Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vitalni na delu s promocijo zdravja
STROKOVNO SREČANJE

Vitalni na delu s promocijo zdravja


Cena:
249,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Se vidimo na naslednjem srečanju!
Vitalni na delu s promocijo zdravja

Srečanja se morate udeležiti direktorji podjetij, strokovni delavci in pooblaščenci za varnost in zdravje pri delu, kadroviki, vodje oddelkov in vsi, ki se zavedate pomena in zdravja zaposlenih.

Utrinki s prejšnjega srečanja

Oglejte si utrinke s prejšnjega srečanja


Vitalni na delu s promocijo zdravja - strokovni posvet.

Vitalni na delu s promocijo zdravja - strokovni posvet

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Ukrepi s pozitivnimi učinki in dobra praksa za zdravje delavcev

promocija zdravja v delovnem okolju pomeni skupno vlaganje naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev. Največjo korist od promocije zdravja imajo zaposleni. Zaradi bolj zdravega vedenja in upadanja težav z zdravjem se njihova duševna in telesna blaginja večata, odnos do dela pa izboljšuje.

Tudi koristi za podjetja/organizacije/ustanove so očitne in merljive:

 • učinek promocije zdravja pri delu je dolgoročno znižanje kazalnikov negativnega zdravja (bolniškega dopusta, poškodb pri delu, poklicnih bolezni, invalidnosti);
 • promocija zdravja pri delu poveča motivacijo zaposlenih in izboljšuje delovno ozračje (izboljšan odnos slehernega zaposlenega do dela, delovnega okolja, menedžmenta, podjetja). Posledice so večja fleksibilnost, bolj odprta komunikacija in večja pripravljenost sodelovati v podjetju;
 • promocija zdravja pri delu vodi do večje dodane vrednosti, saj občutno prispeva k večji kakovosti izdelkov in storitev, večji inovativnosti in ustvarjalnosti ter k večji delovni storilnosti (višji prihodki podjetju/organizaciji);
 • promocija zdravja pri delu pa je tudi dejavnik prestiža, saj prispeva k izboljšani javni podobi podjetja (humanizacija dela in delovnega okolja, večja skrb za zaposlene in okolje). Vse to daje podjetju tudi večjo vrednost na trgu, večjo konkurenčnost in kakovost poslovanja.

Koristi od promocije zdravja pri delu pridejo se pokažejo na dolgi rok, če so del dolgoročne politike podjetja in razvoja človeških virov. Posejte danes, da boste jutri želi! Posebej za vas smo v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki pripravili strokovno srečanje Vitalni na delu s promocijo zdravja. Cilj srečanja je s promocijo zdravja doseči pozitivne učinke – tako za delavce kot za delodajalca.

Program srečanja

Vloga IRSD pri obravnavi psihosocialnih dejavnikov

(Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo)

 • ZVZDin psihosocialna tveganja
 • Novo področje tveganja na delovnem mestu
 • Povezava med psihosocialnimi dejavniki tveganj in promocijo zdravja
 • Psihosocialna tveganja in ocena tveganja

Promocija zdravja je zakonodajna obveza

(mag. Borut Brezovar, nekdanji glavni inšpektor RS za delo)

 • Načrtovanje, zagotovitev sredstev in način spremljanja izvajanja po ZVZD
 • Promocija zdravja kot:
  • izboljšanje in utrjevanje dobrega delovnega vitalniušja, razvijanje sodelovanja,
  • podpora zdravega življenjskega sloga,
  • eno izmed orodij za preprečevanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj (vrste in oblike psihosocialnih tveganj).
  • Aktivnosti in ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu

Najboljši načrt promocije zdravja na delovnem mestu z vidika vključenosti sodelavk in sodelavcev

(Marko Lotrič, direktor, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.)

 • Dobra praksa vpeljave promocije zdravja v podjetju
  • najboljši načrt programa promocije zdravja
   • topel zdrav obrok, zdravi prigrizki, napitki
   • zdrava delovna mesta
   • dobro počutje v pisarni
   • 5 minut za sprostitev
   • medsebojno povezovanje
   • proces stalnih izboljšav
  • pomen dobrega počutja in zdravje zaposlenih za podjetje
  • družini prijazno podjetje in zmanjšanje stresa

Primeri dobre prakse pri uvajanju aktivnosti promocije zdravja neposredno v delovno okolje

(Dunaj Koren, Zavod Oreh)

 • Koristi za delodajalce in delavce
 • Primeri aktivnosti v sklopu promocije zdravja
 • Ukrepi za obvladovanje preobremenjenosti in stresa na nivoju delovnega okolja, organizacije in posameznika
 • Postopkovnik promocije zdravja na delovnem mestu (od priprave do izvedbe)

Prehrana in gibanje za zdravje zaposlenih

(Vitja Sikošek, osebni trener)

 • Vpliv prehrane na počutje in razpoloženje
 • Razgibavanje na delovnem mestu in izvajanje aktivnosti za večjo učinkovitost
 • Cilj: odlično zdravje, dobro počutje in vitalen izgled

Predavatelji

Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo

Nataša Trček vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo od junija 2013. Pred tem ga je vodila že od novembra 2011 do aprila 2012, vmes pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v direktoratu za socialne zadeve. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela pri centru za socialno delo Maribor, od leta 1994 do 2011 pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je bila šest let vodja sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v letih 2009 in 2010 je vodila tudi pripravo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in je tako ena ključnih avtoric pokojninske reforme.

mag. Borut Brezovar, bivši dolgoletni glavni inšpektor RS za delo
(Mag. Borut Brezovar je diplomiral na Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,

 • Ima 19. let delovnih izkušenj v gospodarstvu na različnih vodilnih delovnih mestih v trgovini in zunanji trgovini,
 • nadaljnjih 19 let izkušenj v državni upravi, ves čas kot glavni inšpektor RS za delo,
 • posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov, izvršilnih predpisov ali njihovih sprememb s področja delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu v zadnjih petnajstih letih,
 • dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU (SLIC) in številnih delovnih skupin tega odbora,
 • dolgoletno aktivno članstvo v Združenju inšpektorjev dela (IALI) pod okriljem Mednarodne organizacije dela,
 • prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu,
 • dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • predavatelj oziroma aktivni udeleženec številnih konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu v domovini in tujini,
 • predavatelj oziroma moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu)

Marko Lotrič, generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology, je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 100 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v šestih državah in več kot 30 zunanjih sodelavcev.

Skrb za zdravje zaposlenih je v podjetju Lotrič Meroslovje zelo pomembno. Ukrepe za promocijo zdravja na delovnem mestu so prvič formalizirali v letu 2013, ko so postali del velike družine Družini prijaznih podjetij. Danes imajo v podjetju natančno izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu, ki se stalno dopolnjuje z novimi ukrepi, katerih predlagatelji so predvsem zaposleni.

Podjetje Lotrič Meroslovje d.o.o. je prejelo priznanje za najboljšo prakso sodelovanja delodajalca ter zaposlenih na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu - najboljši načrt promocije zdravja na delovnem mestu z vidika vključenosti sodelavk in sodelavcev

Dunja Koren, spec. managementa je svojo poslovno pot je pričela kot vodja izobraževanja ter svetovalec za kadrovsko pravne zadeve. V zadnjih letih je vodila zdravstvo v zdraviliškem turizmu. Od leta 2015 je samostojna svetovalka in direktorica Zavoda Oreh. Praktične izkušnje s področja vodenja in prodaje je nadgradila z usposabljanji Train the Trainer in pridobitvijo licenc Persolog DISC Certificaet (mednarodni certifikat za delo z vedenjskimi analizami PERSOLOG DISK) ter NLP Business Practitioner (Odličnost v poslovni komunikaciji ter osebnosti in poslovnem razvoju).

V zadnjem letu s sodelavci uvaja v podjetja in javne zavode program promocije zdravja na delovnem mestu. Predava in vodi skupine v podjetjih na teme: organizacijskih ukrepov v

delovnem okolju, preprečevanje in obvladovanje stresa, preprečevanje poškodb pri delu, ergonomski ukrepi v delovnem okolju, uvedba mehkih dejavnikov v delovnem procesu z namenom večje angažiranosti zaposlenih, zakonska zahteva in dodana vrednost PZD ter koristi, ki se odražajo v finančnih kazalnikih.

 

 

Vitja Sikošek, osebni trener, trenutno ob delu študira funkcionalno medicino v ZDA.

Sodeluje z veliko športniki, ki želijo izboljšati svoje rezultate in rekreativci, ki se želijo spraviti v dobro telesno pripravljenost in izboljšati zdravstveno stanje!

Aktivno sodeluje v okviru projekta Zdravi in vitalni v javnem sektorju. Namen projekta je priprava ustreznih ukrepov (aktivnosti), s katerimi lahko pozitivno vplivamo na dobro počutje in zdravje zaposlenih, ter zmanjšanje morebitnih vidikov zdravstvenega absentizma.

Pri delu ga motivirajo rezultati in zadovoljstvo strank

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.