Svet novic

KILOMETRINA NA SLUŽBENI POTI ZA JAVNI SEKTOR

Zaposlenemu v javnem sektorju pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu priznava kilometrino v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina (95-oktanski). Uporaba lastnega avtomobila Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela, mogoča samo na...

NEUSPEŠNO OPRAVLJENO POSKUSNO DELO

Pojasnila Kdaj Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela, če oceni, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil in če zaradi tega z delavcem ne more nadaljevati delovnega razmerja pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kaj pravi ZDR-1 ZDR-1 ne določa natančno, kako in po kakšnem postopku mora delodajalec delavca oceniti – urejanje teh vprašanj je torej prepuščeno kolektivnim pogodbam,splošnim...

Bilanca stanja

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna sredstva in katerih nabavno...

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Obveznosti delodajalcev pred, med in po napotitvijo Delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji lahko v drugi državi članici EU čezmejno izvaja storitev na enega izmed treh načinov: a) storitev se izvaja za račun in pod nadzorom delodajalca, na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve; b) storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v drugi državi članici, s katero je...

Kolektivne pogodbe in njihova veljavnost

Veljavnost kolektivnih pogodb Delodajalci se pogosto srečujejo z vprašanjem, katera oziroma katere kolektivne pogodbe jih zavezujejo. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se je treba seznaniti z zakonskimi določili o veljavnosti kolektivnih pogodb. V skladu s ZKolP se kolektivna pogodba lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Kolektivna pogodba praviloma velja le za stranki kolektivne pogodbe oziroma za njune člane. Kadar so med podpisniki kolektivne pogodbe združenja...

10 osnov poznavanja ZDR-1

1. Definicija delovnega razmerja Definicija delovnega razmerja je v 4. členu ZDR-1 nedvoumno in dokončno določena, saj opredeljuje delovno razmerje kot pogodbeno razmerje. Tako je delovno razmerje dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem. To razmerje je pravno razmerje, pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi, ki se sklepa v okviru zakonskih določb. To izhaja tudi iz 1. člena zakona, ki določa, da zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo...

Izterjava dolgov

KAKO USPEŠNO IZTERJATI DOLGOVE OD VAŠIH DOLŽNIKOV Brezplačna strokovna vzorčna e-revija Preberite si vse kar morate vedeti za uspešno izterjavo dolgov od vaših dolžnikov. Nujno orodje, ki...

Inovativni pristopi pri pridobivanju novih kadrov (On-boarding kandidatov)

Odkrijte skrivnosti najboljših kadrovikov pri uporabi inovativnih pristopov za uspešno pridobivanje novih kadrov, ki bodo dvignili uspešnost celotnega podjetja ter vam izboljšali vašo poslovno kariero in življenski uspeh. (On-boarding kandidatov) Brezplačni strokovni webinarji   ZAGOTOVITE SI BREZPLAČNI DOSTOP DO STROKOVNIH WEBINARJEV V skupni vrednosti 398,00 € Inovativni pristopi pri pridobivanju novih kadrov (On-boarding kandidatov) from Založba Forum Media on...

Kaj morate vedeti preden vas obišče Inšpektor za delo?

Kaj morate vedeti preden vas obišče Inšpektor za delo? Brezplačna strokovna e-knjiga V tej brezplačni strokovni e-knjigi boste odkrili 5 zlatih pravil, ki jih morate poznati, ko vas obišče inšpektor. V tej brezplčani e-knjigi boste izvedeli najpomebnejša pravila na katera morate biti vedno pripravljeni. Kot dodatek, smo vam dodali brezplačen obrazec, ki vam bo služil kot opomnik na redni nadzor s področja delovnih razmerij. Pošljite...

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR?

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR? Brezplačna strokovna e-knjiga V tej brezplačni strokovni e-knjigi boste dobili vse odgovore, kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR. Do zdaj pridobljena privolitev je še naprej veljavna, če je v skladu s pogoji iz Splošne uredbe, zato je pomembno, da upravljavci podrobno pregledajo delovne procese in evidence ter se prepričajo, da obstoječe privolitve izpolnjujejo standard Splošne...