Trenutno razpisani seminarji, izobraževanja, delavnice

Izberite svoje področje

20. 10. 2020
Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020
Online izvedba
20. 10. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Maribor
21. 10. 2020
Določanje časovnih normativov v proizvodnih procesih
Online izvedba
22. 10. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Ljubljana
23. 10. 2020
Govorni razvoj otroka
Online izvedba
23. 10. 2020
Finance za vodje javnih zavodov
Ljubljana
26. 10. 2020
Odvetnik odgovarja: Ukrepi petega protikorona paketa
Online izvedba
27. 10. 2020
Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
Ljubljana – Šentvid
28. 10. 2020
Strokovnjak za varno in zdravo delo
Online izvedba
3. 11. 2020
Triki učinkovitih nabavnih pogajanj
Online izvedba
3. 11. 2020
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
Online izvedba
3. 11. 2020
Samostojni računovodja v javnem sektorju
Online izvedba
4. 11. 2020
Ravnanje z gradbenimi odpadki pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave
Online izvedba
6. 11. 2020
Z nasmehom na delo 2020
Online izvedba
9. 11. 2020
Management strahu na delovnem mestu
Online izvedba
10. 11. 2020
Pravna, odškodninska, kazenska odgovornost v javnem sektorju – preventivni ukrepi in pravilna izvedba postopkov
Online izvedba
10. 11. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Maribor
11. 11. 2020
Kalkulacija proizvodnih stroškov v proizvodnih podjetjih
Online izvedba
11. 11. 2020
Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti v vzgoji in izobraževanju
Online izvedba
12. 11. 2020
Zaposlovanje tujcev in davčna obravnava napotenih delavcev
Online izvedba
12. 11. 2020
Kako voditi vodje?
Online izvedba
12. 11. 2020
Strokovnjak za varno ravnanje z živili po novih priporočilih
Online izvedba
12. 11. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Ljubljana
12. 11. 2020
Strokovnjak za kadrovsko delo
Online izvedba
13. 11. 2020
Specialist za investicije in obvladovanje tveganj
Online izvedba
17. 11. 2020
Računovodski izzivi 2021
Online izvedba
17. 11. 2020
Strokovnjak za javna naročila
Online izvedba
19. 11. 2020
Večna dilema: o kateri embalaži moram poročati?
Online izvedba
20. 11. 2020
Računovodja ekspert
Online izvedba
24. 11. 2020
Strokovnjak za finančni kontroling
Online izvedba
24. 11. 2020
Nič delovnih nezgod 2020
Online izvedba
26. 11. 2020
Kadrovski izzivi 2021
Online izvedba
26. 11. 2020
Delegiranje in kontrola dela
Online izvedba
26. 11. 2020
Uspešen facility menedžer
Online izvedba
1. 12. 2020
Specialist za selekcijo in izbor kadrov
Online izvedba
8. 12. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Maribor
10. 12. 2020
Vodenje ženskega tima
Ljubljana
10. 12. 2020
Excel šola za zahtevnejše uporabnike
Ljubljana
17. 12. 2020
Introvertnost in vodenje
Ljubljana