Performance management – upravljanje z uspešnostjo

Performance management – upravljanje z uspešnostjo

Praktična online delavnica v živo

Prijava
Kdaj?
29. 1. 2021, od 9.00 do 12.15
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Učinkovit Performance management je ključnega pomena za delovanje vsakega podjetja. S formalnimi in neformalnimi procesi mu pomaga svoje zaposlene, vire in sisteme uskladiti tako, da izpolnjujejo svoje strateške cilje. Deluje tudi kot »nadzorna plošča«, saj zagotavlja zgodnje opozorilo o morebitnih težavah, in omogoča vodjem, da vedo, kdaj morajo narediti prilagoditve, da podjetje ohranja pravo smer.

Vir: McKinsey.com


Da boste vi in vaša ekipa tudi v 2021 ohranjali pravo smer, vas vabimo na praktično delavnico.

Pomembno: Online izobraževanja v živo spremljate preko lastnega računalnika/tablice/pametnega telefona, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta. Omogočena je nemotena interakcija ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).

Koristi

 • Spoznali boste, kaj je bil Performance Management v preteklosti ter kaj pomeni v današnjem času in za prihodnost,
 • izvedeli boste, kako učinkovito postaviti sistem določanja ključnih delovnih področij (fokusnih točk) – zase in za sodelavce,
 • naučili se boste ključnih principov agilnega ciljnega vodenja za dosego želenih rezultatov, ki jih boste lahko neposredno uporabljali v vaši organizaciji,
 • spoznali boste, kako zagotoviti primeren in učinkovit informacijski tok za doseganje zastavljenih ciljev,
 • vedeli boste, kako v sklopu Performance Managementa tudi ustrezno nagrajevati in dvigovati zavzetost hierarhično podrejenih sodelavcev,
 • spoznali boste, kako nam Performance Management pomaga pri učinkovitem strateškem razvoju organizacije in ključnih kadrov,
 • izvedeli boste, katere ključne kompetence bomo v Sloveniji potrebovali v bližnji prihodnosti za doseganje vrhunskih rezultatov!

Vsebina

 • Dobre prakse Performance Managementa v preteklosti in danes ter v katero smer gre trend v prihodnosti.
 • Gradniki in principi sodobnih praks Performance managementa v organizacijah.
 • Določanje realnega stanja različnih delovnih področij, koliko odstopajo od zastavljenih ciljev, kakšne so posledice.
 • Sodobno voditeljstvo – usklajevanje pričakovanj med sodelavci in hierarhičnimi nivoji.
 • Neposreden vpliv internega komuniciranja na uspešnost zaposlenih.
 • Vzpostavitev organizacijske kulture učinkovitosti (vpliv na zavzetost zaposlenih).
 • Sodobni principi nagrajevanja, za doseganje zastavljenih ciljev.
 • Upravljanje ključnih kadrov = strateški razvoj organizacije.
 • Top 5 kompetenc (na podlagi večletne analize in trenda prihodnosti), ki jih bomo morali razviti v vsaki slovenski organizaciji.

Predavatelji

Luka Škrjanc

Luka Škrjanc je strokovnjak za Performance Management z večletnimi praktičnimi izkušnjami v slovenskih podjetjih in tujih korporacijah. Skrbi za implementacijo učinkovitih rešitev v prakso – za doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Vodi transformacijske procese za organizacije in vodje, ki se soočajo z izzivi preoblikovanja svojih organizacij ali timov. Deluje kot svetovalec za visoki in srednji management.…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.