Svet novic

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. Zakon o varnosti in zdravju pri...

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

Zakon o starševskem varstvu ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki izhajajo iz tega zavarovanja, družinski prejemki, pogoji in postopek za uveljavljanje posameznih pravic in druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem tega zakona. Zakon o starševskem varstvu ima pravice, ki temeljijo na načelu plačila prispevkov. Tako je v pretežni meri obseg pravic odvisen od višine vplačanih prispevkov z izjemami, ko se uveljavlja načelo...

Izplačilo dobička iz d.o.o.

Izplačilo dobička pri doseganju končnega pozitivnega poslovnega rezultata in njegova razdelitev, predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov. To pravico so si pridobili na podlagi začetnega vložka v podjetje. Izplačilo dobička in razdelitev Poleg lastnikov podjetja so pri razdelitvi bilančnega dobička udeležene tudi tretje osebe. Gledano s pravnega vidika je osnova za ugotovitev dobička in njegovo nadaljnjo delitev pri nas Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V Zakonu o...

Bilanca stanja

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva - aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna sredstva in katerih...

Timsko delo in tim

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetja in organizacije v svoje poslovanje uvajajo timsko delo. Predvsem je v praksi jasno troje – elementi timskega dela v skupine vnašajo sinergične učinke; te skupine so bolj ustvarjalne in inovativne; hkrati pa so tudi bolj prilagodljive na spremembe, ki so v modernem poslovnem okolju del našega vsakdanjega dela. V tem prispevku boste spoznali: kaj so osnovne značilnosti dobrega tima in...

Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo

Stres na delovnem mestu je tista stvar s katero smo se srečali že prav vsi. Zato smo vam pripravili strokoven in zelo zanimiv članek na to tematiko. V tem poglavju boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je kakšne so posledice stresa na delovnem mestu kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu kateri so dejavniki stresa na delovnem mestu katere stresne tipe na...

E-book Stres

Stres na delovnem mestu V eknjigi boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je, kakšne so posledice stresa na delovnem mestu, kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu, kateri so dejavniki stresa na delovnem mestu, katere stresne tipe na delovnem mestu poznamo, kako lahko stres upravljamo (tri ravni) in kako lahko ukrepamo, da ga zmanjšamo, katere so veščine, s katerimi lahko povečamo svojo odpornost na stres, kompetence vodij za upravljanje stresa...

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in si ga po možnosti celo okrepijo. Promocija zdravja v delovnem okolju pa pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev. Prednostna področja promocije zdravja so: zdravju naklonjena oz. v zdravje usmerjena javna politika oz. politika zdravja, skrb za varno in zdravo življenjsko...

Varovanje okolja

Varovanje okolja je že dolga leta, celo desetletja ena bolj žgočih tem na svetu. Osnovni namen varovanja okolja je ohranjanje dolgoročnih pogojev za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji, ki jih zasledujemo, ko govorimo o varovarnju okolja, so naslednji: preprečitev in zmanjševanje obremenjevanja okolja; ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja; trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih...

Kaj sploh je družbena odgovornost

Družbena odgovornost opredeljuje World Business Council of Sustainable Development na naslednji način: »Družbena odgovornost pomeni nenehno zavezanost podjetja k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh.« Družbena odgovornost in njen koncept Koncept, ki jo ima družbena odgovornost podjetja (angl. »corporate social respon- sibility«) je bilo zaznati v poslovnih modelih in kot del poslovne filozofije predvsem po letu 2000,...

Košarica
0