Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj
PRIROČNIK

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj


Cena:
190,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Vaš ravnateljski vsakdanjik je napolnjen z obveznostmi, ki segajo na številna področja dela, zato ob svojem delu potrebujete strokovno oporo in ažurne prave informacije. Za vas je na voljo Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj, ki je stalno ažuriran z aktualno zakonodajo in prakso ter podprt z avtomatičnim obveščanjem, tako da nikakor ne morete zamuditi ali spregledati nobene pomembne spremembe na vašem strokovnem področju. Aktivni naročniki imajo tudi izjemno prednost, saj lahko našim strokovnjakom brezplačno zastavijo kakršnokoli vprašanje in prejmejo odgovor v zelo kratkem času. Vsi odgovori so prav tako dostopni na portalu.

Trenutno spletno stičišče e-Ravnatelj uporablja že več kot 129 ravnateljev v Sloveniji. Da je portal cenjen med ravnatelji, dokazujejo tudi odlična mnenja, ki nas obvezujejo, da ga vedno znova nadgrajujemo.


»Na naši šoli ga uporabljamo približno eno leto. Je nekaj najboljšega, kar si lahko nekdo zaželi za pomoč pri delu. Vsi potrebni podatki so na enem mestu. V rubriki Pošlji vprašanje je odzivnost zelo hitra. Zelo dobrodošlo je tudi, da so vprašanja in odgovori vidni vsem uporabnikom.«

Andreja Marinko, OŠ n.h. Maksa Pečarja Ljubljana-Črnuče

»Priročnik za ravnatelje je pregleden, s spremembo zakonodaje se ga redno posodablja. Zajema področja, s katerimi se ravnatelj pri svojem delu srečuje, posledično je zato tudi obsežen. Spletišče vsebuje aktualne novosti, opise posameznih področij, sodno prakso, aktualna vprašanja, nekatere vzorce in obrazce. Z lahkoto je najti uporabno informacijo. Na zastavljeno vprašanje se hitro dobi odgovor.«

Ivica Vončina, ravnateljica, Osnovna šola Idrija

Brez dvoma vam spletno stičišče e-Ravnatelj prinaša bistvene koristi:

 • ažurno objavljamo zakonodajne in strokovno-pedagoške novosti ter novice;
 • z opomniki vas opozorimo na obveznosti, ki morajo biti izvršene do določenega roka (na primer: letno ocenjevanje javnih uslužbencev, oddaja poročil, napredovanja javnih uslužbencev, določitev dni letnega dopusta, priprava letnih delovnih, finančnih in kadrovskih načrtov …);
 • obveščamo vas z brezplačnimi e-novičkami;
 • našim naročnikom pri razreševanju dilem brezplačno svetujejo naši avtorji – priznani strokovnjaki.

Paket e-Ravnatelj zajema:

 • neomejen odstop do spletnega stičišča e-Ravnatelj in vseh vsebin
 • posodobljeno izdajo priročnika v tiskani obliki
 • svetovanje naših strokovnjakov

Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Dostop do portala

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja vključuje:

 • - Priročnik v tiskani obliki
 • - Dostop do portala

Vsebina

Splošne obveznosti in odgovornosti ravnatelja

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo

Finance

 • Razvojni načrt, finančni načrt in finančno poročilo zavoda
 • Uporaba davčnih blagajn v šolah in vrtcih
 • Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

Kadri

 • Splošno
 • Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi z navedbo sankcij za primer kršitve
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Pravice iz delovnega razmerja
 • Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Interventni ukrepi na področju plač in drugi ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev v letu 2018
 • Novosti v 2016
 • Novosti v 2017
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Novosti v 2018
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev

Administracija

 • Javno naročanje
 • Šolska prehrana
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda
 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja
 • Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom
 • Varnost dokumentov in informacij

Varnost in zdravje

 • Urejanje okolice vrtcev in šol: načrtovanje, izvedba, vzdrževanje
 • Odgovornost šole pri ravnanju s kemikalijami
 • Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
 • Ravnanje z odpadki v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Vzgojno-izobraževalno delo

 • Šola v naravi v praksi

STIČIŠČE E-RAVNATELJ

Organizacija in vodenje zavoda

 • Nivoji izobraževanja
 • Obveznosti in odgovornosti ravnatelja
 • Inšpekcijski nadzori
 • Prepoznavnost in imidž zavoda
 • Vodenje in komunikacija …

Finance

 • Financiranje vzgoje in izobraževanja
 • Finančno poslovanje zavoda
 • Obveznosti priprave načrtov in poročil
 • Računovodstvo …

Kadri

 • Javni uslužbenci v VIZ
 • Zaposlovanje
 • Pravice in dolžnosti delodajalca in delavca …

Administracija

 • Javno naročanje
 • Hramba in upravljanje dokumentov
 • Šolska prehrana
 • Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
 • Informacije javnega značaja
 • Svet zavoda
 • Postopek imenovanja ravnatelja …

Varnost in zdravje

 • Ravnanje z odpadki
 • Varnost zaposlenih
 • Varnost udeležencev izobraževanj …

Strokovno-pedagoško področje

 • Pedagoško delo
 • Pedagoška dokumentacija
 • Otroci s posebnimi potrebami

Iz prakse v prakso: primeri dobre prakse

Obrazci, vzorci, preglednice: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki …

Vprašanja – odgovori: pregledno po kategorijah

Povezave: zakonodaja in povezave do spletnih strani javnih institucij


Splošni pogoji

PRIROČNIK S SPLETNIM STIČIŠČEM

Naročnina glede na izbran paket vključuje tiskano ali tiskano in digitalno izdajo priročnika, dostop do spletnega stičišča in vse pripadajoče posodobitve v obdobju aktivne naročnine. Naročnina je sklenjena za nedoločen čas (najmanj dvanajst mesecev od dneva naročila), obračuna pa se v obliki enkratnega vstopnega zneska ob naročilu in nadaljnje mesečne naročnine. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Naročnina se v tem primeru prekine v roku treh mesecev od vaše pisne odjave. Naročnine ni mogoče prekiniti v obdobju dvanajstih mesecev od dneva naročila. Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov po plačilu predračuna. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Če potrebujete ponudbo za izdajo nove naročilnice za posamezno koledarsko leto, nas o tem predhodno obvestite.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.