Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 2018
STROKOVNO SREČANJE

VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 2018


Cena:
249,00 €
199,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 26.4.2018
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 15.45
- +

Prijave sprejemamo do 18. 5. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Vsebina

VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 2018

Strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic

Poleg pedagoškega vodenja zavoda ste odgovorni tudi za pravilno, kvalitetno in z zakonodajo skladno delovanje zavoda. Le tako lahko samozavestno izpolnjujete dolžnosti s prepričanjem, da vaša praksa sledi vsem zakonskim zahtevam, hkrati pa zaposlenim nudite podporo na strokovno-pedagoškem področju.

S tem ciljem organiziramo letošnje strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev, direktorjev ter direktoric vzgojno-izobraževalnega zavoda. Srečanje bodo vodili najuglednejši slovenski strokovnjaki Mojca Prelesnik, Štefka Korade Purg, mag. Marko Potokar in mag. Franka Bertoncelj.

Poleg strokovnega dela je namen srečanja udeležencem zagotoviti tudi možnost diskusije z drugimi udeleženci ali s strokovnjaki.

Vabljeni na srečanje, ki ga ne smete zamuditi. Zagotovite, da vaša praksa sledi novim zakonskih spremembam in strokovnim usmeritvam.

Program srečanja

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka
Varstvo osebnih podatkov – kako v zavodu prilagoditi poslovanje na zahteve GPDR in ZVOP-2

 • Kaj nova Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2 prinašata na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kaj boste morali prilagoditi, da bo varstvo OP v vašem zavodu v skladu z zakonodajo (evidence, soglasja, dostop do osebnih podatkov)
 • Data protection officer – ali ga potrebujemo, kdo je lahko in kdo ne, povezovanje zavodov, obveznosti in dolžnosti
 • Aktualna problematika zagotavljanja zasebnosti zaposlenih in otrok ter informacijske zasebnosti – primeri iz prakse

Štefka Korade Purg, strokovnjakinja na področju zaposlovanja javnih uslužbencev
Aktualne dileme pri zaposlovanju in določanju pravic zaposlenih

 • Pregled veljavnih predpisov in kolektivnih pogodb
 • Pogodba o zaposlitvi in določitev plače ob zaposlitvi,
 • Določanje povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v povezavi z veljavnimi predpisi in kolektivnimi pogodbami
 • Upokojevanje v letu 2018 – na kaj morate biti pozorni

pred. mag. Marko Potokar, strokovnjak na področju varovanja
Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v šolah in vrtcih

 • Kako zagotoviti varovanje vrtca/šole – katere varnostne sisteme uporabiti in kako nadzorovati varovano območje, kako organizirati dostop do stavbe in notranjih prostorov
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolah/vrtcih – kdaj in kako vzpostaviti videonadzor, kako izvajati kontrolo dostopa, biometija – da ali ne in zakaj, GPS nadzor pri zaposlenih in ostale nadzorne aplikacije

mag. Franka Bertoncelj, magistra psiholoških znanosti
Ustvarjalno sporazumevanje

 • Krizne situacije – kaj se lahko zgodi, kako se odzvati, kako ostati miren v krizni situaciji, obveščanje, odgovornost ravnatelja
 • Praktična delavnica z reševanjem konkretnih situacij iz prakse

Predavatelji

mag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike.

Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008–2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

pred. mag. Marko Potokar

Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004. Med drugim je več let opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, s sklepom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje pa mu je podeljen naziv predavatelj višje šole. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav. Doktorski študij s področja informacijske varnosti nadaljuje na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijske varnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij na varnost in zasebnost.

 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
180,00 € DDV ni vključen v ceno.


Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika
Priročnika za ravnatelje,
Velja za prijave do 26. 4. 2018.

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 20. 4.
199,00 € DDV ni vključen v ceno.
Velja za prijave do vključno 20. 4. 2018
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
249,00 € DDV ni vključen v ceno.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Priročnbika za ravnatelje,
za prijave do 26. 4. 2018.

 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo posveta. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo posveta. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se posveta ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na posvet pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi posveta – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na posvet sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.