Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Računovodski in davčni vidik letnega inventurnega popisa premoženja
SEMINAR

Računovodski in davčni vidik letnega inventurnega popisa premoženja

Predavatelj: dr. Lidija Robnik


Pošljite povpraševanje

Predstavitev

POMEMBNO za računovodje in odgovorne za inventuro pri gospodarskih družbah, s.p.-jih in proračunskih porabnikih: INVENTURA po SRS 2016 in PSR 7

Slovenski računovodski standardi in PSR 7 vas obvezujejo, da enkrat letno izvedete redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Zaradi pomena in vpliva zalog na poslovanje in likvidnost podjetja je pomembno, da izvajate tudi izredne popise sredstev, kjer spremljate količino zalog v podjetju, zagotavljate njihovo optimalno raven in na ta način zadržite čim manj denarja v podjetju.

Vaša naloga je, da pravilno organizirate popise z imenovanji inventurnih komisij, izdajo sklepov in poskrbeti, da je inventurno poročilo potrjeno.

Zato se udeležite aktualnega seminarja:

Računovodski in davčni vidik letnega inventurnega popisa premoženja

Seminar vam zagotavlja, da boste:

  • pri inventuri pravilno postopali in upoštevali aktualno zakonodajo,
  • razumeli, kakšen vpliv imajo inventurne razlike na računovodski, davčni in finančni vidika poslovanja,
  • spoznali vplive DDV in davčno priznanih in nepriznanih stroškov na vodenje vseh oblik premoženja,
  • razumeli, zakaj izvajati tudi medletne izredne popise sredstev.

Komu je seminar namenjen?

  • pravnim osebam,
  • samostojnim podjetnikom,
  • drugim institucijam ter zavodom,
  • vodjem financ/računovodstev,
  • računovodjem,
  • knjigovodjem,
  • odgovornim osebam za letno inventuro,
  • članom inventurnih komisij,
  • vsem, ki vas tematika zanima.

Vsebina

Kratka vsebina seminarja

  • Uvod v področje inventur in Pravilnik o inventurnem popisu in Pravilnik o računovodenju
  • Predpisi in zakonodaja (SRS, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb)
  • Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije...), sklepi, obrazci
  • Vrste popisov (redni/izredni)
  • Odgovornosti in naloge
  • Postopek in izvedba popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev
  • Zaključek popisa, poročilo o opravljenem popisu ter popisne ugotovitve
  • Dolgoročna sredstva in amortizacija
  • Popis in vrednotenje zalog materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga
  • Kalo in inventurni primanjkljaji različnih zalog
  • Odgovornosti za popisne razlike z vidika računovodskega in davčnega vidika ter sankcije
  • Popis terjatev in obveznosti iz poslovanja
  • Davčno priznani in nepriznani stroški/odhodki inventurnih razlik ter opredelitev odgovornosti
  • Posledice popisnih razlik ter primeri knjiženj
  • Predstavitev obrazcev, sklepov in poročil
  • Odgovori na konkretna vprašanja

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.
Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo

Posebne ugodnosti

  • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
  • Brezplačni parkirni prostori

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.