Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Konsolidacija računovodskih izkazov
SEMINAR

Konsolidacija računovodskih izkazovPošljite povpraševanje

Predstavitev

Z implementacijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) smo dobili prenovljen 56. člen, kateri se v celoti nanaša na konsolidacijo. V njem je določeno, da mora organizacija s sedežem v RS, ki je obvladujoča eni ali več družbam s sedežem v RS ali zunaj nje in izpolnjuje pogoje določene v ZGD-1I, pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo.

Konsolidirani računovodski izkazi niso le rezultat dela računovodstva, ampak predstavljajo pomembne informacije za poslovodstvo podjetja in za načrtovanje poslovanja v prihodnosti. Zato je potrebno upoštevati zakonodajo posamezne države (MSRP, SRS, PSR). Le tako lahko zagotovimo objektivnost poročil.


Komu je program namenjen?

 • samostojnim podjetnikom,
 • direktorjem malih gospodarskih družb,
 • računovodjem,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem,
 • vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

Udeležba na programu vam omogoča, da boste:

 • vedeli katere zakonodajne podlage morate upoštevati za pravilno pripravo konsolidiranih poročil,
 • poznali postopke konsolidacije: konsolidiranje kapitala, izločanje terjatev in obveznosti, izločanje vmesnih dobičkov in izgub ter izločanje prihodkov in odhodkov,
 • teorijo konsolidacije preverili na praktičnih primerih knjiženj poslovnih dogodkov, ki so posledica konsolidacije računovodskih poročil,
 • dobili pojasnila na vaša konkretna vprašanja. Že sedaj jih pričakujemo na: davki@zfm.si.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

Kratek pregled vsebine

 • Definiranje finančnih instrumentov (opredmetena in neopredmetena sredstva, zaloge, davki, MSRP 3 je standard, ki ga morajo upoštevati podjetja, ki pridobijo obvladovanje nad drugimi podjetji ali deli podjetij; vsekakor je ta nujen za vse, ki so vključeni v izdelavo konsolidiranih izkazov)
 • Ob prevzemu podjetja je treba porazdeliti nakupno ceno po posameznih sredstvih in obveznostih prevzetega podjetja
 • Dobro ali slabo ime, ki se pripozna v konsolidiranih izkazih (MSRP 10 in MSRP 11)
 • Razkritja v letnem poročilu (MRS 1, 7, 8, 10 ter 24 in MSRP 1 ter 8)
 • Pomen konsolidacije po SRS 2006, 2016 in PSR 10
 • Konsolidiranje kapitala
 • Izločanje terjatev in obveznosti
 • Izločanje prihodkov in odhodkov
 • Izločanje vmesnih dobičkov in izgub
 • Praktični primeri knjiženj poslovnih dogodkov, ki so posledica konsolidacije računovodskih poročil

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.