Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
10. Strokovna konferenca o zakonodajnih spremembah in primerih krožnih praks
KONFERENCA

10. Strokovna konferenca o zakonodajnih spremembah in primerih krožnih praksPošljite povpraševanje

Predstavitev

okolje in varstvo april


NAJVEČJA KONFERENCA OKOLJE IN ODPADKI 2019

KJER BOSTE DOBILI VPOGLED V ZAKONODAJNE SPREMEMBE IN KROŽNE PRAKSE


sodelovanju s

 

S ponosom vas že deseto leto zapored vabimo na odličen tradicionalen dogodek – strokovno konferenco Okolje in odpadki. Kot vsako leto bodo tudi tokrat z nami kompetentni strokovnjaki iz ministrstva, gospodarstva, komunalnih podjetij, raziskovalnih inštitutov in javnih institucij.

Slovenija je konec leta 2018 sprejela pomemben sveženj zakonodajnih reform, med drugim:

 • novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26.10.2018);
 • novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16.11.2018);
 • Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 84/18 z dne 28.12.2018);
 • spremembe na področju okoljskih dajatev.

 

Zakonske spremembe so odraz nujnosti stanja, s katerim se soočamo tudi v svetovnem merilu: sprememba vremenskih razmer, prekomerno kopičenjem odpadne plastike, preveč odloženih odpadkov in grožnje biodiverziteti. 80% vseh izdelkov, ki jih kupimo, namreč v roku 6 mesecev postane odpadek!

Zato je nujen premik v smeri krožnega ekonomskega modela, ki smo ga tudi v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Evropska komisija celo ocenjuje, da bi udejanjanje ukrepov krožnega gospodarstva do leta 2035 lahko prineslo 170.000 novih delovnih mest, da ne govorimo o bistvenem zmanjšanju emisij CO2!

KAJ PRIDOBIJO NAŠI UDELEŽENCI

Pripravili smo program, ki je povsem po meri vas, udeležencev! Obravnava zakonodajna pojasnila, odlične primere okoljskih krožnih praks ter rešitve za vaše delo.

16. aprila boste kot naš udeleženec pridobili:


 • Pojasnila zakonodaje s strani pristojnih na MOP.
 • Rešitve v smeri učinkovitejše rabe virov in prehoda v trajnostno naravnano poslovanje tudi pri vas.
 • Tiskano gradivo.
 • Možnost aktivne udeležbe na OKROGLI MIZI »Odpadna plastika – izzivi za ekologijo in ekonomijo«
 • Odgovore na vaša vprašanja med predavanji in v odmorih. Pričakujemo jih na: okolje@zfm.si.
 • Izmenjavo izkušenj, druženje s kolegi iz stroke in možnosti za nova potencialna sodelovanja.

SODELUJEJO NAJBOLJŠI STROKOVNJAKI


sodelujoci okoljein


PROGRAM


8.00 – 9.00 Zbiranje udeležencev

9.00 do 9.15 Uvodni pozdrav

9.15 – 10.00 Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki - pregled sprememb in interventni zakon
(mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor)

10.00 – 10.45 Termična izraba odpadkov v Avstriji, izkušnje iz prakse
(mag. Richard Dornauer, Saubermacher AG)

 • Energija iz odpadkov (pripravljeno gorivo iz odpadkov) - njen pomen in mesto v sodobnem krožnem gospodarstvu.
 • V sodobnem krožnem gospodarstvu vedno ostanejo ostanki, ki jih ni mogoče snovno ali drugače izrabiti in so primerni za energetsko izrabo, ki ima pred fosilnimi gorivi tudi številne prednosti

10.45 – 11.30 Krožno gospodarstvo kot priložnost za nove poslovne modele in ekointeligentne proizvode - Circular Economy as an opportunity for new business models and eco-intelligent products
(Dr. Rainer Pamminger, Tehniška univerza na Dunaju)

Cilj krožnega gospodarstva (CE) je, da se izdelki, sestavni deli in materiali ohranijo na najvišji vrednosti, kolikor je mogoče dolgo. Strategije, ki podpirajo ta prehod z linearnega v krožno gospodarstvo, so, na primer, krožno pridobivanje, povečanje učinkovitosti proizvodnje, krožna in dolga življenjska doba, podaljšanje življenjske dobe, skupna raba, združevanje, uporaba, prerazporeditev, predelava ali recikliranje. To pomeni, da bomo v krožnem gospodarstvu potrebovali tako nove krožne poslovne modele kot tudi nove krožne izdelke, ki poslovnim modelom omogočijo poln potencial. V tej predstavitvi so opisane metodologije, kako razviti in izboljšati poslovne modele ter modele izdelkov. Prikazana sta dva ustrezna nedavno razvita programska orodja. Poleg tega so izpostavljeni primeri iz različnih industrij, kjer se krožne strategije uspešno izvajajo.

The aim of a Circular Economy (CE) is that products, components and materials are kept within loops at their highest value for as long as possible. Strategies which support this transition from a linear to a circular economy are e.g. circular sourcing, maximise production efficiency, circular and long-life design, life extension, sharing, pooling, use, redistribute, remanufacturing or recycling. That means that in a circular economy we will need both new circular business models as well as new circular products which enable the business models full potential. In this presentation methodologies on how to develop and improve business models as well as product designs are described and the two corresponding recently developed software tools are shown. Additionally examples from various industries where circular strategies are successfully implemented are highlighted.

11.30 – 12.30 ODMOR S POGOSTITVIJO

12.30 – 13.00 Razširjena proizvajalčeva odgovornost – mit ali resničnost
(Srečko Bukovec, Slopak, d.o.o.)

 • Razširjena proizvajalčeva odgovornost (EPR) kot osnovni politično-ekonomski instrument države pri uveljavljanju principa onesnaževalec plača.
 • Kaj na področju razširjene proizvajalčeve odgovornosti prinašajo nove EU direktive.

13.00 – 13.30 Ukrepi za zmanjševanje obremenitve okolja – primer dobre prakse
(Darko Červ, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.)

 • Vzpostavitev sistema ločevanja nastalih odpadkov v mlekarski industriji.
 • Obvladovanje emisij v odpadnih vodah.

13.30 – 14.00 Primeri dobre prakse sodelovanja s hrvaškimi občinami glede urbanih odpadkov
(Mirela Kurt, Plastika Skaza, d.o.o.)

14.00 – 15.00 OKROGLA MIZA: ODPADNA PLASTIKA – IZZIVI ZA EKOLOGIJO IN EKONOMIJO

Na okrogli mizi se bodo soočili:

 • mag. Tanja Bolte (Ministrstvo za okolje in prostor),
 • dr. Branka Viltužnik (Plastika Skaza d.o.o.),
 • Srečko Bukovec (Slopak d.o.o.),
 • dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut),
 • dr. Aleksandra Lobnik (IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.)

15.00 ZAKLJUČEK KONFERENCE


PRIPOROČILA UDELEŽENCEV

»Pozdravljam premik razmišljanja v krožno gospodarjenje odpadkov ter strokovnost predavateljev.« Vanja Kristančič, Kolektor CPG

»Še enkrat iskrene čestitke za odlično organizirano in izpeljano konferenco. Vsa pohvala tudi za izbiro predavateljev – strokovnjakov na svojem področju. Res jih je bilo užitek poslušati«.Branka Jarc Kovačič, Šolski center Kranj

»Dodatne debate in mreženje na konferenci so me navdušili!« Ivana Tršelič Buble, Kostak

»Konferenco ste zelo dobro organizirali in tudi sam sem se veliko naučil od drugih predavateljev«.dr. Viktor Simončič, predavatelj iz Hrvaške

»Še enkrat zahvala za super izpeljano konferenco«. Katja Udovič, Dinos

»Zelo pozdravljam tovrstne dogodke«. Primož Bajželj, PE Komunala Kranj

»Čestitke za vsebinsko zelo dobro izpeljano konferenco!« Drago Dervarič, Saubermacher - Komunala Murska Sobota

»Dobra organizacija in odlični primeri iz prakse!« Bojana Vodeb Mesarič, Splošna bolnišnica Murska Sobota

 

 
 
 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
199,00 € Cena ne vključuje DDV.


Ob prijavi nas opozorite, da ste zvesta stranka. Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji in udeležence konference Okolje in odpadki 2018

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 28. 2.
215,20 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
269,00 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Cena za naročnike priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji in udeležence konference Okolje in odpadki 2018: 199,00 EUR + DDV

 

Vsebina

Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki - pregled sprememb in interventni zakon

(mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor)

 

Razširjena proizvajalčeva odgovornost – mit ali resničnost 

(Srečko Bukovec, Slopak, d.o.o.)

 

 

 • Razširjena proizvajalčeva odgovornost (EPR) kot osnovni politično-ekonomski instrument države pri uveljavljanju principa onesnaževalec plača.
 • Kaj na področju razširjene proizvajalčeve odgovornosti prinašajo nove EU direktive.

 

 

Termična izraba odpadkov v Avstriji, izkušnje iz prakse 

(mag. Richard Dornauer, Saubermacher AG)

 

 

 • Energija iz odpadkov (pripravljeno gorivo iz odpadkov) - njen pomen in mesto v sodobnem krožnem gospodarstvu.
 • V sodobnem krožnem gospodarstvu vedno ostanejo ostanki, ki jih ni mogoče snovno ali drugače izrabiti in so primerni za energetsko izrabo, ki ima pred fosilnimi gorivi tudi številne prednosti

 

 

Krožno gospodarstvo kot priložnost za nove poslovne modele in ekointeligentne proizvode - Circular Economy as an opportunity for new business models and eco-intelligent products 

(Dr. Rainer Pamminger, Tehniška univerza na Dunaju)

 

Ukrepi za zmanjševanje obremenitve okolja – primer dobre prakse 

(Nevica Makuc, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.)

 

Primeri dobre prakse sodelovanja s hrvaškimi občinami glede urbanih odpadkov

(Mirela Kurt, Plastika Skaza, d.o.o.)

 

OKROGLA MIZA: ODPADNA PLASTIKA – IZZIVI ZA EKOLOGIJO IN EKONOMIJO

Na okrogli mizi se bodo soočili mag. Tanja Bolte (Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Branka Viltužnik (Plastika Skaza d.o.o.), Srečko Bukovec (Slopak d.o.o.), dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut), dr. Aleksandra Lobnik (IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.)

Lokacija

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.