Svet novic

Krivdna odškodninska odgovornost

Gre za temeljno obliko odškodninske odgovornosti. Delodajalec je, enako kot drugi povzročitelji škodnega primera, krivdno odškodninsko odgovoren, kadar so izpolnjene vse splošne predpostavke neposlovne odškodninske odgovornosti: protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda. Na prvem mestu se navaja protipravnost ravnanja delodajalca (škodljivo dejstvo). To je ravnanje, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi. Protipravno ravnanje je lahko tako aktivno ravnanje kot tudi opustitve. Z vidika...

Kako se spoprijeti z novo službo?

Kako se ujeti s svojimi novimi sodelavci, če ste ravnokar dobili zaposlitev? Šef vam je predstavil vaše delovne obveznosti v sklopu novega dela in verjetno tudi ljudi, s katerimi boste delali. Kakšen občutek ste dobili, ko ste jih prvič zagledali? Ste se počutili dobrodošle? V človeški naravi je, da se upiramo spremembam in novostim, zato si ne jemljite preveč k srcu, če se vam je zdelo,...

Svetovalna rubrika

Vprašanje: Končno mi je uspelo – bila sem izbrana za službo (v manjšem podjetju), ki se zdi sanjska. Pišem pa vam zato, ker me čaka še zadnji razgovor pred podpisom pogodbe, kjer naj bi se dogovorili vse podrobnosti: o plači, pričakovanjih, uporabi službenega vozila, delovnem času …. Ker sem do sedaj imela eno samo službo, kjer sem dobila pogodbo v podpis in nisem imela možnosti,...

Malo delo – primer knjižbe

Delodajalec prijavi osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in na njeno plačilo obračuna in plača prispevke za socialno varnost po zakonu. Pri ugotavljanju in odmeri pravic iz socialne varnosti, se zavarovanje upošteva kot delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa (obračun je enak kot obračun bruto plače).

NOVI M-obrazci s 1.7.2011

S 1. julijem 2011 so se za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja pričeli uporabljati novi spremenjeni M obrazci, ki so objavljeni v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11). Obrazci so na voljo tudi v elektronski obliki. Po novem se za vlaganje prijav vlagajo obrazci...

Standardizacija delovnih nalog

Če je le možno, čimveč nalog standardizirajte. Standardizirati je možno sicer le tiste naloge, ki se serijsko ponavljajo, standardiziramo pa lahko tudi veliko postopkov dela, ki se pri izvajanju nalog ponavljajo. Pri tem moramo upoštevati naslednje: vsebino delovne naloge, pričakovane rezultate naloge, soodvisnost z ostalimi nalogami.

Ali je medijska pozornost koristna?

Po škandalu Enron se je medijsko poročanje o menedžerjih in njihovem delovanju na globalni ravni okrepilo. Primerljiv učinek je imel tudi začetek aktualne gospodarske krize leta 2008, ki so jo po mnenju mnogih povzročili preveč samozavestni, preveč pohlepni in medijsko poveličevani direktorji. Bolj kot kdaj koli prej se je pokazalo, da včasih tako zaželena medijska pozornost lahko postane ovira, celo nevarnost, kadar poslovni rezultati...

Svetovalna rubrika avgust 2011

Vprašanje: Že nekaj časa spremljam vašo rubriko, sedaj sem se tudi jaz opogumila in vam pišem. Potrebujem nasvet v zvezi s svojo taščo. Z možem, s katerim sva skupaj deset let, imava tri otroke, ki sva jih v zakon pripeljala iz prejšnjih vez. Dobro se razumeva, otroci so skupaj od majhnega in se imajo radi. Naše življenje bi bilo skoraj popolno, če ga ne bi...

Absentizem in produktivnost

Absentizem je v najširšem smislu opredeljen kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta ne glede na vzroke (prostovoljni oz. neprostovoljni absentizem) ali čas trajanja odsotnosti z dela. Najpogosteje pa se pojem absentizem nanaša na t. i. zdravstveni absentizem ali odsotnost z dela zaradi bolezni ali nege družinskega člana ipd.  Glede na trajanje odsotnosti se lahko upošteva vsaka odsotnost, bodisi cel dan ali nekaj ur. Državne institucije (ZZZS,...