Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za delovnopravno zakonodajoCena:
1.320,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Zaradi izjemnega zanimanja in pozitivnih odzivov udeležencev PONOVNO izvajamo program za pridobitev certifikata STROKOVNJAK ZA DELOVNOPRAVNO ZAKONODAJO!

NOVO: Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Odgovorni na delovnopravnem področju potrebujete:

 • pojasnila obsežne zakonodaje in drugih predpisov (med drugimi tudi GDPR),
 • praktične primere in napotke, kako zakonodajo prenesti v prakso,
 • obrazložitve sodne prakse in odgovore na vprašanja iz prakse.

Pomanjkljivo poznavanje področja lahko ima hude posledice – tudi finančne. Zato ga morate dobro poznati, sproti razrešiti vprašanja in pravilno izvajati zakonodajne zahteve!

S skupino strokovnjakov smo posebej za vas pripravili program, kjer v samo v štirih tednih na enem mestu pridobite ključne informacije in znanja.

IZJEMNE KORISTI — s tem izobraževanjem boste:

 • poznali pravice in obveznosti, ki jih nalaga obsežna zakonodaja;
 • v skladu z zakonodajo urejali delovna razmerja, sklepali pogodbe, sprejemali akte, vodili evidence, varovali osebne podatke in pravilno obravnavali varovane kategorije delavcev;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre in sodne prakse, takoj prenesli v prakso vaše organizacije;
 • dobili odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje in se povezali s kolegi iz stroke!

Program obsega šest modulov:

 • štiri delavnice:
  • Delovnopravna zakonodaja v praksi,
  • Prekinitve delovnih razmerij,
  • Varovane kategorije delavcev,
  • Varstvo osebnih podatkov po novem ter
 • priročnik Prekinitve zaposlitev po novem in študijsko gradivo v pdf obliki Povračila stroškov v zvezi z delom.

POMEMBNO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

+ DODATNO prejmete e-mail seminar Angleščina za kadrovske strokovnjake (English for HRM).


S čim so bili udeleženci preteklih izvedb najbolj zadovoljni?

»Predavanja s konkretnimi primeri ter sodna praksa.«
Mateja Kropivšek Sešlar, MKS, pravno svetovanje, Mateja Kropivšek Sešlar s.p.

»Zanimiva in izčrpna predstavitev teorije skupaj s praktičnimi primeri.«
Tjaša Vidmar, dipl. org. (UN), Gozdarski inštitut Slovenije

»Vse teme so bile zelo izčrpno predstavljene. Všeč mi je bila diskusija na delavnicah.«
Tamara Benda, Kovinoplastika Benda

»Hvala za organizacijo izredno zanimivega in uporabnega seminarja. Oba predavatelja sta strokovno tematiko posredovala na zelo razumljiv in prijeten način, s poudarkom na praktičnih primerih. Zelo lepo sta se dopolnjevala. Pohvala obema!«
Silvia Just Pintar, Vodja kadrovske službe, OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – ŠTUDIJSKO GRADIVO - Priročnik
Prekinitve zaposlitev po novem

 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 • Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
 • Najnovejši primeri sodne prakse
 • Praktični obrazci za takojšnjo uporabo (vzorci odpovedi pogodb, opomniki, postopkovniki, zapisniki in še več)
 • Aktualna zakonodaja

2. modul – praktična delavnica
Delovnopravna zakonodaja v praksi
Tanja Bohl

 • Celovit pregled zakonodaje in drugih predpisov na področju delovnih razmerij s poudarkom na njihovi hierarhiji
 • Interni akti družbe (obvezni, priporočljivi, vsebina, postopek sprejema)
 • Pogodba o zaposlitvi in druge podlage za opravljanje dela (različne oblike, vsebina, posebnosti)
 • Evidence s področja dela in povezava z varstvom osebnih podatkov
 • Temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (zaposlovanje, izvajanje dela, prenehanje pogodbe)
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih, vloga delavskih predstavnikov
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

3. modul – praktična delavnica
Prekinitve delovnih razmerij
Tanja Bohl

 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sodna praksa
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. modul – ŠTUDIJSKO GRADIVO - v pdf obliki
Povračila stroškov v zvezi z delom

 • Gradivo sestavljajo tri lekcije, ki vsebujejo zakonske osnove in obrazložitve ter praktične primere, kdaj in v kakšni višini pripada povračilo za določen strošek:
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (nadaljevanje) in povračilo stroškov za prehrano
 • Povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

5. modul – praktična delavnica
Varovane kategorije delavcev
Tanja Bohl

 • Kdo so varovane kategorije delavcev
 • Varstvo žensk
 • Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
 • Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let
 • Varstvo invalidov
 • Varstvo starejših delavcev
 • Posebej o varstvu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Sodna praksa
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

6. modul – praktična delavnica
Varstvo osebnih podatkov po novem
mag. Marko Potokar

 • Splošno o osebnih podatkih (definicije, koncepti), GDPR
 • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Občutljivi osebni podatki
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Posredovanje osebnih podatkov
 • Pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov
 • Dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Videonadzor – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Biometrija – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Zasebnost in nadzor na delovnem mestu – dopustnost uvedbe in praktični nasveti glede različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta)
 • Praktični primeri iz kadrovskih služb
 • Najpogostejše kršitve upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata, Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo
Preverjanje znanja: Test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v dogovorjenem roku.
Prejem certifikata Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo, v slovenskem in angleškem jeziku.

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le štiri delovne dneve, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici.
 • Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo, v slovenskem in angleškem jeziku, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program je namenjen

Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, pravnikom in drugim zaposlenim, ki so odgovorni za izvajanje delovnopravne zakonodaje v podjetju, samostojnim svetovalcem za upravljanje s človeškimi viri in tudi direktorjem.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na štirih delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, seminarsko gradivo, e-gradivo v pdf obliki in priročnik Prekinitve zaposlitev po novem v tiskani in digitalni obliki.
 • V primeru udeležbe dveh iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: