Svet novic

Organizacijski razvoj (razvoj organizacij)

Organizacijski razvoj je načrtovan in sistematičen pristop k zagotavljanju dolgoročnega uspešnega delovanja organizacije. Organizacijski razvoj zajema sistemski pristop k zbiranju podatkov, diagnosticiranju, akcijskemu načrtovanju, v intervencijah in pri evalvaciji, z namenom spodbujanja skladnega delovanja organizacijske strukture, procesov, strategije, ljudi in kulture. Vključuje razvoj novih in inovativnih organizacijskih rešitev ter krepitev zmožnosti organizacije za samoobnavljanje in spreminjanje.