Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2017
SEMINAR

Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2017


Cena:
288,00 €
259,20 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 27.11.2017
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.15
- +

Prijave sprejemamo do 6. 12. 2017.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega produkta prejmete seminar Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2017 10% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite datum in lokacijo seminarja:
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega seminarja prejmete priročnik Računovodski praktikum za javni sektor 20% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite izdajo:

Predstavitev

NOVO: s 1. 1. 2018 davčne novosti!

28. 2. 2018: obvezna priprava in oddaja zaključnega računa 2017 za javni sektor!

Zaključevanje leta je posvečeno razčiščevanju dilem, ki nastanejo že samo zaradi narave računovodskega dela in tudi takšnih, ki jih povzročijo zakonodajne novosti v zadnjem obračunskem letu. Letos bo poleg ugotavljanja rezultata poslovanja potrebno poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako ga uporabiti, kdo, kdaj in kako knjižiti?

Prav tako morate enkrat letno izvesti uskladiti razlike med dejanskim in knjižnim stanjem sredstev in obveznosti do virov sredstev, saj realne in kakovostne računovodske informacije vplivajo na pripravo letnega poročila in rezultat.


Seminar je zastavljen tako, da boste zagotovo vedeli:

 • kako pripraviti računovodske izkaze za namen letnega računovodskega poročanja,
 • kako uskladiti letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
 • katera sodila uporabiti pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
 • pravilno poročati o doseženih ciljih in rezultatih,
 • prejeli pojasnila na vaša konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Komu je seminar namenjen?

 • vodjem financ/računovodstev,
 • računovodjem,
 • knjigovodjem,
 • direktorjem zavodov,
 • vsem, ki vas tematika zanima.

Ne tvegajte nepravilnosti – praktičen seminar in strokovni odgovori tudi po delavnici vam zagotavljajo pravilno poročilo.

Vsebina

Kratek pregled vsebine

Kratek pregled vsebine:
 • Letno usklajevanje stanj terjatev in obveznosti
 • Usklajevanje izkazanih stanj sredstev danih oziroma prejetih v upravljanje
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Uporaba ustreznih sodil pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Razmejevanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in načelu nastanka poslovnega dogodka
 • Priprava računovodskih izkazov pri drugih in določenih uporabnikih EKN za namen letnega računovodskega poročanja (Bilanca stanja z obveznimi prilogami, Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami pri drugih in določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta)
 • Poročanje za namene konsolidirane premoženjske bilance države in občine.
 • Obvezna pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom
 • Obvezno računovodsko pojasnilo glede izračuna presežka Prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu
 • Priprava poslovnega poročila
 • Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
 • Kazalniki in analize pri zaključnem računu za javni sektor
 • Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • V primeru udeležbe več udeležencev iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori
 • Pojasnila na vprašanja tudi po delavnici – vprašanja nam pošljite na: email@zfm.si

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.