Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor 

Vodnik po novostih Zakona o javnem naročanju

 
Priročnik
Predstavitev novosti, obrazcev in primerov za uveljavljanje pravic in pravnih koristi v postopkih oddaje javnih naročil
 • Novosti zakonodaje, njihov obseg in pomen za prakso
 • Potek postopkov javnega naročanja
 • Aktualna praksa Državne revizijske komisije
 
Poslovna izdaja
298,00 € + DDV + distribucijski stroški
Tiskana izdaja
205,00 € + DDV + distribucijski stroški
Količina:  

Evropska direktiva 2014/24 uvaja nova merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Novela ZJN-2E spremenila prakso Državne revizijske komisije

ponudniki in naročniki ste na področju javnega naročanja ponovno deležni sprememb:
 • na podlagi nove evropske direktive 2014/24 z dne 26.2.2014 se uvaja nov koncept ekonomsko najugodnejše ponudbe kot obvezno merilo za izbiro najugodnejše ponudbe;
 • na podlagi novele ZJN-2E, veljavne od 17.4.2014, je spremenjena praksa Državne revizijske komisije (DKOM) glede dopolnitve formalno nepopolne ponudbe.

Zaradi pojasnil zakonodaje in aktualnih odločitev državne revizijske komisije vam strokovnjaki priporočajo praktični priročnik.

S pomočjo aktualnega priročnika si boste zagotovili:
 • natančno poznavanje zakonodaje in redno spremljanje njenih sprememb: pojasnila postopkov javnih naročil male vrednosti, okvirni sporazumi, pogajanja, odločanje v postopkih javnega naročanja… v luči novele ZJN. Uredba o zelenem javnem naročanju, pojasnila aktualne ZJN-2E …
 • razlage aktualnih odločitev Državne revizijske komisije: glede računske napake, spremembe odločitve o oddaji javnega naročila, plačila takse za postopek pravnega varstva, osnovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, finančnih zavarovanj, dopustnega sklicevanja na reference podizvajalcev…
 • in s tem pravilno pripravljeno dokumentacijo in ustrezno izpeljan postopek javnega naročila.


Prave informacije so ključne za pravilno izpeljane postopke. Zagotovite si jih!

Vsebina priročnika

 1. Uvod in kazalo
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C)
   • Podrobna obravnava definicij pojmov in sprememb v noveli
  2. Uredba o zelenem javnem naročanju
  3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D)
  4. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
  5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)
   • Podrobna obravnava definicij pojmov in sprememb v noveli
 3. Postopki javnega naročanja
  1. Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
  2. Postopek oddaje naročila male vrednosti
  3. Okvirni sporazum
  4. Konkurenčni dialog
   • Pogoji za uporabo postopka s konkurenčnim dialogom
   • Struktura postopka
   • Izvedba konkurenčnega dialoga
   • Načrtovanje postopka in priprava »opisnega dokumenta«
   • Objava postopka
   • Predložitev prijav
   • Izbira usposobljenih kandidatov
  5. Postopek s pogajanji
   • Postopek in vodenje postopka s pogajanji brez predhodne objave
  6. Paket evropskih direktiv
 4. Nekatera aktualna vprašanja javnega naročanja
  1. Roki za sprejem ponudb
  2. Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami
  3. Odločitev o oddaji naročila in dodatna obrazložitev
  4. Aktualne odločitve Državne revizijske komisije
   • Reference – pogoj ali merilo?
   • Zamenjava partnerja skupne ponudba in zamenjava podizvajalca do roka za oddajo ponudb
   • Javnost in zaupnost podatkov v ponudbah
   • Neobičajno nizka cena
   • Finančna zavarovanja
   • Sklicevanje na reference podizvajalcev
   • Odločitev o oddaji javnega naročila, …
  5. Insolventnost kot razlog za izključitev ponudnika iz postopka javnega naročanja
  6. Ekonomska in finančna sposobnost
  7. Pojasnjevanje ponudb
  8. Predložitev finančnih zavarovanj v postopkih oddaje javnih naročil in nova uredba o finančnih  zavarovanjih
 5. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja
  1. Ključne zakonodajne novosti
  2. Revizijski postopek
  3. Postopek s pritožbo
  4. Sodno varstvo
  5. Stroški postopka

Hitro dostopni vzorci

 • Vzorec razpisne dokumentacije po postopku oddaje naro-čila male vrednosti, primer BLAGO
 • Vzorec razpisne dokumentacije po odprtem postopku – sukcesivna dobava blaga
 • Vzorec zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika o izbiri
 • Vzorec zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo
 • Sklep o začetku postopka
 • Aktualna zakonodaja in novosti
 • Odločitve Dkom, …

Priporočila uporabnikov priročnika

»Priročnik je enostavno napisan in razumljiv, kar je za razumevanje kompleksne zakonodaje zelo pomembno. Predvsem veliko uporabljam pojasnila glede postopkov javnega naročanja«, Metka Dobovšek Jerbič, Komunala Ribnica d.o.o.

»Priročnik mi zelo koristi, ker v njem najdem tolmačenja zakonodaje in prakso, kar redno uporabljam pri svojem delu. Zato ga priporočam tudi ostalim.« Marina Omahen, Sklad kmetijskih zemljišč
Priporočamo tudi:

Korak za korakom do finančnih sredstev EU in Slovenije

 • Pregledno zbrane informacije o vseh razpisovalcih in programih
 • Uspešna priprava in izvedba projektov v praksi
 • Avtorji so strokovnjaki, ki delujejo v vlogi razpisovalcev in ocenjevalcev projektov
 • Kratka in jasna predstavitev pomembnih informacij

Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in zavezance

 • Izognite se sankcijam
 • Odločbe informacijske pooblaščenke
 • Natančno poznate pogoje dostopa do IJZ

Portal Javna naročila - za javne naročnike

 • Spletno orodje za sestavljanje dokumentov – pravilno in hitro pripravite potrebno dokumentacijo  
 • Uvoz in posodobitev lastnih dokumentov za izvedbo novih projektov
Naročnina za enoletni dostop.

 

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com