Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za davčno zakonodajo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za davčno zakonodajoCena:
1.240,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Komaj ste v svoje delo implementirali novosti, ki jih je prineslo tekoče leto, že se morate pripraviti na davčne spremembe, ki jih prinaša leto 2019.

S 1. 1. 2019 se obetajo spremembe na področju:

 • Zakona o dohodnini - ZDoh
 • Zakona o davku od dohodka pravnih oseb - ZDDPO
 • Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV

Ker je davčna zakonodaja že sama po sebi zapletena, morate spremembe dobro poznati in jih pravilno implementirati v svoje vsakdanje delo, saj bodo vplivale na optimizacijo davčne osnove in končni rezultat podjetja.

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, zato z izkušenimi praktiki s področja davčne zakonodaje organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije.


Kot strokovnjak za davčno zakonodajo boste:

 • razumeli in v praksi pravilno uporabili davčne novosti,
 • preverili pravilnost izdelanega davčnega obračuna za 2018,
 • lahko ugodneje vplivali na svojo bilanco poslovnega izida.

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice – vsaka za posamezno davčno tematiko,
 • praktičen priročnik s portalom, ki obravnava davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Novo:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. MODUL – delavnica: Davek od dohodkov pravnih oseb in novosti v 2019

Predavateljica: mag. Brigita Osojnik

21. 11. 2018 - 9.00 do 13.15

 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe s 1. 1. 2019 (pravila o omejitvi obresti, izstopna obdavčitev, preprečevanje zlorab, nadzorovane tuje družbe,
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja.

2. MODUL – priročnik: Računovodski praktikum s portalom

Priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do portala in spletne izdaje priročnika pa po elektronski pošti

21. 11. 2018

 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Zakonske spremembe

3. MODUL - delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna

Predavateljica: mag. Brigita Osojnik

29. 11. 2018 - 9.00 do 13.15

 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. MODUL – delavnica: Dohodnina s poudarkom na spremembah 2019

Predavateljica: mag. Osojnik Brigita

5. 12. 2018 - 9.00 do 13.15

 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembahZavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
  • Predvidene spremembe s 1. 1. 2019 (povečanje zakonsko določene splošne olajšave, znižanje 50% dohodninske stopnje, usklajevanje davčnih olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin)
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) – spremembe
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
  • davčna opredelitev povračil stroškov poslovodij, prokuristov, članov nadzornih svetov …
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • predmet obdavčitve,
  • kako se ugotavlja davčna osnova – z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali upoštevanjem normiranih odhodkov (kateri način je ugodnejši),
  • davčna stopnja …
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala)
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

5. MODUL – delavnica: DDV s poudarkom na mednarodnih poslih in pogled v prihodnost ter spremembe v 2019

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

12. 12. 2018 - 9.00 do 13.15

 • Uvod v DDV (od prodaje doma do prodaje po svetu)
 • Različne DDV številke:
  • tudi v Sloveniji je več različnih DDV številk - vpliv na domače doma in v tujini
  • evropska DDV številka in prejet račun od tujca izven EU
  • dobivam račune od tujca, ki ima več različnih DDV številk
  • zaračunavam tujcu, ki ima več različnih DDV številk
  • primerjava DDV poročanje in Intrastat poročanje
 • Obdavčitev storitev in posli s tujino:
  • odtegljaj od licenc, pravic za uporabo slike, pravic za uporabo glasbe, predvajanje filmov,…. (plačujem v tujino in dobivam plačilo iz tujine)
  • plačila najemnin in odtegljaj (WHT)
  • DDV in storitve kjer je odtegljaj
  • zaračunavanje direktorjev, napotenih delavcev in DDV
 • Posebnosti poslovanja znotraj skupine povezanih oseb:
  • posli (blago, storitve) s povezano osebo (ali nepovezano)
  • posli (blago, storitve) s podružnico
  • pavšalni fee-ji (npr. management fee, …)
 • Prodajam blago kupcem – fizičnim osebam v EU
 • pravila pri prodaji v EU
 • kdaj se moram registrirati za DDV v tujini
 • Dobave blaga in montaže:
  • posli znotraj EU
  • posli izven EU
 • Spremembe s 1. 1. 2019

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Zaključek usposabljanja

12. 12. 2018

 • Preverjanje znanja - test prejmete na zadnji delavnici in ga rešite do 19. 12. 2018.
 • Prejem certifikata Strokovnjak davčno zakonodajo.

Potek izobraževanja

POTEK PROGRAMA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata.

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.


PROGRAM JE NAMENJEN

Davčnim svetovalcem, računovodjem, knjigovodjem, pravnikom, finančnikom, podjetnikom, direktorjem in vsem, ki morate poznati davčno zakonodajo.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do portala. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.