Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Uredba o določitvi kvote za invalide

 

  • obvezno spremljanje mesečne obveznosti za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za vse delodajalce – zavezance h kvoti (3. odst., 5. čl.),
  • če se podatki o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov v evidencah delodajalcev razlikujejo od podatkov v uradnih evidencah ZZZS, jih je za obračun kvote možno na ZZZS usklajevati najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Po izdaji opomina, določenega v tretjem odstavku 65. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, dokazovanje napak v uradni evidenci ZZZS za nazaj ni več mogoče (5. odst., 6. čl.),
  • obvezno in izključno samo elektronsko poslovanje preko spletne rešitve SVZI.Net (2. odst. 8. čl.) za: uveljavljanje pravice do nagrade za preseganje kvote, uveljavljanje pravice do oprostitve plačila prispevkov, nadomestno izpolnitev kvote, izplačilo nagrade za preseganje kvote izplačilo subvencij plač za invalide,
  • znižanje nagrade za preseganje kvote iz 25% na 20% minimalne plače (1. odst. 9. čl.),
  • posredni proračunski uporabniki od 1.4.2014 ne morejo več uveljavljati nagrade za preseganje kvote (2. odst. 9. čl.)

V skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov in Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so za delodajalce določene različne kvote za zaposlovanje invalidov. Kvote so odvisne od njihove dejavnosti.

Dvoodstotna kvota je določena za delodajalce, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

G) trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, I) gostinstvo, J) informacijske in komunikacijske dejavnosti, K) finančne in zavarovalniške dejavnosti, M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, O) dejavnost javne uprave in obrambe in dejavnost obvezne socialne varnosti, R) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter S) druge dejavnosti.

Triodstotna kvota je določena za delodajalce, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

F) gradbeništvo, H) promet in skladiščenje, L) poslovanje z nepremičninami in P) izobraževanje.

Šestodstotna kvota pa je določena za delodajalce, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

A) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B) rudarstvo, C) predelovalne dejavnosti, D) oskrba z električno energijo, plinom in paro, E) oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, N) druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter Q) zdravstvo in socialno varstvo.

Kvota se za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb, zniža za eno odstotno točko, vendar ne more biti nižja od dveh odstotkov.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja