V vrtcu lahko izjemno vplivate na morebitni razvoj težav pri pismenosti