Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Višina regresa za prehrano med delom v javnem sektorju

 

Na podlagi podatka o rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje januar – junij 2014 ter upoštevaje določbe kolektivnih pogodb znaša usklajena višina regresa za prehrano med delom od 1. 7. 2014 dalje 3,64 evrov.

Sklep o uskladitvi višine regresa za prehrano je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2014.

Nova Kolektivna pogodba za dejavnost gostinstva in turizma Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 110/2013 z dne 27.12. 2013, je bila objavljena Kolektivna pogodba za dejavnost gostinstva in turizma Slovenije, ki velja s podpisom pogodbenih strank, uporabljati pa se začne s prvim dnem v mesecu po objavi v Uradnem listu RS, torej od 1. januarja 2014. 

Kolektivna pogodba je bila sklenjena upoštevaje določila ZDR-1 in zakona, ki ureja kolektivne pogodbe, velja pa za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed dejavnosti, ki jih kolektivna pogodba navaja v 2. členu. Pomembno je vedeti, da je kolektivna pogodba sklenjena za določen čas, do 31.12.2015.

Kolektivna pogodba ureja pravice in obveznosti delavcev (na primer varnost in zdravje pri delu, delovni čas, letni dopust, sklenoitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi, izobraževanje in napredovanje), disciplinsko in odškodninsko odgovornost, odmore in počitke med delovnim časom, pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače in brez nadomestila plače ter pogoje za delovanje sindikata. Kolektivna pogodba vsebuje tudi določbe glede plač in drugih osebnih prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z delom. Kot zanimivost pa velja omeniti, da kolektivna pogodba ureja tudi nagrade za dosežke na strokovnih tekmovanjih, na katere je delavce poslal delodajalec, ter napitnine.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja