Strokovnjak za požarno varnost v objektih

Strokovnjak za požarno varnost v objektih

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
12.–31. 5. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ukrepe varstva pred požarom urejajo Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Pomembni so tako v fazi umeščanja objekta v prostor, v fazi načrtovanja objekta in v fazi njegove uporabe.

Podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom predstavljajo ocene požarne ogroženosti.

15. decembra 2020 je začel veljati novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Zavezanci za izdelavo te ocene so lastniki ali uporabniki stavb oziroma od njih pooblaščene osebe po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe.

Posebej za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požari v podjetjih, investitorje v poslovne in stanovanjske objekte, za projektante požarne varnosti in nadzornike smo pripravili novo praktično izobraževanje.


Program obsega:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjaki in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev;
 • študijsko e-gradivo na temo požarne varnosti, do katerega dostopate v spletni učilnici;
 • dostop do portala e-Gradbenik za obdobje 6 mesecev.

Koristi

Kot strokovnjak za požarno varnost boste:

 • usvojili izdelavo ocene požarne ogroženosti in točno vedeli, katere ukrepe sprejeti za njeno izboljšanje;
 • razpolagali z močnimi argumenti, da boste tudi vodstvo prepričali, da je preventivno vlaganje v požarno varnost nujno potrebno;
 • prejeli odgovore na vprašanja ter rešitve na predavanju in tudi po njem.

Vsebina

Delavnica: Zakonodaja in izračuni požarne ogroženosti objektov po novem

Delavnico vodi mag. Romana Lah.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Zakonodajne zahteve za zagotavljanje požarne varnosti
 • Načrtovanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
 • Usposabljanje zaposlenih – kaj lahko zaposleni storijo za varnost na delovnem mestu?
 • Dokumentacija, ki izkazuje vodenje sistema varstva pred požarom
 • Novost – novi Pravilnik  o izdelavi ocene požarne ogroženosti (Ur. l. 180/20)
 • Primeri izračuna nove ocene ogroženosti

Diskusija, vprašanja in odgovori

Dostop do portala e-Gradbenik

Do portala dostopate v spletni učilnici. Portal zajema:

 • strokovne razlage, uporabna navodila in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo zakonodajnih novosti v prakso,
 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • aktualne tematike, dileme, kritike in pojasnila strokovnjakov k sprejeti zakonodaji,
 • spremljanje aktualne problematike,
 • povezave do strokovnih člankov in institucij z gradbeništva ter povezanih področij,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja. Vprašanje pošljite na: gradbenistvo@zfm.si
Študijsko e-gradivo: Požarna varnost v objektih

Do e-gradiva dostopate v spletni učilnici.

Avtorji gradiva: mag. Romana Lah, Tomas Felkar, Matjaž Bajgot

 • Nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije
 • Pogoji za zagotovitev požarne varnosti na delovnem mestu
 • Preventivni ukrepi – požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije
 • Nadzor nad izvajanjem Zakona o varstvu pred požarom
 • Oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom
 • Gašenje požarov
 • Projektiranje požarne varnosti
 • Nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
Delavnica: Sodelovanje z gasilskimi enotami in požarna varnost v praksi

Delavnico vodi Tomas Felkar.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami
  • pravice teritorialne gasilske enote, ko le-ta pride v organizacijo
  • sodelovanje gasilcev in vodstva organizacije
  • sodelovanje z varnostno službo v organizaciji
  • sodelovanje z industrijskimi gasilci v organizaciji
 • Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Priprava praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije
 • Evakuacija – kdaj in zakaj
 • Gašenje začetnih požarov
  • kaj je začetni požar in zakaj ga gasiti?
  • značilnosti usposabljanja odraslih s področja varstva pred požarom
  • prikaz pravilnega usposabljanja za gašenje začetnih požarov s simulatorjem
 • Kaj še lahko ponudimo zaposlenemu (tečajniku), da ga dodatno motiviramo za usposabljanja na delovnem mestu?
 • Klima v organizaciji in organizacija področja VPP ali širše VZO

Diskusija, vprašanja in odgovori

Zaključek usposabljanja

Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za požarno varnost (test rešite v spletni učilnici do 31. 5. 2021)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic, kjer boste prejeli želena pojasnila. Delavnice spremljate z vašega delovnega mesta ali od doma preko aplikacije ZOOM. Vse potrebne dostopne podatke prejmete pravočasno pred začetkom 1. delavnice. V primeru izboljšanja epidemiološke slike bodo delavnice potekale v živo.
 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Seminarsko gradivo za delavnice imate v spletni učilnici. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji, gradiva izobraževalnega programa in dostop do portala.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije »Strokovnjak za požarno varnost« kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

V primeru izboljšanja epidemiološke slike bo izobraževanje potekalo v živo v poslovni hiši Unija v Brezovici pri Ljubljani.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti.…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
890,00 801,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 23. 4. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.