Trenutno razpisani seminarji, izobraževanja, delavnice

Izberite svoje področje

18. 8. 2020
Disleksija – motnja in dar
Online izvedba
20. 8. 2020
Denarni tok: načrtovanje, izdelava, analiza
Ljubljana
20. 8. 2020
Novosti pri presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenih postopkih za različne vrste objektov
Ljubljana
20. 8. 2020
Razvoj grafomotorike
Online izvedba
21. 8. 2020
Motiviranje sodelavcev v negotovih časih, s Polono Zupančič
Online izvedba
21. 8. 2020
Strokovnjak za davke
Online izvedba
21. 8. 2020
Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
Ljubljana – Šentvid
24. 8. 2020
Transferne cene – prakse na področju poslovanja med povezanimi osebami
Online izvedba
25. 8. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Maribor
25. 8. 2020
Odkrivanje in sanacija kibernetskih napadov
Ljubljana
25. 8. 2020
Aktualna praksa Državne revizijske komisije
Online izvedba
26. 8. 2020
Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev
Ljubljana
26. 8. 2020
Strokovnjak za kemikalije
Ljubljana
26. 8. 2020
Delo od doma – Pravni in komunikacijski vidik
Online izvedba
26. 8. 2020
Od sodelavca do vodje
Ljubljana
26. 8. 2020
Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020
Online izvedba
27. 8. 2020
Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju
Ljubljana
27. 8. 2020
Videonadzor in druge oblike nadzora na delovnem mestu
Ljubljana
27. 8. 2020
Ključne vloge (delodajalca, vodij in zaposlenih) pri zmanjševanju bolniških odsotnosti ter pomen promocije zdravja
Ljubljana
27. 8. 2020
Kako pridobiti in zadržati kvalitetne stranke
Ljubljana
27. 8. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Ljubljana
28. 8. 2020
Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
Ljubljana
28. 8. 2020
Strokovnjak za planiranje proizvodnje
Ljubljana
28. 8. 2020
Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo
Ljubljana
28. 8. 2020
Novi higienski ukrepi v šolskem letu 2020/2021
Online izvedba
4. 9. 2020
Računovodja – I. stopnja
Ljubljana
9. 9. 2020
Delo ob prisotnosti novega koronavirusa – Revizija ocene tveganja (z izjavo o varnosti) in promocija zdravja na delovnem mestu
Ljubljana
10. 9. 2020
Informacijska varnost pri delu od doma
Online izvedba
10. 9. 2020
Javna naročila na področju oskrbe z lokalno hrano
Ljubljana
16. 9. 2020
Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje
Ljubljana
17. 9. 2020
Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja
Ljubljana
17. 9. 2020
5. kadrovski posvet: Izgradnja blagovne znamke delodajalca – Employer branding
Ljubljana
18. 9. 2020
Ravnanje z gradbenimi odpadki pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave
Ljubljana
22. 9. 2020
Vodja skladišča
Ljubljana
23. 9. 2020
Potni stroški in bonitete
Ljubljana
25. 9. 2020
Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov
Ljubljana
29. 9. 2020
Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih
Ljubljana
30. 9. 2020
Strokovnjak za nabavo v proizvodnem podjetju
Ljubljana
1. 10. 2020
Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju
Ljubljana
2. 10. 2020
Strokovnjak za kadrovsko delo
Ljubljana
15. 10. 2020
Delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami 2020
Ljubljana
27. 10. 2020
Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
Ljubljana – Šentvid