Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Finance za kadrovike
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Finance za kadrovikeCena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

NOVO: Finance za kadrovike – katere finančne kategorije mora kadrovik poznati?


Usklajeno delovanje kadrovskih procesov ter umestitev kadrovske funkcije ob bok vsem ostalim funkcijam zahteva pogosto tudi ogromno finančnega znanja. Vse bolj je pomemben vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja ter razumevanje, kako odločitve , ki se sprejemajo v kadrovskih procesih vplivajo na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in denarni tok celotnega podjetja/organizacije.

Za nadgradnjo vašega finančnega znanja vas vabimo, da se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa.


Intenziven izobraževalni program vam zagotavlja dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja/organizacije:

 • kako vzpostaviti učinkovit kadrovski kontroling, s katerim lahko spremljamo uspešnost naložb v kadrovske procese,
 • osnovno razumevanje finančnih izkazov podjetja,
 • vpliv stroškov dela in merjenje stroškov dela - finančno učinkovitost, produktivnost dela in
 • vpliv na celoten proces poslovanja v podjetju.

Program je namenjen:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja/organizacije,
 • odgovorom na vaša vprašanja (pošljete jih lahko na naslov: branka.gorjup@zfm.si) ter
 • izmenjavi izkušenj ter povezavi s kolegi iz stroke!

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije v slovenščini in angleščini.


Program obsega:

 • tri interaktivne praktične delavnice v dveh dneh:
  • 30. 1. 2019, Sodobna kadrovska funkcija in kontroling in kazalci uspeha na kadrovskem področju
  • 13. 2. 2019, Stroški dela skozi izkaze podjetja ter
 • poslovno izdajo priročnika: Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Mnenje udeleženke preteklega programa:

"Izobraževalnega programa sem se udeležila zaradi zanimivega programa delavnic ter zaradi dejstva, da je potrebno znanje obnavljati in nadgrajevati. Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. Med samimi delavnicami smo udeleženci in predavatelji ustvarili sproščeno vzdušje, preko katerega smo si izmenjevali primere dobrih praks ter razreševali dileme in iskali odgovore na vprašanja, ki se na kadrovskem področju pojavljajo v vsakem podjetju. Udeležbo v izobraževalnem programu resnično priporočam kadrovikom in njihovim vodjem/direktorjem."

Tanja Harej, Pipistrel d.o.o. Ajdovščina

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – praktična delavnica
Sodobna kadrovska funkcija in kontroling in kazalci uspeha na kadrovskem področju
Termin: 30. 1. 2019 od 9.00 do 15.00

 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
  • Predstavitev sodobne kadrovske funkcije in njene vloge v sodobnem podjetju
  • Predstavitev kontrolinga in njegove vloge v sodobnem podjetju
  • Povezanost kadrovske funkcije in kontrolinga
 • Uporaba kadrovskega kontrolinga
  • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
  • Kako si zastaviti SMART cilje?
  • Vodenje s cilji
  • Pregled doseganja ciljev
 • Načrtovanje kadrov
  • Zakaj je potrebno načrtovanje kadrov?
  • Načrtovanje števila in razvoja zaposlenih
 • Kazalci uspeha - KPI na področju upravljanja s človeškimi viri
  • Kaj so kazalci uspeha- KPI?
  • Primeri kadrovskih kazalcev uspeha - KPI in njihova uporaba
  • Sistem uravnoteženih kazalnikov - BSC
  • Sistem uravnoteženih kazalnikov - BSC na kadrovskem področju
 • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
  • Zakaj je potrebno meriti kategorije na kadrovskem področju?
  • Možnosti primerjav merjenih kategorij na kadrovskem področju
  • Povezava med meritvami na kadrovskem področju z uspešnostjo poslovanja podjetja kot celote
 • Ugotavljanje področij za izboljšave
  • Priprava podlage za odločanje
  • Izdelava predlogov
  • Svetovalna vloga kadrovske funkcije
  • Interpretacija rezultatov in pomen le-teh
 • Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
  • Kadrovska funkcija kot partner v procesu sprejemanja strateških odločitev
  • Primer izdelave kadrovskega poročila za odločevalce

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. modul – poslovna izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
priročnik prejmete na prvi delavnici, 30. 1. 2019

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri – spremenjena vloga kadrovske funkcije (Klemen Žibret)
 • Uporabni obrazci za urejanje delovnih razmerij in drugih oblik dela
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Trajanje delovnega razmerja
 • Prenehanje delovnega razmerja
 • Uradni obrazci
 • Vzorci opisov delovnih mest
 • Pravni predpisi
 • Sodna praksa
 • Aktualne teme za kadrovske strokovnjake

3. modul – praktična delavnica
Stroški dela skozi izkaze podjetja
Termin: 13. 2. 2019 od 9.00 do 13.15

 • Osnove branja in razumevanja računovodskih izkazov.
 • Delovanje in poslovanje podjetja se odraža skozi dobiček/izgubo
  • Podjetje pri poslovanju ustvarja prihodke in stroške, ustvarja premoženje in dolgove/kapital ter realizira denarni tok
  • Različni pristopi merjenja produktivnosti poslovanja podjetja
 • Kako se stroški dela/ plačilo zaposlenih odražajo v treh najpomembnejših računovodskih izkazih
  • Izkaz poslovnega izida
  • Bilanca stanja
  • Denarni tok
 • Stroški dela
  • Kaj so stroški dela in kako jih planiramo?
  • Kakšna je vrednost stroškov izobraževanja, razvoja kadrov, skrb za varno in zdravo delo?
  • Kako merimo vrednost in učinkovitost dela skozi finančni vidik poslovanja?
  • Kakšna je razlika med finančnim merjenjem stroškov dela in vrednostjo zaposlenih?

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata

 • Preverjanje znanja: na vsaki delavnici prejmete nalogo in jo rešite do naslednje delavnice, zaključno nalogo oddate do 22. februarja 2019.
 • Prejem certifikata Finance za kadrovike v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Finance za kadrovike kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.