Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za transportno logistiko
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za transportno logistikoCena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Varen ter časovno in stroškovno učinkovit transport prinaša konkurenčno prednost!

transportna logistika je poslovna funkcija, ki ima ključno vlogo za uspešnost vsakega podjetja. Blago ali storitve pripelje do vaših strank in tako kot zadnji proces v poslovni verigi pomembno vpliva na njihovo zadovoljstvo.

Zato kot odgovorna oseba za transportno logistiko v vašem podjetju prevzemate pomembno vlogo. Odgovorni ste za izbiro in organizacijo varnega in časovno ustreznega prevoza, optimalno izkoriščenost transportnih sredstev, planiranje nakladov, ustrezno pripravo in zaščito blaga, časovno uskladitev priprave blaga in odvoza, upravljanje z embalažo, vodenje evidenc in dokumentacije, sklepanje pogodb z zunanjimi izvajalci, zagotavljanje zavarovanja in še več.

Zagotoviti morate pravo blago na pravem mestu, ob pravem času in s pravimi stroški – skladno s pogodbo!

S stalnim izobraževanjem si pridobite prednost pred konkurenco!

V samo štirih tednih nadgradite svoje znanje, kompetence in veščine, spoznajte nove trende ter izmenjajte neprecenljive izkušnje iz prakse. V sodelovanju z odličnima strokovnjakoma smo posebej za vas pripravili izobraževalni program za pridobitev certifikata. Izobraževalni program obsega:

 • dve celodnevni delavnici,
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki ter
 • interaktivni e-seminar.

potek transport

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za transportno logistiko v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

POZOR! Že peta izvedba izobraževalnega programa.

Zaupala so nam uspešna podjetja:

Petrol, Istrabenz plini, Saubermacher Slovenija, Kemofarmacija, Johnson & Johnson, Ljubljanske mlekarne, Palfinger Maribor, Dinos, Incom, Gebrueder Weiss, Pivka in druga.

S čim so bili udeleženci posebej zadovoljni?

»Predvsem s praktičnimi primeri in predavanjem predavateljev iz osebne prakse.«
Marjan Benedičič, Vodja DP in logistike, Dinos d.d.

»Predavatelja sta odlična. Vse je bilo O.K.«
Aleksandra Popović, Campagnolo Koper d.o.o.

»S praktičnimi primeri, ne samo suhoparno predavanje.«
Andraž Rak, Vodja logistike, Gebrueder Weiss d.o.o.

»S strokovnostjo predavateljev in podajanjem vsebine.
Boštjan Kladnik, vodja logistike, SIBO G d.o.o.

»Z novimi informaciji in temami, ki so del transporta in jih v dnevnem delu še ne uporabljaš.«
Bogdan Mayer, vodja transporta, Swatycomet d.o.o.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul: Študijsko gradivo v tiskani in digitalni izdaji
Logistika – vzorci in vsebine za učinkovito logistiko: Prevzemni procesi v logistiki
 • Odpremni in oskrbni procesi v logistiki
 • Hrambni procesi in upravljanje s skladiščnimi sistemi
 • Transportni procesi zunanjega transporta
 • Procesi vračanja blaga
 • Procesi upravljanja reklamacij
 • Dodelavni procesi in storitve v logistiki
 • Povratna logistika in okoljski standardi
2. modul: Praktična delavnica 1
OSNOVE TRANSPORTNE LOGISTIKE
 • Klasifikacija transporta
 • Transport surovin in oskrba industrije
 • Transport gotovih izdelkov
 • Distribucijski – oskrbni transport
 • Razprava: Vloga transporta v oskrbi človekovih potreb, razvoj transporta
TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA - TEHNOLOGIJE
 • Transportna nakladališča in razkladališča
 • Tehnologija nakladanja in razkladanja
 • Tehnologija vozil
 • Razprava: Sodobna tehnologija transporta in njen razvoj
PRAVNI OKVIR TRANSPORTNE LOGISTIKE S PRIMERI
 • Ključni predpisi iz področja TR logistike
 • Varnost v TR
 • Zavarovanja v TR
 • Ključna pravna razmerja med naročnikom TR logistike
TRANSPORT 4.0 – PAMETNI TRANSPORT
 • Procesi in informacijska tehnologija
 • Sodobni trendi v razvoju TR
 • Ključna programska orodja v transportni logistiki
 • Kontroling v TR logistiki
3. modul – interaktivni e-seminar Time management
 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
4. modul: Praktična delavnica
ORGANIZACIJA IN PROCESI V TRANSPORTNI LOGISTIKI
 • Strateško planiranje transportnih zmogljivosti – outsourcing
 • Operativno planiranje in disponiranje transporta
 • Časovni standardi
 • Izvedba transportne storitve
 • Obračunavanje
Soočenje mnenj
OCENA IN IZBOR 3PL
 • Teoretični okvir in izhodišča
 • Opredelitev naloge in oblikovanje študijskih skupin
 • Skupine izvajajo praktično nalogo
 • Predstavitev naloge po skupinah
MODEL KALKULIRANJA TRANSPORTNIH STROŠKOV
 • Teoretični okvir in izhodišča
 • Opredelitev naloge in oblikovanje študijskih skupin
 • Skupine izvajajo praktično nalogo
 • Predstavitev naloge po skupinah
TVEGANJE V TRANSPORTU IN UPRAVLJANJE TVEGANJ
 • Teoretični okvir in izhodišča
 • Opredelitev naloge in oblikovanje študijskih skupin
 • Skupine izvajajo praktično nalogo
 • Predstavitev naloge po skupinah
Zaključek delavnice in dogovor o izpolnitvi testov
Zaključni test in prejem certifikata
 

 

 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za transportno logistiko v slovenščini in angleščini.
 •  

  Potek izobraževanja

  • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
  • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
  • Delavnici trajata do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
  • Priročnik Logistika – vzorci in vsebine za učinkovito logistiko: dostop do digitalne izdaje prejeli na vaš elektronski naslov 1. decembra, tiskano izdajo pa na prvi delavnici. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
  • Po elektronski pošti boste 1. decembra prejeli dostop do interaktivnega e-seminarja. Dostop bo aktiven do decembra.
  • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovorjenem roku.
  • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za transportno logistiko kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

  Program je namenjen

  Direktorjem, vodjem logistike, skladišč, nabave, prodaje ali proizvodnje, tehničnim sodelavcem strokovnih služb in vsem, ki jih tematika zanima.

  Lokacija

  Lokacija

  G Design Hotel, Tržaška cesta 330, Ljubljana


   


   

  Splošni pogoji

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

  Posebne ugodnosti

  • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

  NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

  *Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.