Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Logistika – vzorci in vsebine za učinkovito logistiko
PRIROČNIK

Logistika – vzorci in vsebine za učinkovito logistiko


Cena:
205,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Ste se kdaj vprašali:

Kako racionalizirati stroške logistike vašega podjetja, ki predstavljajo do 30 % vseh stroškov poslovanja?
Kako v logistiki obvladovati vedno krajše roke za izvedbo nalog?
Kako se izogniti reklamacijam, saj so stroški vračanja 3x večji kot stroški redne distribucije iste količine blaga?
Kako svoje stranke celovito, kakovostno in hitro oskrbeti, pri tem pa ohraniti optimalne stroške?

Odgovor na vaša vprašanja je:

Prvi specializiran praktični priročnik za logistiko na našem trgu!

Prva zbirka logističnih rešitev v slovenskem prostoru vam zagotavlja:
 • Vprašalnik za oceno učinkovitosti logistike ter predlagane ukrepe za izboljšavo;
 • Predloge za racionalizacijo stroškov pri posameznih fazah logističnega procesa in natančno razložene logistične postopke in pravila;
 • Zbrane obrazce s podatki, ki jih potrebujete ob prevzemu, skladiščenju, odpravi in transportu različnega blaga in jih preprosto izpolnite. Z njimi imate popoln nadzor nad količino in kvaliteto materialov, polizdelkov in gotovih izdelkov;
 • Primere dobre prakse – uporabite praktične in preverjene rešitve za optimizacijo postopkov ter pravočasno preprečite ozka grla v procesu toka blaga;
 • Natančno razložene postopke in pravila označevanja blaga, ki mora ustrezati zakonskim predpisom!Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja vključuje:

 • - Priročnik v tiskani obliki
 • - Dostop do vseh vzorcev

Vsebina

Uvod (organizacijska pozicija logistike, razvojni trendi,..)

Prevzemni procesi v logistiki

 • Postopki planiranja vhodnih tokov, najave in potrditve dobav
 • Identifikacijski in kontrolni postopki s standardi
 • Postopki deklariranja in uskladiščevanja
 • Racionalizacija stroškov vhoda blaga in specifičnosti po dejavnostih

Odpremni in oskrbni procesi v logistiki

 • Postopki planiranja odpreme in oskrbe
 • Terminiranje odpreme in komisioniranja
 • Postopki in standardi komisioniranja in izhodnih kontrol
 • Racionalizacija stroškov odpreme in posebnosti glede na dejavnosti
 • Ocenjevanje dobaviteljev z vidika logistike

Hrambni procesi in upravljanje s skladiščnimi sistemi

 • Postopki upravljanja skladiščnih zmogljivosti
 • Postopki upravljanja zalog
 • Postopki in standardi kontrol blaga na hrambi
 • Posebnosti in specializirana skladišča
 • Logistični sistemi v proizvodnji

Transportni procesi zunanjega transporta

 • Načrtovanje transportnih zmogljivosti zunanjega transporta
 • Postopki disponiranja transportnih storitev v vhodnem logističnem toku
 • Postopki disponiranja transportnih storitev v izhodnem logističnem toku
 • Upravljanje transporta v pogojih zunanjih izvajalcev in izbor izvajalcev
 • Pojmi in postopki integriranih načinov transporta
 • Incoterms 2010

Procesi vračanja blaga

 • Postopki usklajevanja in najavljanja vračil

Procesi upravljanja reklamacij

 • Postopki vodenja reklamacij in vrste reklamacij

Dodelavni procesi in storitve v logistiki

 • Postopki dodelav in predelav, proizvodni postopki v logistiki
 • Pakiranje in pakirni standardi za različne proizvode
 • Inventura
 • Pomen hladne verige v logistiki svežih živil

Povratna logistika in okoljski standardi

 • Povratna logistika in okolje
 • Ravnanje z odpadno embalažo in izrabljenim blagom

UPORABNI DOKUMENTI

Splošno

 • Vprašalnik - ocena logistike
 • Stopnje običajnega odpisa blaga

Prevzemna dokumentacija

 • Naročilo dobavitelju
 • Primer enostavne naročilnice
 • Potrditev dobave
 • Najava dobave
 • Delovni nalog za prevzem
 • Označevalni obrazci
 • Reklamacijski zapisnik
 • Prevzemnica

Odpremna dokumentacija

 • Plan oskrbnih prog
 • Plan komisioniranja
 • Komisionirni nalog
 • Plan komisionarjev
 • Plan uporabe odpremnega prostora
 • Odpremnica - dobavnica
 • Primer komisionirnega naloga
 • Označevalni obrazci na odpremi - primeri
 • Pakirni list

Hrambna dokumentacija

 • Označbe SKS in lokacij
 • Delovni nalog v hrambi
 • Škodni zapisnik
 • Zapisnik o odpisu in uničenju blaga
 • Grafični prikaz sistemov skladišč
 • Evidenčna kartica medfazne zaloge
 • Kanban kartica
 • Popis blaga

Transportna dokumentacija

 • Plan transportnih kapacitet
 • Disponenca vozil
 • Prevoznica – prevozni list in obračun storitev
 • Obračun transporta
 • Primer licence za prevoz blaga
 • Primer klasičnega potnega naloga za prevoz blaga
 • Preglednica INCOTERMS 2010

Dokumentacija vračil

 • Povratnica
 • Zavrnitev prevzema

Dokumentacija reklamacij

 • Evidenca reklamacij - primer šifranta neskladnosti
 • Prijava neskladnosti proizvoda
 • Primer šifranta aktivnosti
 • Primer analize neskladnosti pri kupcih
 • Primer analize neskladnosti po skladiščih
 • Izvid reklamacije dobave
 • Izvid reklamacije - prodaja

Dokumentacija inventur

 • Popisna lista
 • Nalog za inventurni popis
 • Popisna lista seznam blaga

Dokumentacija dodelav

 • Delovni nalog za dodelave
 • Izdajnica materiala
 • Vzorci termografskih obrazcev
 • Vzorci termografskih zapisov

Aktualna vprašanja z odgovori

 • Odprava neskladij med naročilom in dejansko dobavo
 • Obvladovanje kratkih rokov za izvedbo nalog

Aktualna zakonodaja

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne ali tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.