Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Ocena in vrednotenje tveganja za stroje, postopki in metode
BROŠURA Z ONLINE PRILOGAMI

Ocena in vrednotenje tveganja za stroje, postopki in metode


Cena:
149,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Za zagotovitev varnosti strojev je treba izpolnjevati bistvene varnostne in zdravstvene zahteve. Za dajanje strojev na trg v Evropi morajo biti izpolnjene zahteve evropske Direktive o strojih 2006/42/EU. Te zahteve vključujejo oceno tveganja, ki se izvaja hkrati z načrtovanjem stroja. Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati!

Pripravo ocene tveganja zahteva zakon in ni prostovoljna odločitev! Uporabite brošuro z online prilogami.


Prejmete:

 • praktično gradivo za izdelavo ocene tveganja v tiskani obliki in
 • priloge kot podrobnejše opise posameznih metod v online obliki, do katerih vedno in povsod dostopate na portalu www.e-prirocniki.si.

POMEMBNO ZA VAS KOT UPORABNIKA: brošura vsebuje pregled metod za oceno tveganja strojev. Po opisu osnovnega postopka za oceno tveganja in razlagi bistvenih konceptov so predstavljeni postopki in smernice za posamezne korake ocene tveganja. Poleg tega so predstavljeni področja uporabe metod in njihovo razširjanje v praksi ter prednosti in slabosti z vidika avtorja, g. Darka Dajčmana. To vam omogoča, da za izdelavo ocene tveganja izberete vam najustreznejšo metodo!

Zato uporabite novo brošuro z online prilogami, da boste oceno tveganja strojev pravilno izdelali!

Vsebina

PRAKTIČNO GRADIVO ZA IZDELAVO OCENE TVEGANJA V TISKANI OBLIKI

Ocena tveganja in zmanjševanje tveganja kot proces

 • Ocena tveganja
  • Določitev omejitev stroja
  • Identifikacija nevarnosti
  • Ocena tveganja
  • Vrednotenje tveganja
 • Zmanjševanje tveganja
  • Celoten proces
  • Zmanjševanje tveganja z vgrajeno varnostjo
  • Zmanjševanje tveganja s tehničnimi in dopolnilnimi zaščitnimi ukrepi
  • Zmanjševanje tveganja s pomočjo uporabniških informacij
  • Zmanjševanje tveganja v okviru skupin uporabnikov

Ocenjevanje tveganja in zmanjševanje tveganja pri uporabi standardov

Razvrščanje ocene tveganja in zmanjševanje tveganja v procesu načrtovanja

 • Faza pojasnitve naloge
 • Faza zasnove
 • Faza načrtovanja
 • Faza izdelave

Predstavitev izbranih postopkov ocenjevanja tveganja

Povzetek


PRILOGE V ONLINE OBLIKI, DO KATERIH DOSTOPATE VEDNO IN POVSOD

 • Priloga 01: Drevesna analiza nevarnosti
 • Priloga 02: Ocena tveganja z uporabo diagrama tveganja v skladu z DIN V 19250
 • Priloga 03: Ocena tveganja z uporabo diagrama tveganja v skladu z EN 954-1
 • Priloga 04: Ocena tveganja z grafom v skladu z EN ISO 13849-1
 • Priloga 05: Ocena tveganja po EN 62061
 • Priloga 06: Ocena tveganja z uporabo matrike tveganja po Nohlu
 • Priloga 07: Ocena tveganja po MIL-STD 882D 2000
 • Priloga 08: Ocena tveganja z uporabo podatkov o tveganju po Reudenbachu
 • Priloga 09: Ocena tveganja po EN ISO 14798
 • Priloga 10: Ocena tveganja po postopku RAPEX
 • Priloga 11: Ocena tveganja po nomogramu po Raafatu
 • Priloga 12: Ocena tveganja z uporabo metode Kinney
 • Priloga 13: PAAG/HAZOP
 • Priloga 14: FMEA

Iz vsebine

Priloga 3

Ocena tveganj z grafičnim diagramom po EN 954-1


Uporaba

V procesu zmanjševanja tveganja za opredelitev kategorije varnostnih delov krmilnikov


Status

Izdelano iz DIN V 19250

Zamenjano z EN ISO 13849-1


Opis

Diagram tveganja po EN 954 se uporablja za določitev zahtev in s tem kategorijo, potrebno za krmilni sistem in njegove dele, ki morajo izpolnjevati varnostno funkcijo.

Metoda se lahko uporablja, kadar se naprave za tehnično zaščito uporabljajo za zmanjševanje tveganja in so povezane z nevarno mehansko funkcijo glede na nadzorno tehnologijo. Kategorija nadzora, ki jo je treba izbrati, je v povezavi z njenim prispevkom za zmanjšanje tveganja.

Primeri funkcij, ki so pomembne za varnost, so zaustavitev, zaustavitev v sili in zaporna varovala.


Postopek

Izbira kategorije nadzora se opravi tako, da se ocenijo parametri tveganja škode in pogostosti pojavljanja.

Za oceno obsega škode se uporablja resnost škode (parameter S). Ker so kontrole na splošno kratkoročni procesi, dolgoročne posledice niso upoštevane. Razdelitev v dve skupini – S1 kot enostavno in S2 kot težavno – zaradi reverzibilnosti poškodbe. Vreznine ali podplutbe, ki se zdravijo brez zapletov, je mogoče pripisati rahlim poškodbam (S1), amputacije pa k hudim poškodbam (S2).

Frekvenčni parameter je razdeljen na dve podskupini. Ena skupina je frekvenca/trajanje izpostavljenosti nevarnosti (parameter F), druga skupina je možnost izogibanja nevarnosti (parameter P).

F1 se lahko izbere v redkih ali kratkih časih izpostavljenosti nevarnosti. F2 je treba uporabljati ob pogosti ali trajni izpostavljenosti nevarnostim. Na primer pri rednih posegih v cikličnem delovanju uporabljamo F2.

Parameter P pomeni prepoznavnost in izogibanje nevarnosti.

Pomembne značilnosti ocenjevanja so:

 • neposredno ali samo posredno zaznavanje nevarnosti,
 • nadzorovano ali nenadzorovano delovanje,
 • hitro ali počasno pojavljanje nevarnosti,
 • možnost izogibanja nevarnosti,
 • praktične izkušnje z varnostjo v zvezi s potekom procesa.

Da bi lahko izbrali P1, mora biti realna možnost izogibanja nevarnosti.

Slika shematično prikazuje postopek. Prikaz b) je prehod na shemo matrike tveganja. To kaže, da je postopek diagrama tveganja lahko predstavljen tudi kot matrika tveganja in obratno.


a) Prikaz kot grafikon tveganja

Grafikon tveganja

b) Prikaz kot matrika tveganja – Grafikon tveganja po EN 954-1

Matrika tveganja

Tabela 1: Značilnosti kontrolnih kategorij po EN 954-1

Kategorija1)

Povzetek zahtev

Obnašanje sistema2)

Načela za doseganje varnosti

B

Varnostni deli krmilnih sistemov in/ali njihovih zaščitnih naprav ter njihove komponente morajo biti načrtovani, izdelani, izbrani, sestavljeni in združeni v skladu z veljavnimi standardi, tako da lahko prenesejo pričakovane učinke.

Pojav napake lahko povzroči izgubo varnostne funkcije.

Označeno predvsem z izbiro sestavnih delov

1

Zahteve iz B morajo biti izpolnjene. Uporabiti je treba dokazane sestavne dele in dokazana varnostna načela.

Pojav napake lahko povzroči izgubo varnostne funkcije, vendar je verjetnost pojavljanja nižja kot v kategoriji B.

2

Izpolnjene morajo biti zahteve B in uporabljena dokazana varnostna načela.
Varnostno funkcijo je treba preveriti v primernih intervalih s krmiljenjem stroja.

- Pojav okvare lahko povzroči izgubo varnostne funkcije med preskusnimi intervali.
- Preskus zazna izgubo varnostne funkcije.

Označeno predvsem z izbiro strukture

3

Izpolnjene morajo biti zahteve B in uporabljena dokazana varnostna načela.
Varnostni deli morajo biti zasnovani tako, da:
- posamezna napaka v vsakem od teh delov ne povzroči izgube varnostne funkcije in
- kadar je to razumno izvedljivo, se odkrije posamezna napaka.

- Če se pojavi posamezna napaka, varnostna funkcija vedno ostane.
- Nekatere, vendar ne vse napake so zaznane.
- Kopičenje neprepoznanih napak lahko povzroči izgubo varnostne funkcije.

4

Izpolnjene morajo biti zahteve B in uporabljena dokazana varnostna načela.
Varnostni deli morajo biti zasnovani tako, da:
- ena sama napaka v vsakem od teh delov ne povzroči izgube varnostne funkcije in
- ena od napak se zazna na naslednji zahtevi varnostne funkcije ali pred njo ali če to ni mogoče, potem kopičenje napak ne sme povzročiti izgube varnostne funkcije.

- Če se pojavijo napake, se varnostna funkcija vedno ohrani.
- Napake se odkrijejo pravočasno, da se prepreči izguba varnostne funkcije.

1) Kategorije niso namenjene nobeni določeni ali hierarhični ureditvi v zvezi z varnostnimi zahtevami.
2) Ocena tveganja bo določila, ali je popolna ali delna izguba varnostnih funkcij zaradi napak sprejemljiva.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.