Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi
SEMINAR

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi


Cena:
288,00 €
259,20 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 24.11.2017
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.30
- +

Prijave sprejemamo do 7. 12. 2017.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Gradbeni odpadki (odpadki skupine 17) predstavljajo v državah EU med 25 in 30 odstotkov vseh letno nastalih odpadkov. Ravnanje z njimi pri nas določajo Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah in Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, krovno pa Uredba o odpadkih in Zakon o varstvu okolja.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj, kot so:  priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pravila ravnanja z gradbenimi odpadki, izdelava ocene kakovosti zemeljskega  izkopa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, zahtevana dokumentacija pri ravnanju z gradbenimi odpadki, vas vabimo na strokovni seminar.

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:

 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo pozicijo v njej;
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih akterjev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika - zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme;
 • Glede potrebne dokumentacije – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti tal na lokaciji vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc,  Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Prejeli odgovore na seminarju in tudi po njem. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: okolje@zfm.si.

Komu je seminar namenjen?

 • Strokovnjakom s področja načrtovanja ravnanja z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi
 • Predstavnikom investitorjev, projektantov, nadzornih organov in izvajalcev gradbenih del
 • Zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov
 • Pooblaščencem za varstvo okolja v podjetjih in ustanovah ter vsem zainteresiranim.
 • Vsebina

  Kratek pregled vsebine:

  1. del: Ravnanje z gradbenimi odpadki (Mirko Šprinzer)

  • Zakonodaja in predpisani postopki pri ravnanju z gradbenimi odpadki
  • Obveznosti in odgovornosti akterjev po aktualni zakonodaji
  • Specifičen odnos med udeleženci na področju ravnanja z gradbenimi odpadki : Investitor – izvajalec – prevoznik – prevzemnik
  • Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču: načrt gospodarjenja, rušenje objektov, ločeno zbiranje in oddaja odpadkov, ravnanje z azbestom predelava na gradbišču, izjeme, e-evidenčni list, poročilo o gospodarjenju
  • Zbiranje, predelava in prevoz gradbenih odpadkov: pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oz. potrdila, poročanje in evidence, obvladovanje emisij hrupa in emisij snovi v zrak

  2. del: Status predelanih gradbenih odpadkov (dr. Ana Mladenovič)

  • Status predelanih gradbenih odpadkov po izvedeni predelavi: Še vedno odpadek ali gradbeni proizvod
  • Certificiranje recikliranih agregatov kot gradbenih proizvodov in primeri iz prakse
  • Izzivi in priložnosti na področju recikliranja in uporabe predelanih gradbenih odpadkov

  3. del: Vnos zemeljskega izkopa (dr. Nives V. Kugonič)

  • Vnos zemeljskega izkopa v ali na tla kot predelave odpadkov po postopku R10 – Izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa, predpisana ravnanja
  • Vnos polnila pri gradbenih objektih – Dokazilo o kemični primernosti polnila

  Lokacija

  Lokacija

  Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
  Splošni pogoji

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

  Posebne ugodnosti

  • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

  NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

  *Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.