. 8. 2021
Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev
Brezovica pri Ljubljani
24. 8. 2021
Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
Ljubljana – Šentvid
24. 8. 2021
Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
Ljubljana – Šentvid
25. 8. 2021
Disleksija – motnja in dar
Online izvedba
25. 8. 2021
Ravnanje z gradbeni odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave
Online izvedba
25. 8. 2021
Psihologija vodenja v praksi
Online izvedba
26. 8. 2021
Povračila stroškov v zvezi z delom v gospodarstvu, s poudarkom na spremembah v letu 2021
Online izvedba
26. 8. 2021
Komunikacija s težavnimi sogovorniki v različnih poslovnih situacijah
Online izvedba
26. 8. 2021
Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila
Online izvedba
26. 8. 2021
Higiena in varnost živil v šolskem letu 2021/2022
Online izvedba
26. 8. 2021
Strokovnjak za informacijsko varnost
Online izvedba
27. 8. 2021
Strokovnjak za planiranje proizvodnje
Brezovica pri Ljubljani
31. 8. 2021
Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev
Online izvedba
31. 8. 2021
Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)
Online izvedba
31. 8. 2021
Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu
Online izvedba
31. 8. 2021
Strokovnjak za obračun plač in drugih prihodkov
Brezovica pri Ljubljani
6. 9. 2021
Napredni tečaj Worda
Online izvedba
7. 9. 2021
Možnosti zvišanja pogodbene cene zaradi dviga cen gradbenih materialov
Online izvedba
13. 9. 2021
Govorni razvoj otroka
Online izvedba
13. 9. 2021
Začetni tečaj Excela
Online izvedba
16. 9. 2021
Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju
Brezovica pri Ljubljani
16. 9. 2021
Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja v 2021
Ljubljana
16. 9. 2021
Krizno pisno komuniciranje – od pritožbe do lojalne stranke
Brezovica pri Ljubljani
16. 9. 2021
Krizno pisno komuniciranje – od pritožbe do lojalne stranke
Online izvedba
17. 9. 2021
Razvoj pismenosti
Online izvedba
20. 9. 2021
Napredni tečaj Excela
Online izvedba
21. 9. 2021
Finance za direktorje in vodje
Online izvedba
21. 9. 2021
Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021
Online izvedba
21. 9. 2021
Manager digitalizacije poslovanja – Chief Digital Officer (CDO)
Online izvedba
22. 9. 2021
Vodja skladišča
Brezovica pri Ljubljani
22. 9. 2021
Trening napredne prodaje na daljavo
Brezovica pri Ljubljani
22. 9. 2021
Vodja skladišča
Online izvedba
23. 9. 2021
Razvoj grafomotorike
Online izvedba
28. 9. 2021
Negativni feedback in podajanje odpovedi
Brezovica pri Ljubljani
28. 9. 2021
Negativni feedback in podajanje odpovedi
Online izvedba
29. 9. 2021
Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021
Online izvedba
11. 10. 2021
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
Online izvedba