Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za izterjavo in izvršbo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za izterjavo in izvršboCena:
1.180,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Naraščajoča plačilna nedisciplina in zmanjšanje likvidnosti upnikov sta pereča problema poslovnega sveta v Sloveniji in v tujini. Odprte terjatve imajo negativen vpliv na poslovni izid podjetja, zato je nujno, da jih čim več uspešno zaključimo do konca poslovnega leta.

Dolgotrajno pot do poplačila pa nam otežuje še spreminjajoča se zakonodaja, ki dodatno ščiti dolžnike. S 4. 8. 2015 je začela veljati novela Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ-K – spremembe, ki jih prinaša, bodo otežile izterjavo neplačanih terjatev upnikom.

Zato se tudi vi usposobite za celovito in sistematično obvladovanje postopkov od predsodne do sodne izterjave – izvršbe. S strokovnjaki smo posebej za vas pripravili:

Kot strokovnjak za izterjavo in izvršbo v Sloveniji in tujini boste:

 • ustrezno zavarovali svoje terjatve – v Sloveniji in tujini,
 • pravilno izpeljali postopek izterjave v praksi,
 • spoznali spremembe zakonodaje,
 • prepoznali ovire in pasti, ki se lahko pojavijo v postopku in uporabili ustrezne rešitve,
 • obdržali ključne poslovne partnerje.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za izterjavo in izvršbo v slovenščini in angleščini.

Mnenja udeležencev

"Izobraževanje je bilo zelo zanimivo in podprto s sodno prakso. Na izobraževanju smo udeleženci lahko izmenjali medsebojne izkušnje in prakse, kar je izrednega pomena za delo. Dobili smo veliko odgovorov na vprašanja iz prakse."
Mojca Dovečar, Vodja logistike pri Roche Slovenia, farmacevtska družba d.o.o.

"Z izobraževanjem sem bila zadovoljna, saj sem dobila veliko praktičnih odgovor na vprašanja. Prav tako sem bila zelo zadovoljna s predavatelji, njihovo strokovnostjo in dostopnostjo."
Antonija Marić, Knjigovodja v Kranjskih vrtcih

Dodatne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na treh celodnevnih delavnicah, priročnik, e-gradivo, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori na delavnicah ter brezplačen parkirni prostor za udeležbo na delavnicah. 
 • V primeru udeležbe dveh iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno na 25 udeležencev.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. MODUL – delavnica: Predsodna izterjava

1. sklop:

 • Predstavitev sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-K
 • Pisno in telefonsko opominjanje
 • Obvladljivost in preglednost procesa
 • Obvladovanje komunikacije s težkimi strankami
 • Nasveti iz prakse – predstavitev programske podpore
 • Razlika v postopkih izterjave med malimi in velikimi podjetji

2. sklop:

 • Telefonski klic v sodni izterjavi, bonton telefoniranja in komunikacija s težavnimi sogovorniki – 1. del
 • Reševanje problemov udeležencev seminarja

2. MODUL – poslovna izdaja priročnika: Uspešen finančni menedžer
Gradivo prejmete na prvi delavnici.

 • Osnove financiranja za stabilno poslovanje podjetja
 • Finančno načrtovanje s primeri
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Lastniški kapital in praktični primeri
 • Financiranje obratnega kapitala
 • Prevzemi in združitve podjetij
 • Boniteta podjetij in instrumenti zavarovanja terjatev
 • Učinkovita izterjava terjatev
 • Menedžment v državni upravi
 • O davkih za finančnike

3. MODUL – delavnica: Sodna izterjava in predstavitev programske aplikacije

1. sklop:

 • Vložitev e-izvršbe
 • Faza poizvedovanja o podatkih in premoženju dolžnika
 • Faza pospeševanja postopka
 • Faza prilagajanja postopka
 • Nasveti iz prakse
 • Predstavitev programske podpore
 • Razlika v postopkih izterjave med malimi in velikimi podjetji

2. sklop:

 • Telefonski klic v sodni izterjavi, bonton telefoniranja in komunikacija s težavnimi sogovorniki – 2. del
 • Reševanje problemov udeležencev seminarja

4. MODUL – e-gradivo: Ključni inštrumenti za zavarovanje terjatev in poslov
Gradivo prejmete po elektronski pošti.

 • Zastavna pravica, poroštvo, menica, druge oblike zavarovanj in njihova primerjava
 • Načini izterjave dolgov od dolžnikov
 • Stroški terjatev, trgovanje s terjatvami
 • Sodna izterjava dolgov
 • Dolžnosti in pravice pri insolventnosti podjetij
 • Insolvenčni postopki po korakih

5. MODUL - delavnica: Insolvenčni postopki in zavarovanje terjatev v Sloveniji in tujini

1. sklop:

 • Postopki zaradi insolventnosti (stečaji, prisilna poravnava, likvidacije in izbris brez likvidacije, osebni stečaj z odpustom obveznosti)
 • Primeri iz prakse
 • Splošno o institutih zavarovanja
 • Najpogostejši instituti zavarovanja (izvršnica, menica, dokumentarni akreditiv, bančna garancija, poroštvo)
 • Izvršnica v praksi
 • Izvršba v EU in EPN

2. sklop:

 • Telefonski klic v sodni izterjavi, bonton telefoniranja in komunikacija s težavnimi sogovorniki – 3. del
 • Reševanje problemov udeležencev seminarja

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju

 • Preverjanje znanja, test boste rešili na zadnji delavnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izterjavo in izvršbo.

Potek izobraževanja

Izobraževanje je sestavljeno iz petih modulov:

 • tri celodnevne delavnice,
 • eno študijsko gradivo v tiskani in digitalni obliki,
 • eno študijsko e-gradivo v elektronski obliki.

Program je namenjen

Izobraževanje je namenjeno podjetjem in fizičnim osebam, ki se srečujejo s plačilno nedisciplino ter iščejo celovite rešitve za odpravo le teh.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik in e-gradivo vam omogočata vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Na zadnji delavnici boste rešili pisni test znanja.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za izterjavo in izvršbo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Predavatelji

Igor Stražišnik
Izobrazbo je pridobil na Pravni fakulteti v Mariboru. Ima bogate izkušnje s področja optimizacije delovnih procesov  civilnih in izvršilnih postopkov. V podjetju Creditexpress d.o.o. je vodil, izdelal in vpeljal sistem informacijsko podprte sodne izterjave.

Rok Šatur
Izobrazbo je pridobil na Pravni fakulteti v Mariboru. Ima večletne izkušnje na področju razvoja in optimizacije delovnih procesov na področju pravdnih in nepravdnih postopkov, še posebej na področju izvršilnega prava. Aktivno je sodeloval pri razvoju programske aplikacije za sodno izterjavo v podjetju Creditexpress.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.