Skladnost poslovanja na kadrovskem področju (Kako zagotoviti zakonski minimum?)

Skladnost poslovanja na kadrovskem področju (Kako zagotoviti zakonski minimum?)

Praktični seminar

Prijava

Zagotovitev skladnosti poslovanja na vseh področjih delovanja poslovnih subjektov, vključno z organizacijami javnega sektorja, je postala ključna za njihovo uspešno delovanje. V skladnost poslovanja je pomembno vpeto tudi kadrovsko področje. Vključuje predvsem načrtovanje in izvajanje postopkov, ki morajo zagotoviti , da podjetje deluje v skladu z zakonodajo in standardi, hkrati pa predpisuje tudi ravnanja zaposlenih ter postopke za preprečevanje in odkrivanje morebitnih kršitev.

Koristi

 Izjemne koristi praktičnega seminarja:

 • sistematičen pregled kadrovskih procesov (kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovni čas, plačilo za delo, povračila potnih stroškov, odpoved pogodbe o zaposlitvi …) ter
 • zagotavljanje skladnosti kadrovskih procesov v povezavi in ob vplivanju na poslovanje celotne organizacije;
 • priprava internih aktov in pogodb, s katerimi določate pravni in etični okvir za ravnanje zaposlenih (skladnost pogodb, pravilnikov, procesov…); .
 • priporočila za skladnost ukrepov v primeru ugotovljenih nepravilnosti (možni ukrepi, opozorila, odpovedi, nadzor detektiva …);
 • prihranek časa in denarja, kajti zaradi neskladnega in nezakonitega delovanja lahko delodajalca in odgovorne osebe doletijo tudi sankcije.

Vsebina

Na seminarju bodo na sistematičen in pregleden način, vključno z obravnavo primerov iz bogate predavateljeve prakse in z odgovori na konkretna vprašanja udeležencev, obravnavane zahteve in priporočila za zagotovitev skladnosti poslovanja na naslednjih področjih:

 • kadrovske evidence (vzpostavitev, način in roki hrambe …),
 • varstvo osebnih podatkov (po uredbi GDPR in predvideni noveli ZVOP …),
 • varnost in zdravje pri delu (postavitev sistema, izvajanje zahtevanih ukrepov, ustrezna reakcija v primeru nezgod in zahtevkov ZZZS …),
 • temeljne obveznosti delodajalcev ob zaposlovanju in v zvezi z delovnim časom, plačilom za delo itd. (skladnost pogodb, pravilnikov, procesov …),
 • preprečevanje nadlegovanja in mobinga na delovnem mestu (postavitev sistema, reakcija na prijave …),
 • preprečevanje in ugotavljanje alkoholiziranosti in zlorabe drugih substanc ter zlorab pravice do povračila potnih stroškov (pravilniki, izvedba postopka, možni ukrepi, skladnost detektivskega nadzora, …),
 • ukrepanje v primeru ugotovljenih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi (vrste odpovedi, postopek, tveganja…).

Predavatelji

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.