Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vitalni na delu s promocijo zdravja
STROKOVNO SREČANJE

Vitalni na delu s promocijo zdravja


Cena:
249,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:
- +

Prijave sprejemamo do 14. 5. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

INVESTICIJA V PROMOCIJO ZDRAVJA SE ZELO HITRO POVRNE

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Ukrepi s pozitivnimi učinki, dobra praksa in možnosti financiranja

Slovenija je trenutno edina evropska država, ki je uzakonila izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Ne samo, da je promocija zdravja za delodajalce zakonodajna obveza, ampak je tudi izjemno koristna, kajti:

 • učinek promocije zdravja pri delu je dolgoročno znižanje kazalnikov negativnega zdravja (bolniškega dopusta, poškodb pri delu, poklicnih bolezni, invalidnosti);
 • promocija zdravja pri delu poveča motivacijo zaposlenih in izboljšuje delovno ozračje (izboljšan odnos slehernega zaposlenega do dela, delovnega okolja, menedžmenta, podjetja). Posledice so večja fleksibilnost, bolj odprta komunikacija in večja pripravljenost sodelovati v podjetju;
 • promocija zdravja pri delu vodi do večje dodane vrednosti, saj občutno prispeva k večji kakovosti izdelkov in storitev, večji inovativnosti in ustvarjalnosti ter k večji delovni storilnosti (višji prihodki podjetju/organizaciji);
 • promocija zdravja pri delu pa je tudi dejavnik prestiža, saj prispeva k izboljšani javni podobi podjetja (humanizacija dela in delovnega okolja, večja skrb za zaposlene in okolje). Vse to daje podjetju tudi večjo vrednost na trgu, večjo konkurenčnost in kakovost poslovanja.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) navaja, da se naložba v dober program zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu po 3 letih lahko celo do šestkratno obrestuje. Statistika kaže, da se vlaganja v samo promocijo zdravja na delovnem mestu, pretežno zaradi manjših stroškov zaradi odsotnosti z dela ter boljšega počutja in motivacije zaposlenih, povrnejo z 2,5- do 4,8-kratnikom vložka. Podjetja, ki vlagajo v promocijo zdravja, lahko pričakujejo do 36 % nižji bolniški stalež.

Zaradi pomena promocije zdravja za delodajalce in zaposlene vas vabimo na že 2. strokovno srečanje.


Vabljeni na srečanje, ki ga ne smete zamuditi - vaša praksa naj sledi zakonskim določbam in strokovnim usmeritvam.

 

PROGRAM SREČANJA


Psihosocialni dejavniki tveganja in promocija zdravja na delovnem mestu (Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo):

Na vseh področjih, tako na formalno-pravnem urejanju delovnih razmerij in tudi na področju varnosti in zdravja prihaja do odpiranja vedno novih vsebin, ki terjajo od delodajalcev stalno dograjevanje znanja. Eden od pomembnejših premikov v ciljih in vsebini dela je bil v zadnjem času povzročen s preusmeritvijo pozornosti iz klasičnih obremenitev in škodljivosti na delovnem mestu na novo področje – to je področje psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu ter na področje promocije zdravja kot instrumenta, s katerim odpravljamo omenjena tveganja.

Kritični elementi promocije zdravja (mdr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost d.o.o.)

1. Analiza zdravja in določanje prioritet za dobro počutje zaposlenih

 • Temelji dobre analize zdravja in počutja zaposlenih
 • Kako do potrebnih podatkov?
 • Študija primera
 • Vprašalniki, orodja in kontrolne liste

2. Koliko stane slabo zdravje zaposlenih?

 • Stroški, prihranki in donosnost promocije zdravja
 • Kaldoz: kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja
 • Praktični primer izračuna

3. Nekateri kritični elementi aktivnosti promocije zdravja

 • Kako ustvariti in vzdrževati učinkovito skupino za zdravje
 • Komuniciranje promocije zdravja med zaposlenimi
 • Kazalci promocije zdravja: kako jih določimo in spremljamo

4. Praktičen del z udeleženci: proces sproščanja (upravljanje s stresom), ki vključuje dihalne tehnike in kratko vodeno meditacijo iz čuječnosti.

Promocija zdravja v številkah in primeri dobrih praks (Rok Ruter, Gibit d.o.o.)

 • Vrste poškodb in bolezni pri delu ter stroški povezani z njimi (SLO in EU)
 • Promocija zdravja, kot preventiva za boljše zdravje zaposlenih in manjše stroške podjetja in države
 • Finančna uspešnost projektov promocije zdravja pri nas in drugod po svetu
 • Kaj lahko glede na velikost podjetja, naravo dela in sredstva, naredimo za zaposlene.

Evropska sredstva na področju zdravja in v podporo promociji zdravja (Beno Stern, Infinita d.o.o.):

 • Glavni cilji politike zdravja v EU
 • Temeljne teme promocije zdravja, ki jih financira EU
 • Viri sredstev na področju promocije zdravja
 • Tipi projektov, s katerimi lahko kandidiramo za nepovratna sredstva na področju
 • promocije zdravja
 • Kako se lotiti evropskih projektov in pridobiti sredstva za promocijo zdravja.
 

Predavatelji

Mladen Markota, dr. med.

Je specialist javnega zdravja od leta 1988. Od leta 2002 je zaposlen na Inšpektoratu RS za delo. Do danes je objavil 112 znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov s področja javnega zdravja, od katerih je bilo pet objavljenih v SCI. Njegova osebna bibliografija je dostopna na Nacionalnem knjižničnem informacijskem sistemu raziskovalcev Republike Slovenije: http://cobiss.izum.si/

Beno Stern, MBA

Je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. V letih predavateljskih izkušenj je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih menedžerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj. Beno Stern je med letoma 2000 in 2015 sodeloval v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih, njegove projektne vloge pa so segale od vloge koordinatorja, internega evalvatorja, diseminatorja, analitika do drugih. Te izkušnje predstavljajo bogat vir ustvarjalnega potenciala, namenjenega snovanju novih in inovativnih projektnih idej. Med trajno najuspešnejšimi organizacijami, ki so sledile konceptu vzpostavljanja lastne evropske projektne pisarne po predstavljenem modelu, so Občina Velenje, Poslovna skupina SAVA, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Poslovna skupina CIMOS, Razvojni center Kozjansko, Občina Kidričevo, Uradni list RS in druge, ki so prepoznale prednost organizirane rabe evropskih sredstev za razvoj.

Dr. Klemen Podjed

Pomaga zaposlenim izboljševati zdravje in počutje pri delu ter vodi projekte zmanjševanja posledic in stroškov slabega zdravja v organizacijah. V okviru Inštituta za produktivnost d.o.o. je izvajal številne programe promocije zdravja pri delu. Usposablja in vodi skupine za zdravje v organizacijah ter svetuje pri izdelavi načrtov promocije zdravja. Klemen Podjed je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu. Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo že preko 1000 udeležencev. Vodi tudi delavnice za zdravo delo in življenje ter upravljanje s stresom na delovnem mestu.

Rok Ruter, univ. dipl. ekon.

Je direktor podjetja GiBit d.o.o., inštruktor fitnesa, učitelj nordijske hoje in teka. Ima osemletne izkušnje na področju organiziranja in vodenja športnih programov za organizacije in podjetja. Je večkratni državni prvak v mladinskih kategorijah, premagal je vzdržljivostno preizkušnjo Adventure race.

 

 
 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
180,00 € DDV ni vključen v ceno.


Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Varnost in zdravje pri delu

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 28. 2.
199,00 € DDV ni vključen v ceno.
Velja za prijave do vključno 11. 4. 2018
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
249,00 € DDV ni vključen v ceno.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Varnost in zdravje pri delu

 

2. strokovno srečanje

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Ukrepi s pozitivnimi učinki, dobra praksa in možnosti financiranja

 

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju

in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011

 

 

Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani, četrtek, 23. maj 2018, od 9.00 do 14.45

 

Posebne ugodnosti in prihranek do 69 EUR!

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.