Novosti pri presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenih postopkih za različne vrste objektov

Novosti pri presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenih postopkih za različne vrste objektov

Praktična delavnica

Prijava

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Zadnje spremembe zakonodaje, predvsem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP), Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 in zakonodaje s področja presoj vplivov na okolje v povezavi z gradbeno zakonodajo so vplivale na okoljevarstvene postopke, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov in pridobivanju gradbenih dovoljenj.

Za vse, ki urejate dokumentacijo za objekte z vplivi na okolje, je pomembno, da točno poznate razlike med pojmi kot okoljevarstveno, naravovarstveno in vodno soglasje, predhodni postopek, presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje, SEVESO, vodno in IED dovoljenje.

Prav tako je s spremembo Uredbe o posegih v okolje z dne 23. 7. 2020 pospešena izdaja okoljevarstvenih soglasij, saj se dvigujejo pragovi za posege v okolje, ki zahtevajo predhodni postopek.

Vse zahteve za dokumentacijo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje bodo predstavljene na praktični delavnici.

Koristi

 • Usvojili boste okoljevarstvene postopke, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov in pridobivanju gradbenih dovoljenj;
 • Spoznali boste zahteve za dokumentacijo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje;
 • Dobro se bodo seznanili z novostmi, ki jih v postopke prinašajo zadnje spremembe zakonodaje, predvsem sprememba Uredbe o posegih v okolje, novosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP) in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19;
 • Dodobra boste spoznali in znali razlikovati med soglasji in dovoljenji, kot so: okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, vodno soglasje, predhodni postopek, celovita presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, SEVESO dovoljenje, IED dovoljenje, dovoljenja po 82. členu, vodno dovoljenje, itd.

Vsebina

 • Seznanitev s področno (okoljsko) zakonodajo
 • Novosti, ki sta jih v okoljske postopke prinesla Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP) in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
 • Spremembe področne zakonodaje (PVO uredba, Zakon o varstvu okolje)
 • Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ter zadnje aktualne novosti
 • Okoljski vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Predhodni postopek
 • Ostala soglasja/mnenja (naravovarstveno, vodno)
 • Prostorski akti in celovita presoja vplivov na okolje
 • Pregled postopkov okoljevarstvenih dovoljenj
 • Razprava

Predavatelji

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.