Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vitalni na delu s promocijo zdravja
STROKOVNO SREČANJE

Vitalni na delu s promocijo zdravja


Cena:
249,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.30
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Zakonodaja in ukrepi s pozitivnimi učinki

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju
in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011) določa:

 • Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen);
 • Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen);
 • Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja (32. člen).

Eno je zakonska obveznost, drugo pa je dejstvo, temelječe na praktičnih dognanjih!

Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi, nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto, kar v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo.

Delodajalci, ki promocijo zdravja izvajajo skladno z dobro prakso, lahko v povprečju pričakujejo od 12 do 36-odstotno zmanjšanje bolniškega staleža v 3–5 letih.

Zato vas vabimo na srečanje.

Program

Zakonodajni temelji promocije zdravja (Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo)

Koliko nas stane konflikt na delovnem mestu? (Tanja Cmrečnjak Pelicon, Inšpektorat RS za delo)

Predavanje bo namenjeno razmisleku o tem, kakšni so stroški nerazrešenega konflikta na delovnem mestu, pa pri tem ne gre samo za finančne stroške, pač pa za raznovrstne negativne posledice konflikta, ki ga ne začnemo razreševati pravočasno.

 • Koliko ur dela nam vzame razmišljanje o konfliktu? V kaj lahko konflikt prerase?
 • Kdaj in kako lahko konflikt razrešimo, da bo čim manj posledic?
 • Primerjava med sodnim razreševanjem spora na delovnem mestu in mirnim, neformalnim načinom razreševanja spora (mediacija).
 • Predstavljeni bodo primeri iz prakse projekta Inšpektorata RS za delo: ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU iz zasebnega in javnega sektorja.

Kaj je dobra analiza stanja na področju promocije zdravja in koliko jo sploh potrebujemo (Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost)

 • Katere podatke potrebujemo za dobro analizo zdravja in počutja ter kje jih dobimo
 • Najbolj koristna (slovenska) orodja, vprašalniki in viri podatkov ter študija primera „Zdrava organizacija“
 • Nekaj primerov slovenske (dobre in slabe) prakse analize stanja zdravja in počutja.

Pes na delovnem mestu (Jure Pribičevič, Alfakan)

 • Zakaj prisotnost psa dobro vpliva na zaposlene v podjetju
 • Kako mora biti vzgojen pes, da je lahko v pisarni ali na delovnem mestu
 • Kakšen je primeren prostor v pisarnah za psa
 • Kako je potrebno urediti pravilnike in interne akte podjetja, preden lahko pripeljemo psa

Osebno blagostanje kot trdni temelj dobrega počutja in zdravja na delovnem mestu (dr. Martina Rauter)

Predavanje temelji na spirali osebna suverenost – osebna odgovornost – osebno blagostanje, na osnovi katere lahko posameznik vzpostavi trdne temelje svojega dobrega počutja in zdravja ter uspešno premaguje vsakodnevne izzive doma in na delovnem mestu. Osebna suverenost pomeni posameznikovo sposobnost zaznavanja, osmišljanja in delovanja v različnih situacijah, osebna odgovornost je sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje misli, odločitve in dejanja, osebno blagostanje je potem ob razumevanju pomembnosti predhodnih komponent, osebne suverenosti in odgovornosti, trdni temelj dobrega počutja in zdravja ljudi.

Predavatelji

Mladen Markota, dr. med.

Je specialist javnega zdravja od leta 1988. Od leta 2002 je zaposlen na Inšpektoratu RS za delo. Do danes je objavil 112 znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov s področja javnega zdravja, od katerih je bilo pet objavljenih v SCI. Njegova osebna bibliografija je dostopna na Nacionalnem knjižničnem informacijskem sistemu raziskovalcev Republike Slovenije: http://cobiss.izum.si/

Tanja Cmrečnjak Pelicon

Po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information« - projekt je koordiniral ZRC SAZU. Od februarja 2017 dela na projektu inšpektorata »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov, predava o možnostih mirnega razreševanja konflitkov na delovnem mestu v povezavi z delovnopravnimi vprašanji ter kot mediatorka izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci."

dr. Klemen Podjed

Pomaga zaposlenim izboljševati zdravje in počutje pri delu ter vodi projekte zmanjševanja posledic in stroškov slabega zdravja v organizacijah. V okviru Inštituta za produktivnost d.o.o. je izvajal številne programe promocije zdravja pri delu. Usposablja in vodi skupine za zdravje v organizacijah ter svetuje pri izdelavi načrtov promocije zdravja. Klemen Podjed je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu. Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo že preko 1000 udeležencev. Vodi tudi delavnice za zdravo delo in življenje ter upravljanje s stresom na delovnem mestu.

Jure Pribičevič, Alfakan, strokovnjak za vedenje psov

Jure je v kinološkem svetu aktiven že od leta 2003. Sprva je bil vodnik reševalnega psa in v tej vlogi bil zelo uspešen – dvakrat je stal na stopničkah svetovnega prvenstva in zmagal na državnem prvenstvu reševalnih psov. Sodeloval je na mednarodni reševalni misiji ob katastrofalnem cunamiju v Indoneziji. Kasneje je bil aktiven kot inštruktor reševalnih psov. Leta 2010 je odprl svoje podjetje Alfakan, specializirano za vzgojo in prevzgojo psov. Svoje izkušnje iz reševalnih vod je prenesel v vzgojo. V Alfakanu je oblikoval svoj sistem, ki temelji na pozitivni motivaciji ter psu in vodniku prijaznih metodah. Sestavil in izoblikoval je ekipo strokovnjakov za vzgojo psov, ki v osmih slovenskih krajih pomagajo vodnikom do lepše vzgojenih štirinožnih družabnikov. V zadnjih devetih letih so v Alfakanu prevzgojili več sto najbolj problematičnih psov v Sloveniji in pomagali pri vzgoji več tisoč ljudem.

dr. Martina Rauter

dr. Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na isti fakulteti do naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je pridobila decembra 2005. Teme njenih podiplomskih del so se dotikale predvsem kakovosti življenja, ravnotežja delo – življenje, ekologije in trajnostnega razvoja. Do jeseni 2017 je bila zaposlena kot višja svetovalka za mladino na Mestni občini Maribor, pred tem je bila mlada raziskovalka na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, več let je bila zaposlena v gospodarstvu, predvsem na področju PR in marketinga. Od 1. aprila 2018 je samostojna podjetnica in se ukvarja z osebno in družbeno odgovornostjo, evropskimi projekti na področju športa, turizma in mladih, PR in marketingom. Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih in znanstvenih člankov.

 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
180,00 € DDV ni vključen v ceno.


Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Varnost in zdravje pri delu

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 16. 4.
224,10 € DDV ni vključen v ceno.
Velja za prijave do vključno 16. 4. 2019
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
249,00 € DDV ni vključen v ceno.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta


Priporočamo, da udeležbo na tem posvetu krijete iz sredstev, namenjenih izvajanju ukrepov promocije zdravja,
pod pogojem, da imate to navedeno v svojih internih pravilnikih.

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Varnost in zdravje pri delu

 

2. strokovno srečanje

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Ukrepi s pozitivnimi učinki, dobra praksa in možnosti financiranja

 

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju

in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011

 

 

Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani, četrtek, 23. maj 2018, od 9.00 do 14.45

 

Posebne ugodnosti in prihranek do 69 EUR!

Vsebina

Zakonodajni temelji promocije zdravja (Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo)

Koliko nas stane konflikt na delovnem mestu? (Tanja Cmrečnjak Pelicon, Inšpektorat RS za delo)

Predavanje bo namenjeno razmisleku o tem, kakšni so stroški nerazrešenega konflikta na delovnem mestu, pa pri tem ne gre samo za finančne stroške, pač pa za raznovrstne negativne posledice konflikta, ki ga ne začnemo razreševati pravočasno.

 • Koliko ur dela nam vzame razmišljanje o konfliktu? V kaj lahko konflikt prerase?
 • Kdaj in kako lahko konflikt razrešimo, da bo čim manj posledic?
 • Primerjava med sodnim razreševanjem spora na delovnem mestu in mirnim, neformalnim načinom razreševanja spora (mediacija).
 • Predstavljeni bodo primeri iz prakse projekta Inšpektorata RS za delo: ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU iz zasebnega in javnega sektorja.

Kaj je dobra analiza stanja na področju promocije zdravja in koliko jo sploh potrebujemo (Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost)

 • Katere podatke potrebujemo za dobro analizo zdravja in počutja ter kje jih dobimo
 • Najbolj koristna (slovenska) orodja, vprašalniki in viri podatkov ter študija primera „Zdrava organizacija“
 • Nekaj primerov slovenske (dobre in slabe) prakse analize stanja zdravja in počutja.

Pes na delovnem mestu (Jure Pribičevič, Alfakan)

 • Zakaj prisotnost psa dobro vpliva na zaposlene v podjetju
 • Kako mora biti vzgojen pes, da je lahko v pisarni ali na delovnem mestu
 • Kakšen je primeren prostor v pisarnah za psa
 • Kako je potrebno urediti pravilnike in interne akte podjetja, preden lahko pripeljemo psa

Lokacija

Lokacija

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.