Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije
KONTROLNA MAPA

Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kot svetovalec za kemikalije morate poznati in v praksi dosledno upoštevati obsežno zakonodajo o ravnanju s kemikalijami, imeti kemikalije registrirane in za njih vsa potrebna dovoljenja.


45.a člen Zakona o kemikalijah: za vsa podjetja, ki proizvajate, uvažate, skladiščite, uporabljate ali opravljate promet z nevarnimi kemikalijami!

45.a člen
(svetovalec za kemikalije)

Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena tega zakona, za izvajanje tega zakona določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske, farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter ………. Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

Da boste s kemikalijami varno ravnali in jih pravilno skladiščili, uporabite novo zbirko obveznih dokumentov.


Z mapo boste:

 • delovali zakonsko skladno – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja in varnostnih listov;
 • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo – kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo odlagate vso dokumentacijo, kar vam omogoča trajno shranjevanje in celovit pregled;
 • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

Vsi dokumenti, ki jih vsebuje mapa v tiskani obliki, so vam na voljo tudi v digitalni obliki na spletni strani e-priročniki, do katere dostopate z uporabniškim imenom in geslom.

KAJ DOBITE:

 • - A4 mapa s strokovnimi podlagami za arhiviranje dokumentacije
 • - Digitalne vzorce za takojšnjo uporabo
 • - Online izdajo celotne vsebine
 • Enostavna navigacija

  Hitro iskanje

  24 urni dostop z vsemi napravami

Vsebina

POSTOPKOVNIKI

 • Postopkovnik za proizvajalca kemikalije
 • Postopkovnik za uvoznika kemikalije
 • Postopkovnik za uporabnika nevarne kemikalije
 • Postopkovnik za subjekte, ki izvaja skladiščenje nevarne kemikalije kot dejavnost
 • Postopkovnik za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij
 • Postopkovnik za prijavo nove kemikalije
 • Postopkovnik registracije nove kemikalije (sedem korakov) pri Evropski kemijski agenciji ECHA
 • Postopkovnik predregistracije nove kemikalije
 • Postopkovnik pozne predregistracije nove kemikalije
 • Postopkovnik za izdelavo ocene kemijske varnosti
 • Postopkovnik za evalvacijo snovi
 • Postopkovnik avtorizacije snovi
 • Postopkovnik za sporočanje podatkov o kemikalijah

TABELE in PREGLEDNICE

 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
 • Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Preglednica: opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: razlaga piktogramov
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah - GHS
 • Seznam nevarnega blaga s potencialno hudimi posledicami (tabela 1.10.3.1.2)

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami

ZAKONODAJA

 • Neposreden dostop do področne zakonodaje na zgoščenki

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.