Branje bilanc in analiza s kazalniki

Branje bilanc in analiza s kazalniki

Spletno izobraževanje

Prijava
Trajanje
Dostopno takoj
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pridružite se nam na spletnem izobraževanju
Branje bilanc in analiza s kazalniki

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsake organizacije. Zelo pomembno je, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je tako bistveno, da vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom, predvsem pa da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.


Predavateljica:

Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.Oglejte si izsek online seminarja

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Program je zastavljen tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • razumeli bilanco stanja in izkaz poslovnega izida;
 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za prave poslovne odločitve;
 • analizirati pomembne kazalnike in oceniti bonitetno sliko poslovnega partnerja ter lastno boniteto poslovanja, in
 • razumeli, kako se posamezne odločitve odražajo na rezultatu podjetja.

Prijava in kotizacija

Prednosti izobraževanja

100 % ONLINE
Vse vsebine najdete v spletni učilnici.

PRILAGODLJIV POTEK IZOBRAŽEVANJA
Začnite, ko vam ustreza, in potek prilagodite svojim časovnim zmožnostim.

3,5 ur VIDEO
Video vsebine lahko pogledate naenkrat ali po delih.

24-MESEČNI DOSTOP
Vse vsebine so vam na razpolago 24 mesecev.

MOBILNI DOSTOP
Kjerkoli in kadarkoli: spletno učilnico si lahko naložite tudi na telefon.

Agenda

 • 1. modul: Videoseminar Branje, razumevanje in analiza bilanc
 • 2. modul: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov
 • 3. modul: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov
 • 4. modul: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov
 • 5. modul: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov

Izobraževanje vključuje:

 • Dostop do posnetka online seminarja
 • Dostop do dodatnega gradiva
 • Dostop do spletne učilnice
 • Potrdilo


Branje bilanc in analiza s kazalniki v praksi


Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze, ali veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih, poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja ...? Če odgovori niso pritrdilni, nič narobe, saj se lahko s spletnim izobraževanju naučite vsega, kar se iz računovodskih poročil razbere in razume, ter kje so pasti in nevarnosti.


Potrdilo o udeležbi

Po opravljenem izobraževanju prejmete potrdilo Forum Akademije o udeležbi na izobraževanju Branje bilanc in analiza s kazalniki.

Želim se prijaviti

 

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. modul – Videoseminar: Branje, razumevanje in analiza bilanc
 • Udeležencem bo predstavljena vsebina računovodskih izkazov in pomen njihovih informacij za nadaljnje poslovno odločanje,
 • predstavljen bo pomen internih aktov računovodskega poslovanja,
 • udeleženci bodo znali izračunati optimalno in pravilno strukturo financiranja in sestave premoženja,
 • udeležencem bo predstavljena praktična vsebina, načrtovane postavke in analiziranje kategorij iz računovodskih izkazov,
 • spoznali boste temeljne kazalnike, ki jih uvršamo bonitetna poročila z vidika bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

2. modul – 1. lekcija: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov
 • Kaj so računovodski izkazi in kakšen pomen imajo pri poslovnih odločitvah;
 • Katere pomembne ekonomske kategorije vplivajo na sliko poslovanja in poslovne odločitve;
 • Na kakšen način ugotovimo dobre in slabe strani poslovanja ter kako ukrepati na kratek in dolgi rok;
 • Kako ugotovimo poslovno potrebno in nepotrebno premoženje;
 • Kakšna naj bo optimalna struktura financiranja poslovanja;
 • Kaj pomenijo metode vrednotenja po SRS na poslovanje …
3. modul – 2. lekcija: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov
 • Pomen bilance stanja za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Izračun kazalnikov likvidnosti, zadolženosti, vzvoda, obratnega kapitala, obračanja sredstev;
 • Ugotovitev premoženjskega stanja in primerjava po panogah;
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost) …
4. modul – 3. lekcija: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov
 • Pomen izkaza poslovnega izida za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Vrste in delitev prihodkov, stroškov in odhodkov;
 • Izračun kazalnikov poslovnega izida – donos in ekonomičnost poslovanja, ROA, ROE, vrednost na zaposlenega …
5. modul – 4. lekcija: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov
 • Pomen izkaza denarnih tokov za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Dobiček ne pomeni avtomatično plačilne sposobnosti in likvidnosti;
 • Kako ocenimo boniteto poslovanja;
 • Izračun plačilne sposobnosti, izračun denarnega toka …

Potek izobraževanja

Izobraževalni program "Branje bilanc in analiza s kazalniki" vključuje 5 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija predavanj in študijskega gradiva in so namenjeni samostojnemu študiju:

 • intenzivna online delavnica v trajanju 5 šolskih ur,
 • strokovno gradivo Bilance in kazalniki v štirih korakih:
  • Razumevanje vsebin računovodskih izkazov
  • Bilanca stanja in izračuni kazalnikov
  • Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov
  • Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja vso gradivo in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
198,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.