Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za energijsko učinkovitost stavb
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za energijsko učinkovitost stavbCena:
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Novo izobraževanje za lastnike, investitorje, uporabnike, upravnike in vzdrževalce stavb, projektante, arhitekte, vodje energetike in vse odgovorne za učinkovito rabo energije! Spoznajte Energetski zakon EZ - 1.

Pri svojem delu morate upoštevati evropsko in nacionalno gradbeno zakonodajo:

 • novi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (veljaven od 20. 12. 2014);
 • novi Energetski zakon EZ-1, ki prinaša novosti na področju oskrbe in rabe energije, obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in energetskih pregledov (veljaven od 22. 3. 2014);
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2-2010), po katerem je treba zagotoviti najmanj 25% celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi z uporabo obnovljivih virov energije; od 1. 1. 2015 pa določa strožje zahteve na področju učinkovite rabe energije.

Skoraj nič energijske stavbe so nujnost in poslovna priložnost za investitorje in načrtovalce (dr. Marjana Šijanec Zavrl).

Primeri iz prakse nas prepričajo, da učinkovita raba energije v stavbah pomeni bistven prihranek vaših stroškov!

POMEMBNE KORISTI IZOBRAŽEVANJA:

 • poznate, razumete in pravilno uporabite zakonodajo v praksi;
 • uporabite ukrepe energijske učinkovitosti, ki so vplivali na učinkovito rabo energije v posameznih podjetjih;
 • prihranite stroške ob ohranjanju ali celo izboljšanju kvalitete dela v vaših prostorih;
 • prejmete konkretne odgovore na vprašanja. Pošljite nam jih že sedaj na: medeja.brglez@zfm.si

Dodatne ugodnosti

 • 10 % popust na vsakega dodatnega udeleženca iz istega podjetja.
 • Kotizacija vključuje udeležbo na treh celodnevnih delavnicah, odgovore na vprašanja na delavnicah, seminarsko gradivo, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori na delavnicah, priročnik v tiskani in digitalni obliki.
 • V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz istega podjetja/ustanove priznamo 10 % popusta na vsakega dodatnega udeleženca.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

Vsebina

 

1. MODUL – delavnica: Zakonodaja, energetski pregledi in izkaznice
(dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Matjaž Zupan)
 • ZAKONODAJA: Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD), Energetski zakon EZ-1, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
 • Energetski pregled stavbe (namen, potek, primeri)
 • Metoda izračuna energijske bilance, primeri izračunov za posamezne stavbe
 • Praktičen prikaz izračuna energijske bilance v skladu s PURES in Tehnično smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije
 • Energetska izkaznica in energetska učinkovitost stavb v praksi
 • Metodologija izdelave energetske izkaznice in novosti za večstanovanjske stavbe
 • Energetski pregledi stavb in energijski kazalniki
 • Ukrepi na podlagi energetskega pregleda
 • Javne stavbe, večstanovanjske stavbe, poslovne stavbe
 • Načela načrtovanja naložb glede na vseživljenjske stroške stavbe (LCC – life cycle costing)
 • Merila za zeleno (javno) naročanje pri prenovi stavb
 • Trajnostna gradnja v teoriji in praksi (kakšna je zasnova trajnostne nestanovanjske stavbe, na kaj je treba paziti pri obnovi)
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
2. MODUL – priročnik Energetska učinkovitost in energetska izkaznica stavb v tiskani in digitalni obliki
(dr. Marjana Šijanec Zavrl, prof. dr. Vincenc Butala, Saša Galonja, mag. Miha Praznik, mag. Miha Tomšič, …)
Priročnik prejmete na delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov.
 • Direktive na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah (Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb – direktiva EPBD;
 • Direktiva o energetski učinkovitosti
 • Zakonske podlage za energijsko učinkovite stavbe – Energetski zakon EZ-1, Zakon o graditi objektov (ZGO-1), Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) ter podzakonski akti, vezani na prenos direktive EPBD
 • Metodologija izračuna kazalnikov rabe energije
 • Uporaba obnovljivih virov energije pri oskrbi stavb z energijo in študije izvedljivosti
 • Energetska izkaznica stavbe
 • Metodologija za določitev indikatorjev v računski energetski izkaznici
 • Gradnja slovenskih pasivnih stanovanjskih hiš
 • Merjenje porabe toplote in obračun stroškov za toploto v stavbah
 • Merila za skoraj ničenergijske stavbe in primer izračuna stroškovno optimalnega ovoja take stavbe
 • Primeri izračunov deleža energije za ogrevanje
 • Kurilne naprave (redni pregledi, toplotne izgube in izkoristki kurilnih naprav)
 • Prezračevanje in vračanje toplote zavrženega zraka, klimatske naprave in sistemi
 • Vgradnja stavbnega pohištva – skladnost s stanjem tehnike in tesnjenje v treh ravneh
 • Merila za okna in toplotna zaščita
3. MODUL - delavnica: Energijska učinkovitost ovoja oz. lupine stavbe
(mag. Matjaž Zupan, Marjeta Vide Lutman)
 • Standardi za pravilno vgradnjo toplotnih izolacij
 • Vrste toplotnih izolacij
 • Izolacija ovoja stavbe: stene in fasadni sistemi, strehe in tal
 • Vgradnja stavbnega pohištva, okna in okenska zasteklitev
 • Termografija
 • Energijska prenova in obnova stavb s ciljem doseganja nizkoenergijskih stavb s primeri iz prakse
 • Priporočila za stroškovno učinkovite ukrepe
 • Toplotni ovoj pasivnih hiš
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
4. MODUL – delavnica: Tehnični sistemi v stavbah in obnovljivi viri energije
(dr. Matjaž Prek, Bojan Mehle, Andrej Pureber)
 • Izračun energetske učinkovitosti tehničnih sistemov v stavbah ter primeri (ogrevalni, klimatski, prezračevalni in drugi sistemi)
 • Ogrevanje, kurilne naprave, daljinsko ogrevanje, termostatski ventili
 • Prezračevalni sistemi
 • Klimatske naprave in sistemi (elementi hladilne naprave, rekuperatorji toplote)
 • Toplotne črpalke, primerjava in trajnostni potencial, stroškovna in okoljska učinkovitost toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi v stavbah
 • Izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE)
 • Najbolj pogoste tehnologije OVE
 • Razpoložljivost OVE v svetu, EU in v Sloveniji
 • Uporaba OVE v energijskih sistemih v stavbah
 • Priprava tople vode
 • Ogrevanje in hlajenje
 • Prezračevalni sistemi
 • Proizvodnja električne energije
 • Uporaba v tehnološke namene
 • Vpliv uporabe OVE na letno bilanco stavbe
 • Načini preverjanja tehničnih možnosti
 • Presoja smiselnosti ukrepa zamenjave energenta
 • Primeri dobre in slabe prakse
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preverjanje znanja in prejem potrdila o strokovni usposobljenosti.
 • Preverjanje znanja – test rešite doma in nam ga vrnete po pošti.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za energijsko učinkovitost stavb v slovenščini in angleščini

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za energijsko učinkovitost stavb kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen

lastnikom, investitorjem, upravnikom in vzdrževalcem stavb, projektantom, arhitektom, vodjem energetike, tehnologom, in vsem, ki ste odgovorni za učinkovito rabo energije.

Program sestavljajo:

 • tri celodnevne praktične delavnice;
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na prvi delavnici.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.