Svet novic

KAKO SE POGOVARJATI Z MALČKI IN ČESA ŠE POSEBEJ NIKAKOR NE POČETI?

Otrok se uči komunikacije, jezika in govora v interakcijah z odraslimi, manj z otroki. Pri učenju uporablja vse čute, najbolj pa sluh in vid. Vidni vtisi so trajnejši od slušnih, zato je pri otroku treba posebno pozornost posvetiti razvoju poslušanja. Za komunikacijo je velikega pomena tudi opazovanje mimike in kretenj sogovorca, ki govorne informacije dopolnjujejo in pojasnjujejo. NEKAJ SPLOŠNIH PRAVIL ZA KOMUNIKACIJO Z OTROKOM DO 3. LETA...

Ali gibanje vpliva na intelektualni razvoj otroka?

Razvoj miselnega in gibalnega potenciala otrok je dinamičen proces, ki je povezan s številnimi dejavniki, med katerimi imajo odločilno vlogo družina, predšolske ustanove, šola in stimulativno družbeno okolje. Gibanje je biološka potreba otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Vendar pogosto ni tako. Sodoben potrošniško naravnan način življenja ter zabavne elektronske in...

Grafomotorika v vrtcu

Grafomotorika vrtec Grafomotorika v vrtcu pri pisanju vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Grafomotorika v vrtcu se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je del splošne motorike. V ožjem smislu je grafomotorika sposobnost in spretnost pisanja – oblikovanja črk in drugih...

Disgrafija – specifična motnja pisanja

Disgrafija Priprava na pisanje je odvisna od zrelosti otrokovega živčnega sistema, od otrokovega zanimanja za risanje in pisanje ter od razvoja celotne telesne motorike. Z vajo lahko spodbujamo razvoj velike motorike (vsakodnevno izvajamo gibalne vaje in športne aktivnosti, ki vključujejo razvoj ravnotežja, vztrajnosti, obvladovanja telesa, kontrole telesnih gibov in razvoj posebnih mišičnih skupin), fine motorike (vsakodnevno izvajamo dejavnosti in vaje, ki razvijajo fine, male gibe,...

Disleksija znaki v predšolskem obdobju

Ali se disleksija lahko kaže že v vrtcu in kako jo prepoznamo? Kakšni so simptomi disleksije v prvem triletju pri opismenjevanju? Kako se disleksija kaže pri starejših učencih? Disleksija - online izobraževanje Kakšni so sumi za disleksijo O sumu na disleksijo oziroma o dejavnikih tveganja, da otrok disleksijo ima, govorimo v šolskem obdobju, saj otrok, ki se še ni opismenil, ne more imeti disleksije. Disleksija znaki v predšolskem obdobju V predšolskem obdobju...

Obračun regresa za letni dopust

Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, tudi delavcem v primeru neizrabe letnega...

DDV vidik dobave z inštalacijo

Pogosto se zgodi, da kupec naroči opremo (v jeziku DDV je to blago), ki jo mora prodajalec še zmontirati. Tak primer je recimo dobava posebne naprave (naprava recimo meri količino snovi, ki jo dodamo v posodo), ki se jo montira na proizvodno linijo v tovarni pri kupcu. Posebnost pogodb, po katerih se prodajalec zaveže tako za dobavo opreme kot za njeno montažo, je v tem,...

DDV Vi vprašate, naši strokovnjaki odgovarjajo

Vi vprašate, naši strokovnjaki odgovarjajo! DDV področje je eno izmed tistih področij, kjer nenehno iščemo odgovore. Bodisi sta se spremenila zakon ali pravilnik ali pa smo se srečali s poslovnim dogodkom, kjer se nam porajajo dileme, kako ga opredeliti. Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj in upamo, da boste med odgovori našli tistega, ki ga ravno danes potrebujete. Obračun DDV in nepremičnine - Avtorica: mag. Tanja Urbanija Vprašanje Podjetje je...

Kako prejete državne pomoči vplivajo na davčni obračun

1. Kaj se šteje med poslovne prihodke in kako se primerjajo doseženi poslovni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 V skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom so poslovni prihodki (določeni konti skupine 76): • 760: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (domači trg), • 761: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (tuji trg), • 762: Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu, •...

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanec rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v RS, kot tudi od tistega, ki ima vir izven Slovenije. Zavezanec, ki je nerezident RS, pa je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v RS. Za dohodek iz oddajanja premoženja (premičnin in nepremičnin) v najem se šteje: vsako oddajanje...