Vse za pravilno gradnjo objekta – od ideje do uporabnega dovoljenja

Vse za pravilno gradnjo objekta – od ideje do uporabnega dovoljenja

Izobraževalni program

Prijava
Trajanje
2.–10. 6. 2021
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

V kolikor izvedba izobraževanja na razpisani lokaciji ne bo možna v živo, jo bomo izvedli online.

Celovito dvodnevno izobraževanje za investitorje, izvajalce gradenj, projektante in nadzornike za tehnično in pravno usklajenost graditve v vseh njenih fazah, s stalnim dostopom do portala e-Gradbenik (www.e-gradbenik.si)


Po mnenju marsikaterega strokovnjaka je gradbeno področje tisto, ki se mu obetajo največje zakonodajne spremembe in se dotikajo prav vseh udeležencev v gradnji!

Od 21. decembra 2020 pa se za urejanje razmerij med naročniki/investitorji in izvajalci pri izvajanju del na gradbenih objektih uporabljajo nove Posebne gradbene uzance 2020.

Povezovali smo se z najboljšimi strokovnjakinjami na področju tehnično-inženirskega in pravnega vidika gradnje ter pripravili edinstveno izobraževanje.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Kaj menijo drugi o nas?

 • »Na Vašem seminarju sem pridobil vse tiste prave informacije, katere kot gradbinec potrebujem, kar običajno pogrešam.« (Marko Veršić, CGP, d.d.)
 • »Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.« (Stojan Matko)
 • »Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.« (Marija Mihalič, Esol d.o.o.)
 • »Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.« (Meta Blaž, Schenker d.d.)
 • »Program se mi res zdi odličen. Se že veselim tega srečanja!« (Aleksandra Velkovrh, predavateljica)

Koristi

Kaj vam zagotavljamo?

 • Pojasnila na sedanjo in predvideno gradbeno zakonodajo s poudarkom na:
  • novostih glede pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne tipe objektov;
  • pooblastilih in odgovornostih investitorja, izvajalca, nadzornika in projektanta;
  • pristojnostih vodij del, vodij gradnje in vodij gradbišč.
 • Pravočasna in pravilno izpolnjena vsa potrebna soglasja in dokazila s strani odgovornih oseb.
 • Ureditev pogodbenih razmerij in pravilno uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz posameznih pogodb.
 • Pojasnilo novih Posebnih gradbenih uzanc 2020.
 • Predlagane ukrepe za vašo konkretno situacijo upoštevajoč, da boste ob novogradnji ali rekonstrukciji imeli čim nižje stroške in izpolnili nujne zakonske obveznosti!
 • Urejeno dokumentacijo in urejeno gradbišče v primeru obiska gradbenega inšpektorja.
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Kako vam te koristi zagotavljamo?

 • Aktivno boste sodelovali pri dveh praktičnih delavnicah;
 • Vedno in povsod boste dostopali do praktičnega portala e-Gradbenik (e-gradbenik.si), na katerem vedno in povsod dostopate do pojasnil, rešitev in odgovorov na vprašanja;
 • Prejmete odgovor oz. rešitev na vaše konkretno vprašanje.

Vsebina

1. MODUL - delavnica: Pogoji za udeležence gradnje, pogodba o projektiranju, gradbeno dovoljenje, gradbena pogodba

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • PREDSTAVITEV SEMINARJA  – Mojca Furlan (9.00–9.05)
 • POGOJI ZA PROJEKTANTA IN NADZORNIKA PO GZ IN ZAID, VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE –  Aleksandra Velkovrh (9.05–9.35)
 • POGODBA O PROJEKTIRANJU – (narava pogodbe , oblika pogodbe po OZ, GZ, ZASP, avtorske pravice, skrbnost dobrega strokovnjaka,  odgovornost projektanta za pravilno izpolnitev, projektantska pogodba v ožjem in v širšem smislu, Petja Plauštajner (9.35–10.20)
 • Pavza (10.20–10.40)
 • PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, POGOJI ZA PRIČETEK GRADNJE, DOPUSTNE SPREMEMBE MED GRADNJO, SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA – Aleksandra Velkovrh (10.40–11.30)
 • GRADBENA POGODBA (predpisi, uporaba PGU, pravna narava pogodbe, razlike med gradbeno in podjemno pogodbo)  Petja Plauštajner (11.30–12.30)
 • GRADBENA POGODBA ( pisnost pogodbe, pisnost tekom gradnje, uvedba v delo, oblikovanje pogodbe cene) – Mojca Furlan (12.30–13.15)
 • VPRAŠANJA (13.15–13.30)
2. MODUL – dostop do portala E-gradbenik z online izdajo priročnika Gradbena zakonodaja in praksa (www.e-gradbenik.si)

Dostop do portala in spletne učilnice prejmete po elektronski pošti.

Avtorji : Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag. Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan

 • Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko
  načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
 • Gradbena pogodba
3. MODUL - delavnica: Fidic pogodbe, gradbena pogodba, nadzor, uporabno dovoljenje

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • FIDIC POGODBE – Petja Plauštajner (9.00–9.45)
 • GRADBENA POGODBA (pogodbeni roki, ustavitev gradnje,  pogodbena kazen, prevzem in izročitev, končni obračun, stvarne napake) – Mojca Furlan (9.45–10.30)
 • Pavza (10.30–11.00)
 • NADZOR KOT PRAVICA IN OBVEZNOST NAROČNIKA- Mojca Furlan (11.00–11.45)
 • PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA IN TEHNIČNI PREGLED, INŠPEKCIJSKI POSTOPEK – Aleksandra Velkovrh (11.45–12.45)
 • VPRAŠANJA (12.45–13.15)

Potek izobraževanja

Obseg programa:

 • dve praktični delavnici, na katerih bodo ves čas prisotne strokovnjakinje, ki vam bodo dale rešitev na podlagi svojih tehničnih in pravnih izkušenj;
 • dostop do portala e-Gradbenik za obdobje 6 mesecev.

Komu posebej priporočamo udeležbo?

Investitorjem, izvajalcem gradenj, projektantom, nadzornikom in vsem, ki ste vpleteni v novogradnjo, rekonstrukcijo ali vzdrževanje objektov.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je komunikativna predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila državna gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, vodila je Inšpektorat RS…

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v…

Petja Plauštajner, univ. dipl. iur.

Petja Plauštajner, univ. dipl. iur., je odvetnica v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu je na Višjem sodišču v Celju opravila pravniški državni izpit. Svojo pot je nadaljevala v odvetništvu kot odvetniška kandidatka v družinski butični odvetniški pisarni. Odvetnica je od l. 2007. V svoji praksi si je pridobila bogate izkušnje na področju gradbenega prava, s svetovanjem…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
1.090,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 2.6.2021

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.