Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Gradbena zakonodaja - problemi in rešitve (Odgovori na odprte dileme)
PRAKTIČNI SEMINAR

Gradbena zakonodaja - problemi in rešitve (Odgovori na odprte dileme)


Cena:
288,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.00
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega produkta prejmete seminar Gradbena zakonodaja - problemi in rešitve (Odgovori na odprte dileme) po znižani ceni.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite datum in lokacijo seminarja:
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega seminarja prejmete priročnik Nova gradbena zakonodaja 2018 20% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite izdajo:

Predstavitev

Po nekaj mesecih uporabe nove gradbene zakonodaje se ustvarja praksa v novih postopkih, hkrati pa se odpirajo nove dileme:

 • Kdo prijavi pričetek del?
 • Kam uvrstiti objekt po ''Uredbi o razvrščanju objektov''?
 • Katere so bistvene spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
 • Kaj vse morate oddati na Upravno enoto ali MOP v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja?
 • Kako legalizirati objekt?
 • Kdo lahko vodi izvajanje del in kdo je lahko vodja nadzora- pogoji za vpis v imenik IZS?

To je samo nekaj vprašanj in dilem, ki se pojavljajo v praksi po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje. Tolmačenj je veliko, interpretacij nejasnosti tudi. In kako ukrepati in delati pravilno?

O rešitvah in primerjavi s staro zakonodajo bomo govorili s priznano strokovnjakinjo na seminarju GRADBENA ZAKONODAJA - PROBLEMI IN REŠITVE


KAKO REŠITI DILEME, S KATERIMI SE SREČUJETE VSAKODNEVNO?


Z udeležbo na seminarju boste dobili odgovore glede:

 • izvedbe postopkov in zahtev po novi gradbeni zakonodaji,
 • nove dokumentacije in obrazcev pri zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja,
 • postopkov za legalizacijo objektov,
 • odgovornosti in nalog udeležencev pri gradnji,
 • največjih napak in dvomov, ki so se pojavila do sedaj.

NE PREZRITE - PRIZNANJE KREDITNIH TOČK S STRANI IZS !

V skladu s ''Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev'', člani vložite vlogo na IZS, za priznanje kreditnih točk za udeležbo na izobraževanju.


Seminar je namenjen zagotovitvi odgovorov na vaša konkretna vprašanja, zato nam jih čim prej posredujte na elektronski naslov: gradbenistvo@zfm.si

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

Kratek pregled vsebine:

 • Predpisane bistvene zahteve in uporabe standardov, tehničnih smernic v povezavi s predpisi za gradbene proizvode, izjave, certifikati
 • Vrste in razvrstitve objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov in Tehnično smernico TSG -006
 • Dileme glede začasnih objektov in ''objektov, ki so dani na trg kot celota''
 • Novosti pri univerzalni graditvi
 • Projektna dokumentacija in obrazci po novem Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Predstavitev postopkov brez gradbenega dovoljenja in z gradbenim dovoljenjem
 • Gradnja in vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, dopustne spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem
 • Novosti v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, mnenja, predodločba
 • Prijava pričetka gradnje- obveznosti investitorja, projektanta
 • Izvajanje 93.člena GZ
 • Legalizacija gradenj, uporaba lokacijske preveritve
 • Obveznosti investitorja
 • Obveznosti projektanta in vodje projekta; pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti izvajalca in vodje gradnje; pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS, prehodno obdobje
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora; pogoji za opravljane dejavnosti – vpisi v imenik ZAPS in IZS, prehodno obdobje, nove kazenske in odškodninske odgovornosti
 • Izdelava dokazila o zanesljivosti

Komu je seminar namenjen:

 • Vsem ki so vključeni v proces gradnje od začetka investicije do predaje objekta
 • Investitorjem ( javni in zasebni sektor)
 • Projektantom
 • Nadzornikom, vodjem nadzora
 • Pooblaščenim inženirjem
 • Vodjem del
 • Vodjem projekta
 • Vsem ki se srečujejo s problematiko tolmačenja gradbene zakonodaje v praksi

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani

MERCURE MARIBOR CITY CENTER HOTEL****, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Pojasnila na vprašanja tudi po seminarju 

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.