Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Pogodbe pri gradnji in obveznosti udeležencev po gradbenem zakonu
STROKOVNI SEMINAR

Pogodbe pri gradnji in obveznosti udeležencev po gradbenem zakonuPošljite povpraševanje

Predstavitev

POGODBA mora jasno določati pogodbene pravice in obveznosti skladno z Obligacijskim zakonom, Posebnimi gradbenimi uzancami in dobrimi praksami, ki jih poznamo tako v Sloveniji kot v tujini. Logična želja vsake pogodbene stranke je, da s pozicijo pogajalske moči doseže zase čim bolj ugoden položaj, vendar morajo stranke slediti načelu uravnoteženosti pri prevzemanju tveganj, saj le na tak način lahko zagotovimo uspešno, kvalitetno in učinkovito izvajanje gradbenih projektov.

Vabimo vas, da se s pomočjo vrhunskih strokovnjakinj na svojih področjih seznanite s tematiko na strokovnem seminarju.


Na seminarju boste izvedeli več o:

 • pomembnih določilih posameznih vrst pogodb, ki jih morate skleniti:
  • investitor z izvajalcem,
  • investitor s projektantom,
  • investitor z nadzornikom,
  • izvajalec s podizvajalcem;
 • novejši sodni praksi iz sporov v zvezi z gradbeno pogodbo, največ v zvezi z oblikovanjem pogodbene cene, odgovornostjo za napake, zamudo pri izvedbi del in posledicami zamude;
 • pomembnih spremembah novega Gradbenega zakona s poudarkom na strokovnem delu zakona in predstavitvi obveznosti posameznih udeležencev, ki izvirajo tako iz javnopravnih predpisov, kakor tudi iz pogodbenih razmerij, torej civilnega prava.

DODATNA UGODNOST! Po dogovoru z IZS boste pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem udeležencem gradnje: naročnikom/investitorjem, izvajalcem, podizvajalcem, projektantom, nadzornikom in odgovornim za javna naročila v občinah in javnih zavodih.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

MOJCA FURLAN

GRADBENE IN OSTALE POGODBE

 • Kateri predpisi se uporabljajo, kaj je gradbena pogodba
 • Pogodba o nadzoru
 • Projektantska pogodba
 • Razmerja med udeleženci pri gradnji - investitor, izvajalec, podizvajalec, nadzornik, projektant
 • Osnovni pojmi za razumevanje tveganj pri oblikovanju pogodbene cene

VSE POGODBE, GRADBENA POGODBA IN SODNA PRAKSA

 • Plačila podizvajalcem (pogoji za neposredna plačila)
 • Način oblikovanja in možnosti spremembe pogodbene cene (cena po dejanskih izmerah - na enoto, cena na ključ v roke, dogovorjena cena)
 • Tveganja ki jih prevzameta investitor in izvajalec glede na ceno
 • Zamude pri izvedbi in pogodbena kazen (primopredaja, končni obračun, kako in kdaj uveljavljati pogodbeno kazen ...)
 • Napake projektne dokumentacije in napake pri gradnji (roki za jamstvo, kdaj vložiti tožbo, kdaj roki niso zamudni, odgovornost udeležencev ...)

ALEKSANDRA VELKOVRH

NOVI GRADBENI ZAKON Z VIDIKA IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV

 • Obveznosti investitorja/naročnika
 • Obveznosti projektanta, vodja projekta, pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki projektirajo
 • Obveznosti nadzornika, vodje nadzora, pooblaščenih arhitektov, inženirjev, pooblaščenih nadzornikov, ki opravljajo nadzor
 • Obveznosti izvajalca, vodje gradnje, vodje del
 • Obveznosti podizvajalcev, vodje del
 • Obveznosti izvajalcev pri vzdrževalnih delih
 • Izpolnjevanje pogojev za podjetja kot udeležence pri graditvi, prehodna obdobja
 • Izpolnjevanje pogojev za vse zgoraj navedene osebe, prehodna obdobja
 • Prenosi predpisanih obveznosti na druge udeležence

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.