Varnostni ukrepi pri izvajanju izobraževanj ZFM

Odgovorno skrbimo za dosledno izvajanje ukrepov za zaščito zdravja vseh sodelujočih in v celoti sledimo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • Večino izobraževanj bomo izvedli v online obliki.
 • Izvedbe na lokaciji bomo izvedli v manjših skupinah do 10 udeležencev. Dodatno prijavljeni udeleženci bodo lahko spremljali predavanje preko online prenosa.
 • Zagotavljamo varnostno razdaljo v predavalnicah.
 • Izobraževanja izvajamo v manjših skupinah.
 • Pri izvedbi dogodkov po priporočilih prilagajamo velikost predavalnic.
 • V predavalnicah so na voljo razkužila, vedno je v bližini tudi možnost umivanja rok.
 • Prostore redno zračimo.
 • Zagotavljamo varno strežbo hrane in pijače.
 • Seminarskih gradiv ne tiskamo, udeležencem jih pošljemo preko elektronske pošte najkasneje 24 ur pred izvedbo izobraževanja.

Udeležence prosimo, da:

 • v primeru znakov bolezni ostanejo doma,
 • nosijo zaščitno masko,
 • si pri vstopu v prostor razkužijo roke in
 • upoštevajo pravila vzdrževanja varnostne razdalje.

Vse ukrepe bomo sproti prilagajali glede na aktualne smernice in navodila NIJZ.

Vsi seminarji in izobraževalni programi, ki so načrtovani kot srečanje v živo na izbrani lokaciji, bodo v primeru zaostrovanja ukrepov zaradi neugodne epidemiološke situacije izvedeni online preko spletnih orodij za videokonference. Pri tem se bomo potrudili, da boste informacije, gradivo in odgovore na vprašanja prejeli enako strokovno in vsebinsko celostno, kot če bi se s predavateljem in kolegi iz stroke srečali v živo.