Trenutno razpisani seminarji, izobraževanja, delavnice

Izberite svoje področje

19. 4. 2021
Ekspertni tečaj Excela
Online izvedba
20. 4. 2021
Vodstvene veščine za mlade vodje
Online izvedba
21. 4. 2021
Razvoj pismenosti
Online izvedba
21. 4. 2021
Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila
Online izvedba
22. 4. 2021
Zaposlovanje ključnega tehničnega kadra – vloga blagovne znamke delodajalca
Brezovica pri Ljubljani
22. 4. 2021
Govorni razvoj otroka
Online izvedba
22. 4. 2021
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
Online izvedba
22. 4. 2021
Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021
Online izvedba
23. 4. 2021
Komunikacija s težavnimi sogovorniki v različnih poslovnih situacijah
Online izvedba
23. 4. 2021
Chief Happiness Officer – Manager delovne sreče
Online izvedba
3. 5. 2021
Napredni tečaj Excela
Online izvedba
3. 5. 2021
Začetni tečaj Excela
Online izvedba
5. 5. 2021
Disleksija – motnja in dar
Online izvedba
5. 5. 2021
Šola v naravi – finančni vidik
Online izvedba
10. 5. 2021
Sprememba Uredbe EU o higieni živil v prehranskih objektih
Online izvedba
11. 5. 2021
Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu
Online izvedba
11. 5. 2021
Praktično usposabljanje o informacijski varnosti
Online izvedba
12. 5. 2021
Strokovnjak za požarno varnost v objektih
Online izvedba
12. 5. 2021
Vodenje in motiviranje hibridnih timov
Online izvedba
13. 5. 2021
Strokovnjak za finančni kontroling
Online izvedba
14. 5. 2021
Posebnosti računovodenja za društva
Online izvedba
17. 5. 2021
Napredni tečaj Worda
Online izvedba
19. 5. 2021
Gradbena zakonodaja za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce s predstavitvijo pomembnih predvidenih sprememb GZ-1
Online izvedba
19. 5. 2021
Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog
Online izvedba
20. 5. 2021
Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih
Brezovica pri Ljubljani
21. 5. 2021
Odlična poslovna sekretarka
Brezovica pri Ljubljani
25. 5. 2021
Odgovornost je zapisana v internih aktih
Brezovica pri Ljubljani
25. 5. 2021
Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih
Brezovica pri Ljubljani
26. 5. 2021
Ženska vodja
Brezovica pri Ljubljani
26. 5. 2021
Branje, razumevanje in analiza bilanc
Online izvedba
27. 5. 2021
Videonadzor in druge oblike nadzora na delovnem mestu
Online izvedba
28. 5. 2021
Strokovnjak za nabavo v proizvodnem podjetju
Brezovica pri Ljubljani
28. 5. 2021
Učinkovita komunikacija za uspešno izterjavo
Online izvedba
8. 6. 2021
Vodenje ženskega tima
Online izvedba
17. 6. 2021
Vodstveni IQ
Brezovica pri Ljubljani