11. strokovna konferenca Okolje in odpadki – Okoljska zakonodaja, aktualna praksa in nakazane rešitve za prehod v krožno gospodarstvo

11. strokovna konferenca Okolje in odpadki – Okoljska zakonodaja, aktualna praksa in nakazane rešitve za prehod v krožno gospodarstvo

Strokovna konferenca – online

Prijava

Enkratni dogodek za direktorje, pooblaščence za okolje in zagovornike krožnega gospodarstva

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


S ponosom vas vabimo na tradicionalno Forumovo okoljsko konferenco. Z nami bodo vidni predstavniki ministrstva, predstavniki iz gospodarstva in raziskovalnih inštitucij doma in v tujini.

Konferenca se je skozi leta uveljavila kot odlična priložnost za izmenjavo dragocenih izkušenj in prenos praks med deležniki na tem področju, zaradi česar se nekateri konference udeležijo skoraj vsako leto.

Kot je že skoraj običajno na okoljskem področju, je trenutna situacija vse prej kot zavidljiva. Poleg izzivov, kot so kam in kako z odpadki, implementacija zakonskih obveznosti v praksi in tudi kako potencialno z odpadki celo zaslužiti, sta pomembni usmeritvi, podprti tudi z nepovratnimi sredstvi,  krožno gospodarstvo in digitalizacija.

Na že 11. okoljski konferenci bomo soočili te ključne izzive in tako, nedvomno, prišli do za marsikoga pomembnih rešitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Priporočila udeležencev

 • »Zelo eminentna zasedba in različni nivoji predavateljev.« Jože Prezl, Domel
 • »Pozdravljam premik razmišljanja v krožno gospodarjenje odpadkov ter strokovnost predavateljev.« Vanja Kristančič, Kolektor CPG
 • »Še enkrat iskrene čestitke za odlično organizirano in izpeljano konferenco. Vsa pohvala tudi za izbiro predavateljev – strokovnjakov na svojem področju. Res jih je bilo užitek poslušati«. Branka Jarc Kovačič, Šolski center Kranj
 • »Dodatne debate in mreženje na konferenci so me navdušili!« Ivana Tršelič Buble, Kostak
 • »Konferenco ste zelo dobro organizirali in tudi sam sem dokaj naučil od drugih predavateljev«. dr. Viktor Simončič, predavatelj iz Hrvaške
 • »Še enkrat zahvala za super izpeljano konferenco«. Katja Udovič, Dinos
 • »Zelo pozdravljam tovrstne dogodke«. Primož Bajželj, PE Komunala Kranj
 • »Čestitke za vsebinsko zelo dobro izpeljano konferenco!« Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota
 • »Dobra organizacija in odlični primeri iz prakse«! Bojana Vodeb Mesarič, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Koristi

Že 11. leto organiziramo tradicionalno Forumovo okoljsko konferenco. Udeležencem zagotavljamo:

 • Razumljiva priporočila za implementacijo okoljske zakonodaje v prakso;
 • Rešitve na njihova vprašanja v zvezi z odvozi odpadkov, optimiranjem stroškov ravnanja z odpadki in možnostjo ponovne uporabe odpadkov;
 • Izmenjavo dragocenih izkušenj ter prenos praks med deležniki na tem področju;
 • Odgovore na vprašanja med predavanji, v odmorih in TUDI po konferenci. VEDNO nam vprašanja lahko pošljete na: okolje@zfm.si.

Vsebina

9.00 – 9.30 Aktualne zakonodajne novosti s področja okolja (predstavnik Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor)

9.30 – 10.30 Digitalizacija & inteligentna robotika pri ravnanju z odpadki, temelječem na krožni ekonomiji (Digitalisation & intelligent robotics in circular economy oriented waste management) – dr. Renato Šarc in DI Karim Khodier, Univerza v Leobnu, Avstrija – predavanje bo v angleščini

 • Status in razvoj ravnanja s komunalnimi odpadki v EU (Status and development of municipal waste management in the EU)
 • Digitalizacija kot sodobno orodje za ravnanje z odpadki, temelječe na krožni ekonomiji (Digitalisation as modern tool for circular economy oriented waste management)
 • Značilnosti razvrščanja odpadkov na osnovi  senzorjev in podatkov – trenutno stanje tehnologije na področju ravnanja z odpadki (Sensor and data based waste characterisation and sorting – state of the art in waste management)
 • Robotika pri razvrščanju odpadkov in zagotavljanje kakovosti – mednarodna situacija (Robotics in waste sorting and quality assurance – international situation) 

10.30 – 11.00 Digitalizacija krožnega ravnanja z odpadki (Matjaž Centrih, BASS d.o.o.)

 • Digitalizacija celotnega procesa ravnanja z odpadki od zbiranja do prodaje
 • Primer dobre prakse – Simbio: digitalizacija zbirnega centra Bukovžlak

11.00 – 11.15 ODMOR

11.15 – 11.45 Nujnost spremljanja okoljskih vplivov in pomembnost zaključka življenjskega cikla (dr. Mitja Mori, Fakulteta za strojništvo)

 • Predstavitev metodologije LCA kot osnovne metodologije za vrednotenje okoljskih vplivov materialov, izdelkov in procesov;
 • Kako se spreminjajo vplivi na okolje ob primernem/neprimernem ravnanju v zaključku življenjskega cikla izdelkov;
 • Eko-stroški in metodologija snovanja trajnejših izdelkov;

11.45 – 12.15 Smo slovenska podjetja pripravljena na nove materiale prihodnosti? (Eva Štraser, Evegreen)

Konkreten primer poteka dela v podjetju Evegreen: od zasnove ideje, do izdelave orodja, testne serije, potrditve industrijskih partnerjev pa vse do zakonskih zahtev, ki jih mora nov, bioplastični izdelek zadovoljiti.

12.15 – 12. 45 Potenciali krožnega gospodarstva in COVID-19 (dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo)

12.45 – 13.00 ODMOR

 13.00 – 13.30 Možnosti financiranja  projektov krožnega gospodarstva (Matjaž Ribaš,  SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana)

 • Spodbujevalna vloga delovanja SID banke
 • Aktualni programi financiranja, ki so na voljo strankam banke s področja okoljskih projektov
 • Vključevanje SID banke v programe porabe sredstev EU in vključenost v sistem EIAH
 • Konkretni primeri financiranja

13.30 – 14.00 Finančni viri za izvedbo razvojnih, investicijskih ali infrastrukturnih projektov (Tjaša Kariš, Slovenski regionalno razvojni sklad)

 • Slovenski regionalno razvojni sklad kot vir financiranja
 • Aktualni programi spodbud
 • Okolje in odpadki v prihodnji finančni perspektivi skozi spodbude Sklada

Konferenca je namenjena direktorjem in vodjem oddelkov, pooblaščencem za okolje, pristojnim za ravnanje z odpadki ter trajnostno ravnanje v podjetjih in ustanovah.

Predavatelji

DI Karim Khodier

DI Karim Khodier je raziskovalec in doktorski kandidat na katedri za industrijsko varstvo okolja in procesno tehnologijo avstrijske Montanuniversitaet Leoben od leta 2017. Tam je del raziskovalnega projekta ReWaste4.0 in je odgovoren za digitalizacijo strojev in empirično modeliranje s posebnim poudarkom na grobem drobljenju mešanih komercialnih odpadkov. V svojem delu združuje pridobivanje podatkov iz večmesečnih…

dr. Mitja Mori

Dr. Mitja Mori je docent na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Njegovo glavno raziskovalno in strokovno delo so študije življenjskih ciklov (LCA metodologija) tehnologij, izdelkov in procesov, ogljični odtis podjetij in izdelkov ter ostalih okoljskih vplivov na področju integracije novih tehnologij. Njegovo delo je tudi ozko povezano z vodikovimi tehnologijami (elektrolit, gorivne celice in…

dr. Renato Šarc

Dr. Renato Šarc je namestnik vodje za tehnologijo predelave in ravnanja z odpadki pri avstrijski univerzi v Leobnu (Montaniuniversitaet Leoben) ter vodja delovne skupine za inovativno ravnanje z odpadki, kot tudi projektni vodja kompetenčnega centra »ReWaste 4.0«. (http://avaw.unileoben.ac.at/en/team/id,24/) (http://avaw.unileoben.ac.at/en/forschung-ag_innovative_abfallbehandlung/ ) Leta 2010 je končal študij okoljske tehnologije in ravnanja z odpadki na Univerzi v Leobnu…

Eva Štraser, univ. dipl. ekon.

Eva Štraser, univ. dipl. ekon., ustanoviteljica zagonskega podjetja Evegreen, se je v zadnjih letih specializirala za področje bioplastike. Pred tem je bila 13 let zaposlena kot managerka za kakovost - QM v manjšem družinskem plastičarskem podjetju iz Radelj ob Dravi. Vprašanje, kako spremeniti miselnost tradicionalnih plastičarjev, da le-ti posežejo po novih zelenih materialih, jo je…

Matjaž Centrih

Matjaž Centrih je na Univerzi v Mariboru, Ekonomska Fakulteta pridobil naziv ekonomist. Ima večletne bogate delovne izkušnje. Od leta 2000 je zaposlen v BASS d.o.o. kot Vodja planiranja in komerciale, od leta 2017 pa kot izvršni direktor. V preteklih letih je bil Vodja oddelka za podporo strankam, Projektni vodja (odgovoren za realizacijo projektov), Vodja za…

Matjaž Ribaš, MBA

Matjaž Ribaš, MBA, je zaposlen v Projektnem in izvoznem oddelku SID banke. Glavno področje njegovega dela je financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov javnega sektorja, občin ter podjetij, s čimer ima izkušnje že več kot sedem let. Pri delu se srečuje s problematiko trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Že vrsto let je član strokovnega odbora za…

Tjaša Kariš

Tjaša Kariš, vodja sektorja za izvajanje spodbud na Slovenskem regionalno razvojnem skladu. Spodbude Sklada so namenjene financiranju podjetniških projektov, projektov v kmetijstvu in gozdarstvu, javnemu sektorju, za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti. S svojimi spodbudami smo v preteklosti podprli številne projekte, v sklopu katerih smo…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo konference. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset delovnih dni pred izvedbo konference. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se konference ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na konferenco pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi konference – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na konferenco sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.