Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Nova gradbena zakonodaja 2018
PRIROČNIK

Nova gradbena zakonodaja 2018


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Poglejte si portal e-Gradbenik

screenshot e kadrovik2

Na portalu e-Gradbenik dostopate do:

 • aktualnih tem iz gradbeništva,
 • energetske učinkovitosti
 • varnosti in zdravja pri delu
 • gradbene in ostale zakonodaje,
 • odgovorov na vprašanja iz gradbenega področja,
 • uporabnih povezav in
 • vsebin iz priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018.

Prav tako lahko aktivni naročniki pridobite nasvete uglednih strokovnjakov iz različnih strokovnih področij. Postavite lahko vprašanja na email naslov gradbenistvo@zfm.si in odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Za ogled Spletnega stičišča kliknite tukaj - e-Gradbenik


Od 1. 6. 2018 je v veljavi nova gradbena zakonodaja, zato se je pomembno seznaniti s sprejetim trojčkom zakonov in podzakonskimi akti:

 • Gradbeni zakon (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št.36/2018 z dne 30.5.2018),
 • Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni lit RS, št.37/2018 z dne 1.6.2018),
 • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list št. 41/2018 z dne 5.6.2018).

Priročnik z dostopom do portala e-Gradbenik vam zagotavlja:
 • strokovne razlage, uporabna navodila in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso,
 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • aktualna tematika, dileme, kritike in pojasnila k sprejeti zakonodaji,
 • povezave do strokovnih člankov iz gradbeništva in povezanih področij,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja;
in zajema:
 • dostop do priročnika s portalom e-Gradbenik kjerkoli in kadarkoli,
 • izdajo priročnika v tiskani obliki,
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov.

Strokovnjaki posebej izpostavljajo novosti za:

 • INVESTITORJE: nove obveznosti glede postopkov za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja glede na vrsto in stopnjo zahtevnosti objekta, v katerega investirate; izjeme za gradnje brez gradbenega dovoljenja, nove vrste legalizacij nedovoljenega objekta glede na časovni vidik obdobja gradnje objekta in ostale nove ali spremenjene obveznosti po zakonu.
 • IZVAJALCE GRADENJ: prenovljeni pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva; navodila, kdo je lahko vodja del in kakšne naloge lahko prevzame (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS), navodila za vgradnjo ustreznih gradbenih proizvodov.
 • PROJEKTANTE: obveznost integralnega načrtovanja, nove bistvene zahteve v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje in za izvedbo gradnje; e-poslovanje; strožji pogoji za opravljanje arhitekturne, inženirske in geodetske dejavnosti; nova oblika zavarovanja odgovornosti za škodo (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS).
 • NADZORNIKE: razširjen obseg nalog in obveznosti; uveljavitev manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja med gradnjo, spremenjeni pogoji za opravljanje dejavnosti in reguliranega poklica (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS).

Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-GRADBENIK
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Vsebina

Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2

 • Pristojnosti, načela in temeljna pravila urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti
 • Prehodno obdobje za prilagoditve prostorskih aktov ZUreP-2

Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)

 • Ukrepi zemljiške politike v ZUreP-2
 • Prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Prostorski informacijski sistem (PIS) v ZUreP-2

Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov

 • Nova terminologija (novi izrazi in novi pomeni izrazov)
 • Bistevene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati objekti in njihovi normativni dokumenti
 • Projektna dokumentacija
 • Informacija o pogojih za pridobivanje gradnje in predodločba
 • V katerih primerih je potrebno gradbeno dovoljenje in v katerih ne
 • Postopki izdaje gradbenega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Usklajevanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 • Prijava začetka gradnje
 • Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja in način uveljavljanja
 • Obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja
 • Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti
 • Legalizacije gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona
 • Legalizacije po Gradbenem zakonu
 • Pravila v prehodnem obdobju
 • E-poslovanje

Objekti z vplivi na okolje

 • Zakonodaja
 • Predhodni postopek
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Združevanje postopkov - predvideno z (osnutkom) Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena

 • Zakonodaja
 • Ureditve in objekti državnega pomena
 • Postopek državnega prostorskega načrtovanja
 • Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja
 • Nadaljevanje postopka priprave in sprejetja DNP
 • Nadaljevanje priprave po združenem postopku načrtovanja in dovoljenja
 • Prevlada javne koristi
 • Dopustne dodatne prostorske ureditev v območju prostorske ureditve državnega pomena
 • Načrtovanje prostorskih ureditev skupnega pomena

Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodestske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje

 • Prenovljeni pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva in arhitekturne ter inženirske dejavnosti
 • Pregled nalog in obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Nova opredelitev zavarovanja odgovornosti gospodarskega subjekta, ki opravlja arh.in inž.dejavnost
 • Novi regulirani poklici na področju graditve objektov in pogoji za dostop do njih
 • Načini opravljanja reguliranega poklica
 • Poklicne naloge vsakega reguliranega poklica
 • Stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev
 • Strokovni nadzor zbornic nad reguliranimi poklici
 • Ohranitev pridobljenih pooblastil in pravila v prehodnem obdobju prehodnem obdobju

Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila

 • Prenos direktov
 • Javni interes
 • Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
 • Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil

VSEBINA PORTALA

Inšpekcijski nadzor

 • Izvajanje inšpekcijskega nadzora
 • Inšpekcijski ukrepi
 • Postopek inšpekcijskega nadzora
 • Izvršba
 • Druge sankcije
 • Kazenske določbe

Slikovni prikaz postopkov in evidentiranje gradbene parcele (Matjaž Grilc)

Energetska izkaznica stavbe

 • Energetska izkaznica po novem Energetskem zakonu EZ-1
 • Pregled določil EZ-1 glede energetske izkaznice
 • Golobe za kršitelje določil v zvezi z energetsko izkaznico
 • Po energetsko izkaznico usterzno pripravljeni
 • Licence in pooblastila
 • Usposabljanje neodvisnih strokovnjakov
 • Po novem razpisana najvišja cena energetske izkaznice

Od teorije k praksi

 • Sodobna vgradnja stavbnega pohištva
 • Kako pravilno izberemo in definiramo vrsto toplotne izolacije
 • Toplotna izolacija, vgrajena v vlažno okolje
 • Požarne lastnosti fasad

Spodbude EKO SKLADA

 • Občani
 • Pravne osebe
 • Lokalne skupnosti

Pripomočki

 • Tabela: Energijski kazalniki stavbe
 • Brošura: Plačam kolikor porabim (Ministrstvo za gospodarstvo)

Video posnetek

 • Elektronsko javno naročanje in oddaja ponudb - uporaba portala e-JN

Varnost in zdravje pri delu

 • Uredba o zagotavljanju VZD na začasnih in premičnih gradbiščih
 • Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.