Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vodja vzdrževanja
INTENZIVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Vodja vzdrževanjaCena:
1.360,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Kot vodja vzdrževanja imate eno ključnih vlog v vašem podjetju, saj ste odgovorni za:

 • tehnično brezhibne, dobro izkoriščene stroje in opremo, ki mora biti zanesljivo vzdrževana,
 • tekoče procese in optimalne stroške vzdrževanja,
 • usposabljanje upravljavcev strojev za varno uporabo in vzdrževanje,
 • vodenje zaposlenih, njihovo motiviranje in še več.

V primeru pomanjkanja znanja in kompetenc podjetje neposredno tvega zastoje, zamujene roke in visoke stroške. Po drugi strani pa je dober vodja vzdrževanja za vsako podjetje neprecenljiv kapital in največja konkurenčna prednost!

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, in posebej za vas pripravili intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata Forum Akademije Vodja vzdrževanja


Program obsega sedem modulov:

 • tri DELAVNICE, na katerih boste obdelali ključne tematike za optimizacijo vzdrževalnih procesov in reševanje pogostih težav s primeri prakse ter dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja;
 • dva sklopa študijskih e-gradiv za osvežitev in nadgradnjo znanja;
 • priročnik za vzdrževalce strojev;
 • interaktivni e-seminar;
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • razumeli, kako z metodo TPM do učinkovitih procesov,
 • dobro poznali in upoštevali predpisane zahteve, ki obvezujejo uporabnika, upravljavca in vzdrževalca strojev,
 • odpravili tveganja in varno izvajali vzdrževalna dela,
 • izboljšali svoje veščine suverene komunikacije, vodenja in organizacije časa,
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju vzdrževanja.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. MODUL – Delavnica: Z metodo TPM do celovitega produktivnega vzdrževanja
Delavnico vodi Bojan Šinkovec

 • TPM (Total Productive Maintanence) – orodje managementa za doseganje učinkovitosti procesov
 • Z metodo TPM do odprave izgub, proizvodnje brez izmeta, izdelkov brez napak, zmanjševanja
 • stroškov, proizvodnje v najkrajšem možnem času in še več
 • Koraki uvedbe metode (od priprave do implementacije)
 • Učinki metode (uspešnost in učinkovitost)
 • Digitalna orodja za izvedbo metode TPM

2. MODUL – Priročnik: Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe
(priročnik prejmete na delavnici, dostop do digitalne izdaje priročnika pa v spletni učilnici)

 • Pomen in cilji vzdrževanja
 • Organizacija vzdrževanja
 • Vzdrževanje v praksi
 • Vzdrževanje stavb
 • Varnost pri vzdrževalnih delih

3. MODUL – interaktivni e-seminar: Time management
(dostop do seminarja prejmete v spletni učilnici)

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 

4. MODUL – Študijsko gradivo: Osebni stil vodenja in komunikacije
(gradivo prejmete na delavnici)

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije:
  • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
  • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
  • Postopek delegiranja nalog

5. MODUL – Delavnica: Tehnična zakonodaja in varnost strojev za uporabnike in vzdrževalce
Delavnico vodi Darko Dajčman, inž. stroj.

 • Tehnična zakonodaja v ES in njena harmonizacija
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode
 • Odgovornost za varen stroj
 • Predpisi za stroje
 • Postopki za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Vloga in pomen harmoniziranih standardov
 • ES Izjave – pomen in vsebina
 • Navodila – pomen in vsebina

6. MODUL – Študijsko e-gradivo: Enostavna uporaba Excel-a za vsakdanje delo
(do gradiva dostopate v spletni učilnici)

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje …

7. MODUL – Delavnica: Varno vzdrževanje in predstavitev vzdrževanja v praksi podjetja
Delavnico vodi mag. Milan Srna

 • Tveganja za varnost in zdravje pri vzdrževalnih delih
  • Načrtovanje in vzdrževanje (preventivno, kurativno vzdrževanje)
  • Nevarnosti in tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci, ki opravljajo vzdrževalna dela
 • Primeri iz prakse
 • Organizacija vzdrževanja
 • Tveganja, ki jih povzroča potrebno opravilo (poseg, izvedba vzdrževalnih del)
 • Nanomateriali pri vzdrževalnih delih
 • Poklicna tveganja in preprečevanje

ZAKLJUČEK usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata Vodja vzdrževanja

 
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Vodja vzdrževanja v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in dobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik v tiskani obliki, s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do e-priročnika imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • V spletni učilnici prav tako dostopate do e-seminarja in do e-študijskih gradiv. Preko spletne učilnice imate vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Vodja vzdrževanja kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen:

 • vodjem vzdrževanja,
 • vzdrževalcem,
 • vodjem proizvodnje,
 • tehničnim sodelavcem iz strokovnih služb in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Mnenja udeležencev

Udeleženci preteklih izvedb programa so bili najbolj zadovoljni:

»S celotno organizacijo programa, tako s predavatelji kot dobljenimi teoretičnimi gradivi. Predvsem pa z pridobitvijo novih kontaktov, in s tem možnost nadaljnjih stikov, ter izmenjav izkušenj iz prakse.«

Mitja Gnezda, Vodja vzdrževanja, Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o.

»Z odzivom predavatelja tudi po izvedbi izobraževanja.«

Blaž Mihelčič, Pivovarna Union

»Ustrezni, strokovni predavatelji, v stiku s prakso, ustrezno komuniciranje, organizacija izobraževanja, mesto izobraževanja in pogostitev.«

Andrej Globevnik, Vzdrževanje procesne tehnike, Vipap Videm Krško

»Vključevanje prakse v teoretični razlagi.«

Peter Turinek, Vodja vzdrževanja, Mlekarna Celeia

»Z organizacijo ter izbiro predavateljev.«

Simon Višnovar, Vodja vzdrževanja, Ljubljanske mlekarne

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.