Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Izvršba na plačo v praksi
SEMINAR

Izvršba na plačo v praksi

Predavatelj: Maja Lajevec

Cena:
244,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.15
- +

Prijave sprejemamo do 7. 5. 2019.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega produkta prejmete seminar Izvršba na plačo v praksi po znižani ceni.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite datum in lokacijo seminarja:
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega seminarja prejmete priročnik Knjižbe za računovodje 20% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite izdajo:

Predstavitev

Zakoni (ZIZ, ZFPPIPP in ZDavP-2) nalagajo delodajalcu odgovornost za nepravilnosti pri zasegu, zato je poznavanje tega dela zanj nuja. Vendar za pravilno realizacijo sklepov o zasegu poznavanje le teh treh zakonov ni dovolj. Delodajalec in upnik, ki želi nadzorovati pravilnost zasega, morata poznati še precej drugih predpisov, pa tudi sodno prakso tega področja.

Pogosto se delodajalci srečujete s težavami:

 • pri realizaciji sklepov,
 • s pravilnim vrstnim redom zasega,
 • poračunavanjem višine obveznosti,
 • z zneski, ki so iz zasega izvzeti in tistimi, na katere se lahko seže do zakonske omejitve,
 • težave povzročajo tudi vzdrževani družinski člani, ki rubljivi znesek znižajo.

Da boste težave lažje obvladovali, smo za vas organizirali seminar.


Na seminarju bomo:

 • pregledali vse pomembne zakonske predpise,
 • se seznanili s sodno prakso s področja izvršbe na plačo,
 • opredelili najpogostejše težave in napake delodajalcev,
 • podali rešitve za vaše konkretne primere.

Celoten pregled bo potekal preko praktičnih primerov, tako, da bodo položaji, v katerih se znajde delodajalec, upnik ali dolžnik, razumljivi in jasni, predvsem pa v pomoč pri nadaljnjem samostojnem delu.

Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Praktičen seminar in strokovni odgovori tudi po seminarju vam zagotavljajo pravilno izvršbo!

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. Kratek pregled predpisov, ki urejajo področje zasega dolžnikovih prejemkov, njihova primerjava v delu v katerem urejajo zaseg dolžnikovih prejemkov v izvršbi in v osebnem stečaju, ter kako se realizira davčna izvršba na dolžnikove prihodke.

2. Prejemki izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ:

 • kategorije prejemkov v 101. členu ZIZ in kaj pomeni taksativnost naštetih prejemkov,
 • sodna praksa izvršbe in osebnega stečaja povezana s prejemki, ki so iz izvršbe izvzeti,
 • kako se ti prejemki upoštevajo pri izračunavanju višine minimalne plače,
 • razlike do katerih prihaja v zvezi s temi prejemki med izvršbo in osebnim stečajem in zakaj morajo delodajalci, upniki in dolžniki te razlike poznati,
 • najpogostejše napake delodajlcev pri uveljavljanju izvzetja iz zasega,
 • sodna praksa izvršbe in stečaja glede teh prejemkov

3. Prejemki na katere je mogoče seči v omejenem obsegu - 102. člen ZIZ:

 • kaj sodi med prejemke iz delovnega razmerja,
 • pravila 102. člena ZIZ in njihova uporaba v izvršbi in stečaju,
 • pojem minimalne plače in minimalnega dohodka,
 • vzdrževani družinski člani in kako dolžnik dokazuje njihov status v izvršilnem in stečajnem postopku,
 • obveznosti delodajlca pri presojanju vzdrževanih družinskih članov,
 • ali gre dolžniku nadomestilo za vzdrževanega družinskega člana v vsakem primeru,
 • kako ravnati, če sta oba starša v postopku izvršbe ali osebnega stečaja in uveljavita olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana,
 • kako različni izvzemi in omejitve dolžnikovih prihodkov vplivajo na poplačilo upnikov oz. obseg stečajne mase,
 • kako mora delodajalec upoštevati vzdrževane družinske člane,
 • dokazovanje dolžnosti preživljanja,
 • najpogostejše napake delodajlcev pri uporabi 102. člena ZIZ,
 • sodna praksa v izvršbi in stečaju povezana s pravili 102. člena ZIZ.

4. Najpogostejše težave delodajalcev pri realizaciji sklepov o zasegu dolžnikovih prejemkov:

 • napake delodajalca pri realizaciji sklepa o izvršbi ali zasegu dolžnikovih prejemkov,
 • odgovornost delodajlca za pravilnost zasega, ali se odgovornosti delodajalec lahko izogne,
 • posledice napak pri realizaciji sklepa in odgovornost delodajalca na podlagi 134. člena ZIZ,
 • kašne so pravne možnosti dolžnika v izvršbi in v stečaju v primeru napake pri izvršbi/zasegu prejemkov v njegovo škodo,
 • zahteva za odpravo nepravilnosti v izvršbi in možnost njene uporabe v stečajnem postopku,
 • kdo nazdoruje delodajlca v izvršbi in kdo v stečaju
 • kaj če se nad dolžnikom, ki je v postopku izvršbe, začne postopek osebnega stečaja,
 • posebna pravila o zasegu v stečaju in kaj pomenijo za delodajlca.

5. Upravno izplačilna prepoved in vprašanja, ki se v zvezi z njo pojavljajo v izvršbi in stečaju:

 • pomen in narava upravno izplačilne prepovedi,
 • omejitve zasega v primeru upravno administrativne prepovedi,
 • ali dolžnik pri upravno izplačilni prepovedi lahko soglaša s posegom v njegove prihodke preko zakonsko določenega minimuma?

6. Ustavitev izvršbe na plačo v izvršilnem postopku in ustavitev zasega v stečajnem postopku.

7. Vrstni red poplačila dolžnikovih obveznosti - prednostne in absolutno prednostne terjatve, pravila ravnanja delodajalca kadar za svojega zaposlenega prejme več različnih sklepov.

8. Odgovori na več kot 20 vprašanj iz prakse, povezanih z različnimi vidiki prisilnega zasega dolžnikovih prejemkov in odgovori na vprašanja udeležencev.

Lokacija

Lokacija

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.