Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2018
SEMINAR

Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2018

Predavatelj: Majda Gominšek

Cena:
288,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.15
- +

Prijave sprejemamo do 21. 11. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega produkta prejmete seminar Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2018 po znižani ceni.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite datum in lokacijo seminarja:
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega seminarja prejmete priročnik Knjižbe za javni sektor 20% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite izdajo:

Predstavitev

28. 2. 2019: obvezna priprava in oddaja zaključnega računa 2018 za javni sektor!

Zaključevanje leta je posvečeno razčiščevanju dilem, ki nastanejo zaradi narave računovodskega dela in tudi takšnih, ki jih povzročijo zakonodajne novosti v zadnjem obračunskem letu.

Letos bo zaključevanje posvečeno razčiščevanju uporabe fiskalnega pravila v 2018: predvsem kako ga uveljavljati v praksi in kako ga knjižiti. Poleg ugotavljanja rezultata poslovanja bo potrebno poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki.

Ne smemo pozabiti na posebnost, ki veljajo v javnem sektorju.
Prav tako pa je potrebno enkrat letno uskladiti razlike med dejanskim in knjiženim stanjem sredstev in obveznosti do virov sredstev, saj realne in kakovostne računovodske informacije vplivajo na pripravo letnega poročila in rezultat.


Seminar je zastavljen tako, da boste zagotovo vedeli:

 • kako pripraviti računovodske izkaze za namen letnega računovodskega poročanja,
 • kako uskladiti letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
 • katera sodila uporabiti pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
 • kako pravilno poročati o doseženih ciljih in rezultatih,
 • spoznali najpogostejše napake in prejeli pojasnila na vaša konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem.

Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.


Komu je seminar namenjen?

 • vodjem financ/računovodstev,
 • računovodjem,
 • knjigovodjem,
 • direktorjem,
 • vsem, ki vas tematika zanima

Ne tvegajte nepravilnosti – praktičen seminar in strokovni odgovori tudi po delavnici vam zagotavljajo pravilno poročilo.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

Kratek pregled vsebine

Zakonska podlaga za sestavo letnega poročila in roki za predložitev

Računovodski izkazi:

 • Priprave na sestavo - pomen in namen inventure
 • Razkritja
 • Premoženjska bilanca

Vsebina letnega izkaza za leto 2018:

 • Vsebina poslovnega poročila
 • Vsebina računovodskega poročila

Izjava o notranji reviziji

Davčni obračun:

 • Davčno priznani prihodki in odhodki
 • Posebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javni sektor

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • V primeru udeležbe več udeležencev iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori
 • Pojasnila na vprašanja tudi po delavnici – vprašanja nam pošljite na: davki@zfm.si

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.