Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Ukinitev delovnega mesta

ODGOVOR:

Glede na to, da gre za srednjo šolo, je pri izboru delovnih mest treba upoštevati Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki uvršča v plačne razrede tudi delovna mesta plačne skupine J. V plačni podskupini J1 delovnega mesta Glavni računovodja ni, kar pomeni, da ga ni možno uporabiti.

Pri sistemizaciji delovnih mest je treba upoštevati tudi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10 in 47/17), ki v  38. členu ureja pravila glede sistemizacije računovodskih delavcev in določa:

38. člen

(računovodski delavci)

 

Ravnatelj šole ali dijaškega doma z 20 do 25 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami, določenimi po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, sistemizira 1 delovno mesto računovodje VI z višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja), z manjšim številom oddelkov oziroma vzgojnih skupin od 20 pa v ustreznem deležu, vendar ne na manj kot 0,20 delovnega mesta.

 

Število oddelkov in vzgojnih skupin, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta računovodje VI, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 26.

 

Če je na ta način izračunano število oddelkov oziroma vzgojnih skupin decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.

 

Ravnatelj šole ali dijaškega doma s 26 do 49 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov in vzgojnih skupin, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena naslednje normativno število delavcev na delovnih mestih računovodje VI in knjigovodje V s srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, in sicer:

 

                       –       od 26 do 31 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja VI in 0,25 knjigovodje V,

                       –       od 32 do 37 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja VI in 0,5 knjigovodje V,

                       –       od 38 do 43 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja VI in 0,75 knjigovodje V,

                       –       od 44 do 49 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja VI in 1,0 knjigovodja V.

                       –       Ravnatelj šole s 50 in več oddelki oziroma vzgojnimi skupinami sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov in vzgojnih skupin, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, naslednje normativno število delavcev na delovnih mestih računovodje VI in knjigovodje V, in sicer:

 

                       –       od 50 do 55 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji VI in 0,25 knjigovodje V,

                       –       od 56 do 61 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji VI in 0,5 knjigovodje V,

                       –       od 62 do 67 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji VI in 0,75 knjigovodje V,

                       –       od 68 do 73 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji VI in 1,0 knjigovodja V,

                       –       od 74 do 79 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji VI in 1,25 knjigovodje V,

                       –       od 80 do 85 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje VI in 0,5 knjigovodje V,

                       –       od 86 do 91 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje VI in 0,75 knjigovodje V,

                       –       od 92 do 97 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje VI in 1,0 knjigovodja V,

                       –       od 98 do 103 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje VI in 1,25 knjigovodje V,

                       –       od 104 do 109 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje VI in 1,5 knjigovodje V,

                       –       od 110 do 115 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje VI in 0,75 knjigovodje V,

                       –       od 116 in več oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje VI in 1,0 knjigovodja V.

 

Ne glede na peti odstavek tega člena lahko ravnatelj šole z vsaj 50 oddelki in vzgojnimi skupinami, določenimi po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, sistemizira v okviru skupnega števila računovodskih delavcev namesto 1 delovnega mesta računovodje VI, 1 delovno mesto računovodje VII/1 z visoko strokovno izobrazbo ali delovno mesto računovodje VII/2 z univerzitetno izobrazbo, vendar le v primeru, če delovna mesta računovodje VI in knjigovodje V že niso v celoti zasedena oziroma če šola ali dijaški dom nima za normativni obseg teh delovnih mest sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje računovodskih del.

Za sistemizacijo delovnega mesta je torej treba upoštevati normative, ki izhajajo iz navedenega pravilnika, kar pomeni, da bi bilo možno ob izpolnjevanju pogojev sistemizirati kvečjemu delovno mesto računovodja VII/1, ki ga je treba izbrati iz KP za vzgojo in izobraževanje, kjer so v plačne razrede uvrščena tudi delovna mesta plačne skupine J – gre za aneks:

₋          Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 40/12, 46/13, 106/15). 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja