Top 10

Top 10 produktov, ki so jih izbrale naše stranke

Strokovnjak za kadrovsko delo

Strokovnjak za kadrovsko delo

Vloga kadrovika je ključna v vsaki organizaciji: obvladati morate vse kadrovske postopke, zapleteno delovnopravno zakonodajo, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na komunikacijo in delo z ljudmi.

Računovodski izzivi 2020

Posvet je namenjen vodjem računovodstva in davčnim svetovalcem. Na njem bomo predstavili novosti na področju dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in DDV-ja v letu 2020. Za dobro vzdušje bo poskrbela Sanela Banović s pripororočili glede komunikacije med vami, da bo delovno vzdušje (še) boljše.

Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2019

Strokovno izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste posredno ali neposredno povezani z gradnjo in želite poznati odgovore na svoja vprašanja. Ključna strokovnjakinja bo podala izčrpna pojasnila iz celovite gradbene zakonodaje (GZ, ZAID, ZUreP-2).

Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Osvojili boste metode: finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan; ocenjevanja projektov; načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja; za pripravo zagonskega elaborata projekta; …

Excel šola za zahtevnejše uporabnike

Excel šola je namenjena vsem, ki želite nadgraditi in poglobiti svoje znanje s področij: dela s funkcijami, filtriranja podatkov, dela z vrtilnimi tabelami, zahtevnejše priprave grafov. V samo dveh dneh boste osvojili ključna znanja, ki vam jih bodo podali izkušeni učitelji.

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij. Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi: zakonodajne novosti, pojasnila pravnih predpisov, prenos teorije v prakso, priporočila udeležencem v postopkih, aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU, odgovori na vprašanja in rešitve dilem.

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja: zakonske podlage in strokovne napotke za delo ter praktično gradivo s primeri dejavnosti, prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Knjižbe za javni sektor

Knjižbe za javni sektor

Da bodo vaše knjižbe in poročila pravilni in skladni s predpisi, vam izkušeni računovodje javnega sektorja priporočajo univerzalen paket – portal z odgovori na vprašanja.

Sodobna orodja vodenja

Sodobna orodja vodenja

Strokovni pripomoček za management vam s pripadajočim portalom omogoča dostop do številnih uporabnih orodij, usmeritev in pripomočkov, ki vas podpirajo v vaši zahtevni vlogi vodje.