Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Obvladovanje varnostnih tveganj v organizaciji
PRIROČNIK

Obvladovanje varnostnih tveganj v organizaciji


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kraje, spletni kriminal, kršitev pravic v delovnih razmerjih, odtekanje poslovnih informacij - notranjih in zunanjih varnostnih tveganj je vse več. Da jih ustrezno obvladuje, mora imeti vsaka organizacija sprejete močne ukrepe.

Ne le zaradi preživetja in uspešnosti, temveč tudi zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev je treba zagotoviti:

 • informacijsko
 • tehnično
 • in fizično varnost organizacije.

To pomeni sprejem ukrepov za zakonsko skladen videonadzor, elektronski nadzor, GPS in druge oblike nadzora, ukrepe za preprečevanje vdorov, politike gesel, varnostno kopiranje podatkov… Pri tem so vam v oporo strokovne podlage z dokumentacijo Obvladovanje varnostnih tveganj v organizaciji


Strokovne podlage, usmeritve in razlage v priročniku ter vzorci dokumentacije in pravilnikov za:

 • identificiranje ranljivosti, ogrožanj in varnostnih tveganj,
 • pripravo preventivnih ukrepov,
 • izvajanje zakonsko skladnega nadzora,
 • prepoznavo in reševanje škodnih dogodkov,
 • pravilno ravnanje v drugih kriznih situacijah ter
 • sprejem ustreznih protokolov za zagotovitev nemotenega poslovanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. Uvodne razlage in multidisciplinarni pristop k varnosti
1.1. Varnost in njegovo bistvo
1.2. Osnovna načela varnosti
1.3. Varnostna politika

2. Zakonodajni okvir in zahteve na področju varnosti
2.1. Zakonski akti
2.2. Podzakonski akti
2.3. Drugi (mednarodni) predpisi in standardi

3. Strateška izhodišča (korporativne) varnosti
3.1. Nacionalno varnostni sistem in zaščita
3.2. Organizacijsko varnostni sistem korporativne varnosti
3.3. Korporativna varnost kot poslovna funkcija (varnostna profesionalizacija, etika in integriteta)

4. Upravljanje integralnega varnostnega sistema korporativne varnosti
4.1. Varnostni menedžment
4.2. Krizni menedžment
4.3. Informiranje in obveščanje
4.4. Komunikacija

5. Ocenjevanje ogroženosti in uvajanje ustreznih varnostnih ukrepov
5.1. Notranja tveganja
5.2. Zunanja tveganja
5.3. Varnostna ocena (ogrožanja)

6. Načrtovanje in organiziranje varovanja
6.1. Načrt varovanja
6.2. Fizični in tehnični elementi varnosti
6.3. Zaupnost

7. Varnostna kultura
7.1. Varnostno usposabljanje in izobraževanje deležnikov (človeški kapital)
7.2. Preventivni (varnostni) ukrepi in ozaveščanje deležnikov
7.3. Kontrola varnostnih procesov

8. Nadzor
8.1. Zunanji nadzor
8.2. Notranji nadzor
8.3. Načrt neprekinjenega poslovanja (izboljšave, zaščita, kritične točke)


Dodatno: Dokumentacija
(vzorci v word obliki)

 • Načrt varovanja kritične infrastrukture
 • Načrt neprekinjenega poslovanja
 • Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc na delovnem mestu
 • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za kršitve pogodbenih in delovnih obveznosti iz delovnega razmerja
 • Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
 • Pravilnik o uporabi službenega vozila
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Usmeritve glede informacijske varnosti
 • Sklep o določitvi poslovne skrivnosti
 • Evidenca o vodenju ogledov v video sisteme
 • Vprašalnik pri opravi varnostne ocene
 • Zapisnik o ogledu škodnega dogodka
 • Zapisnik o opravljanju internega nadzora med varnostnim osebjem

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne ali tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.