Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Priprava in oddaja poročila o odpadkih ter novosti o izpolnjevanju zahtev in poročanju, ki pričnejo veljati v letu 2019
SEMINAR

Priprava in oddaja poročila o odpadkih ter novosti o izpolnjevanju zahtev in poročanju, ki pričnejo veljati v letu 2019Pošljite povpraševanje

Predstavitev

POZOR: to leto novosti in še širši krog zavezancev za poročanje!

POMEMBNO ZA VSE SUBJEKTE, PRI KATERIH NASTAJAJO ODPADKI:
31. 3. 2019: Obvezna oddaja poročila o odpadkih za leto 2018 – za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov!

Izvirni povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je obvezan oddati poročilo o nastajanju odpadkov, zbiranju oz. predelavi.

V novem letu 2019 velja kar nekaj novosti:

 • Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, a ne plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (količina embalaže, dane na trg RS, manj kot 15.000 kg na leto) in obveznost poročanja do 31. 3. 2019;
 • Distributerji ste dolžni do 31. 3. 2019 za leto 2018 predložiti podatke o številu plastičnih nosilnih vrečk, ki ste jih dali v promet;
 • novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018);
 • novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018);
 • Obveznost poročanja po specialnih uredbah s področja ravnanja z odpadki (odpadna olja, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, izrabljena vozila, …).

Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki. Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki.

Zaradi izjemne aktualnosti tematike vas vabimo na praktičen seminar.


Zagotavljamo vam:

 • razlago zakonodaje na primerih;
 • pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov;
 • navodila in usmeritve glede generiranja poročila iz vaših evidenčnih listov – na konkretnem primeru boste opozorjeni na morebitne napake in na kaj je treba še posebej paziti;
 • odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Za vas smo dosegljivi na: okolje@zfm.si;
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Komu je seminar namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim za ravnanje z odpadki, vodjem kakovosti, vodjem nabave in logistike, direktorjem ter vsem, ki jih to področje zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

Priprava na poročanje (Polonca Poljanec Perič)

 • zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
 • podelitev klasifikacijskih številk
 • oddajanje in prepuščanje odpadkov
 • evidenčni listi
 • vodenje evidence
 • vrste poročil
 • zahteve za poročanje
 • priprava letnega poročila
 • poročanje po specialnih uredbah
 • novosti pri poročanju na področju ravnanja z odpadno embalažo in OEEO

Praktični primeri vnosa v aplikacijo IS-Odpadki (mag. Slavko Dvoršak) – konkretni primeri in pojasnila:

 • za povzročitelje,
 • za zbiralce,
 • za predelovalce.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.