Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču
GRADBENA MAPA

Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

OBVEZEN PRIPOMOČEK GRADBENIH IZVAJALCEV, NADZORNIKOV IN INVESTITORJEV, ZA PRAVILNO VODENO VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO, KI JO JE TREBA IMETI NA GRADBIŠČU DO ZAKLJUČKA GRADNJE!

Nova zakonodaja, statistika inšpektorjev, nenehno pomanjkanje časa, organiziranosti in strokovnosti, botrujejo nedosledni, nepravilni in pomanjkljivi dokumentaciji, ki jo mora izdelati, izpolniti, voditi in ažurirati prav vsak vodja del na gradbišču.

Investitor mora vedeti, katero dokumentacijo mora zahtevati od izvajalca že v fazi razpisa.

Nadzornik mora poznati vso dokumentacijo, ki jo mora izvajalec voditi.

V praksi so najpogostejše kršitve predvsem na področjih ureditve gradbišča, gradbene knjige in dnevnika, ravnanja z odpadki, meritvami in varstvom pri delu. Da bi se izognili takšnim skrbem, pri roki pa vedno imeli zanesljivo oporo za vaše delo, uporabite pripomoček gradbena mapa Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču


S pomočjo gradbene mape boste:

 • Imeli hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov, ki so vedno pri roki.
 • Učinkovito zmanjšali administracijo in s skrajšanjem postopkov prihranili veliko časa in denarja – preprosto uporabite vzorec iz zbirke obveznih in priporočljivih dokumentov.
 • Enostavno vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev – preko enostavnih, strokovnih in preglednih navodil na kaj morate biti posebej pozorni in katerih napak si ne smete privoščiti.
 • Vedno pripravljeni na obisk inšpektorja – nasveti katere dokumente bo inšpektor verjetno zahteval in kako se ob obisku odzvati.
 • Med celotno gradnjo imeli izdelano vso predpisano dokumentacijo.

Navodila + vzorci + evidence + meritve + poročila + pogodbe + zapisniki + postopkovniki

Vsebina

Gradbena mapa je zasnovana po ločenih poglavjih in vsebinah:

1. IZVEDBA DEL:

 • funkcije in pooblastila vseh udeležencev pri gradnji˙(po ZAID)
 • tehnični predpisi in standardi
 • projektna dokumentacija ( v skladu z Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov)
 • dela, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja
 • dovoljene spremembe od gradbenega dovoljenja, pogoji in postopek
 • gradbeni materiali in proizvodi, izjave, certifikati
 • garancije, zavarovanja ( v fazi gradnje, v garancijskem roku, za dejavnost, zavarovanja dejavnosti, zavarovanje odgovornosti za škodo)
 • prijava začetka gradnje, ureditev gradbišča, transportne poti (načrt organizacije gradbišča, varnostni načrt)
 • zakoličba objekta
 • terminski in finančni plan
 • pogodbe ( vsi ključni členi, posebej klavzule ključ v roke, dejanske izmere, pogodbena kazen)
 • aneksi
 • podizvajalske pogodbe
 • kalkulacije, popisi del
 • geološke raziskave, nestabilen teren
 • sprotne kontrole gradnje
 • zemeljska dela, gradbena jama, temeljenje
 • vodenje gradbenega dnevnika, vpisi, spremembe projekta, materialov, izvedbe
 • vodenje knjige obračunskih izmer (ali je obvezno)
 • obračunske situacije
 • najem gradbene opreme- amortizacija, uporabnina
 • končanje del ( izjave)
 • pridobitev uporabnega dovoljenja
 • odprava napak
 • inšpekcije na gradbišču ( gradbena, delovna, finančna)odločbe, pritožbe, roki
 • itd.

2. VARSTVO PRI DELU:

 • koordinator varstva pri delu
 • evidence
 • požarna varnost
 • izpiti in preverjanja po ZVD-1
 • meritve
 • zaščitna sredstva in oprema
 • orodja in naprave na gradbišču – pregledi
 • pisni sporazumi o skupnem izvajanju VZD
 • itd.

3. RAVNANJE Z ODPADKI

 • evidenčni listi
 • rušitve
 • pogoji za začasne in stalne deponije
 • meritve
 • poslovanje z ARSO
 • načrt in poročilo ravnanja z gradbenimi odpadki ( pri rušitvenih delih)
 • itd.

4. VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

 • okoljevarstvena dovoljenja, soglasja in kdaj so potrebna
 • ohranjanje narave
 • omilitveni in izravnalni ukrepi
 • prah, hrup na gradbišču, mehanizacija
 • itd.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.