Oddaja letnega poročila – Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo