Svet novic

Inovativni pristopi pri pridobivanju novih kadrov (On-boarding kandidatov)

Odkrijte skrivnosti najboljših kadrovikov pri uporabi inovativnih pristopov za uspešno pridobivanje novih kadrov, ki bodo dvignili uspešnost celotnega podjetja ter vam izboljšali vašo poslovno kariero in življenski uspeh. (On-boarding kandidatov) Brezplačni strokovni webinarji   ZAGOTOVITE SI BREZPLAČNI DOSTOP DO STROKOVNIH WEBINARJEV V skupni vrednosti 398,00 € Inovativni pristopi pri pridobivanju novih kadrov (On-boarding kandidatov) from Založba Forum Media on...

Kaj morate vedeti preden vas obišče Inšpektor za delo?

Kaj morate vedeti preden vas obišče Inšpektor za delo? Brezplačna strokovna e-knjiga V tej brezplačni strokovni e-knjigi boste odkrili 5 zlatih pravil, ki jih morate poznati, ko vas obišče inšpektor. V tej brezplčani e-knjigi boste izvedeli najpomebnejša pravila na katera morate biti vedno pripravljeni. Kot dodatek, smo vam dodali brezplačen obrazec, ki vam bo služil kot opomnik na redni nadzor s področja delovnih razmerij. Pošljite...

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR?

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR? Brezplačna strokovna e-knjiga V tej brezplačni strokovni e-knjigi boste dobili vse odgovore, kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR. Do zdaj pridobljena privolitev je še naprej veljavna, če je v skladu s pogoji iz Splošne uredbe, zato je pomembno, da upravljavci podrobno pregledajo delovne procese in evidence ter se prepričajo, da obstoječe privolitve izpolnjujejo standard Splošne...

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. Zakon o varnosti in zdravju pri...

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

Zakon o starševskem varstvu ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki izhajajo iz tega zavarovanja, družinski prejemki, pogoji in postopek za uveljavljanje posameznih pravic in druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem tega zakona. Zakon o starševskem varstvu ima pravice, ki temeljijo na načelu plačila prispevkov. Tako je v pretežni meri obseg pravic odvisen od višine vplačanih prispevkov z izjemami, ko se uveljavlja načelo...

Izplačilo dobička iz d.o.o.

Izplačilo dobička pri doseganju končnega pozitivnega poslovnega rezultata in njegova razdelitev, predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov. To pravico so si pridobili na podlagi začetnega vložka v podjetje. Izplačilo dobička in razdelitev Poleg lastnikov podjetja so pri razdelitvi bilančnega dobička udeležene tudi tretje osebe. Gledano s pravnega vidika je osnova za ugotovitev dobička in njegovo nadaljnjo delitev pri nas Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V Zakonu o...

Bilanca stanja

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva - aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna sredstva in katerih...

Timsko delo in tim

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetja in organizacije v svoje poslovanje uvajajo timsko delo. Predvsem je v praksi jasno troje – elementi timskega dela v skupine vnašajo sinergične učinke; te skupine so bolj ustvarjalne in inovativne; hkrati pa so tudi bolj prilagodljive na spremembe, ki so v modernem poslovnem okolju del našega vsakdanjega dela. V tem prispevku boste spoznali: kaj so osnovne značilnosti dobrega tima in...

Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo

Stres na delovnem mestu je tista stvar s katero smo se srečali že prav vsi. Zato smo vam pripravili strokoven in zelo zanimiv članek na to tematiko. V tem poglavju boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je kakšne so posledice stresa na delovnem mestu kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu kateri so dejavniki stresa na delovnem mestu katere stresne tipe na...

E-book Stres

Stres na delovnem mestu V eknjigi boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je, kakšne so posledice stresa na delovnem mestu, kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu, kateri so dejavniki stresa na delovnem mestu, katere stresne tipe na delovnem mestu poznamo, kako lahko stres upravljamo (tri ravni) in kako lahko ukrepamo, da ga zmanjšamo, katere so veščine, s katerimi lahko povečamo svojo odpornost na stres, kompetence vodij za upravljanje stresa...