Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Online seminar v živo

Prijava

Državni zbor je na seji 13. 7. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), v nadaljevanju tudi »novela«, ki bo začela veljati 1. 1. 2022.

Na področju javnih naročil gre za največjo spremembo po letu 2015, ko je bil ZJN-3 sprejet, zato je pomembno, da se udeležite online seminarja v živo.

Seminar je namenjen vsem, ki ste odgovorni za javna naročila, v javnem in zasebnem sektorju, ter vsem, ki sodelujete v postopkih oddaje ponudb.


Online seminar spremljate preko lastnega računalnika in  z vašega delovnega mesta ali od doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu. Vprašanja pa lahko pošljete že vnaprej, na naslov: medeja.brglez@zfm.si.

Koristi

Na tem online seminarju boste opozorjeni na bistvene spremembe in njihovo uveljavitev v praksi – natančno glede:

 • mejnih vrednosti za objavo,
 • postopka naročil male vrednosti,
 • preverjanja nekaznovanosti,
 • vprašanja, kdaj je ponudbo dopustno dopolnjevati,
 • imenovanja gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in sprememb na prekrškovnem področju.

Vsebina

 • zakaj bodo naročniki lahko po novem izvajali naročila male vrednosti pri gradnjah do zneska 5.350.000 eurov, vključno s pogajanji;
 • kako novela vpliva na mejne vrednosti za objavo, kakšna so spremenjena pravila za evidenčna javna naročila;
 • kako je po novem z razvezo pogodbe pri gradnjah v fazi izvedbe –  po 67. členu ZJN-3;
 • predstavitev določil glede objav – nove mejne vrednosti za objave javnih naročil;
 • kdaj bo šlo za neobičajno nizko ponudbo,  in pod katerimi pogoji jo bo naročnik po novem lahko izločil;
 • kakšen je pomen evidence gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
 • kako bo naročnik po novem preverjal nekaznovanost po prvem dostavku 75. člena ZJN-3;
 • v katerem delu ponudbe tudi po novem v fazi pregleda ponudb ni dopustno posegati in jih spreminjati;
 • katera določila sedaj veljavnega zakona se črtajo in vplivajo na ponudnike;
 • spremembe pri oddaji javnih naročil za socialne in druge posebne storitve, na katere ponudnike vplivajo;
 • Kateri so novi prekrški , ki se nanašajo na naročnike in kateri na ponudnike;
 • kdaj se bo ponudniku lahko izrekel izrek stranske sankcije izločitve iz postopka javnih naročil za 3 oz. 5 let;
 • kako se spreminja zastaralni rok za prekrške, kdaj bo prekršek absolutno zastaral;
 • v katere zakone novela še posega;
 • aktualne odločitve Državne revizijske komisije, ki vplivajo na prakso tako ponudnikov, kot naročnikov

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.