Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstevCena:
1.390,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

 • Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja?
 • Kakšna so pravila za amortiziranje, vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve?
 • Kako poknjižiti dogodke vezane na osnovna sredstva (inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev, odpisi …)?
 • Katero obvezno metodo vrednotenja uporabiti?
 • Kaj z drobnim inventarjem?

Na vsa ta in podobna vprašanja morate poznati odgovor in ga znati s pravilno knjižbo tudi utemeljiti.

Področje osnovnih sredstev je zelo zahtevno, svoje delo pa morate opraviti brez napak. Zato morate takoj dobiti vse odgovore na vaša odprta vprašanja in razrešiti vse vaše dileme povezane z osnovnimi sredstvi.


 • Praktični primeri knjiženj OS,
 • strokovne razlage,
 • odgovori na vaša vprašanja.

Kot strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev boste:

 • poznali računovodski in davčni učinek nabave, vrednotenja in prodaje osnovnih sredstev na rezultat podjetja;
 • zakonodajno skladno knjižili vse dogodke povezane z osnovnimi sredstvi;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • dobili odgovore na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice:
  • Vrste neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter metode vrednotenja
  • Stroški v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi
  • Inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev
  • Vrste, metode in vodenje naložbenih nepremičnin ter njihova prodaja
 • poslovno izdajo priročnika Računovodski praktikum s portalom in
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Komu je program namenjen?

Računovodjem, vodjem računovodstva, knjigovodjem, vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – delavnica
Vrste neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter metode vrednotenja

 • Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev po SRS 2 (2016).
 • Razumevanje posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1 (2016).
 • Kalkulacija nabavne cene neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev?
 • Računovodski in davčni vidik metod amortiziranja ter določanja amortizacijskih stopenj.
 • Osnovna sredstva manjše vrednosti (vodenje, amortizacija in davčni vidik).
 • Metode vrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Pravilnik o računovodstvu in opredeljene vsebine v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

2. modul – poslovna izdaja priročnika
Računovodski praktikum
priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, podatke za dostop do portala najdete v spletni učilnici

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe

3. modul – delavnica
Stroški v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi

 • Stroški vzdrževanja in naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
 • Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva.
 • Računovodski in davčni vidik oslabitve in okrepitve neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Prodaja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (DDV in DPN).
 • Izgradnja zgradbe v lastni režiji ter stališče DDV ali DPN.
 • Kalkulacija nabavne vrednosti zgradbe v lastni režiji.
 • Prenos zgradbe v uporabo, naložbeno nepremičnino ali prodajo.
 • Nabava opredmetenih osnovnih sredstev s pomočjo javnih razpisov in subvencij.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

4. modul – delavnica
Inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev

 • Inventurne razlike neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Donacije v obliki opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Nakup neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev z vidika najemov (poslovni, finančni).
 • Računovodski in davčni vidik finančnega in poslovnega najema (stroški).
 • Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva dana v najem (poslovni, finančni).
 • Davčne olajšave za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Opredelitev naložbenih nepremičnin po SRS 6 (2016).
 • Nakup naložbene nepremičnine ali izdelava v lastni režiji.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

5. modul – delavnica
Vrste, metode in vodenje naložbenih nepremičnin ter njihova prodaja

 • Metode vrednotenja naložbenih nepremičnin.
 • Računovodski in davčni vidik obračuna amortizacije naložbenih nepremičnin.
 • Računovodski in davčni vidik oslabitve in okrepitve naložbenih nepremičnin.
 • Prenos zgradb med naložbene nepremičnine ali na zalogo za prodajo.
 • Prodaja naložbenih nepremičnin (DDV ali DPN).
 • Stroški naložbenih nepremičnin (računovodski in davčni vidik).
 • Stroški poslovnih prostorov in prostorov danih v najem.
 • Davčni vidik neaktivnih opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse

Zaključek – preverjanje znanja in prejem certifikata
Preverjanje znanja: reševanje testa v spletni učilnici.
Prejem certifikata Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


 

Mnenja udeležencev

"Seminar mi je dal veliko novih znanj in obnovitev znanj, ki sem jih dobila v šoli mnogo let nazaj in jih dolga leta nisem uporabljala zaradi drugačnega delovnega mesta. Vso pohvalo in spoštovanje gospe predavateljici dr. Lidiji Robnik za razumljiv in zanimiv način razlage."

Vanja Hohler, oddelek računovodstva, DARS d.d.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo. 

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.